Aktuality

Bc. učitelské - Psychologie osobnosti

Zkušební okruhy pro bakalářské SZZ - psychologie

Psychologie osobnosti

 

 1. Studium osobnosti - hlavní směry v psychologii osobnosti, metodologické přístupy k poznávání osobnosti.
 2. Determinace osobnosti - dědičný a neurologický základ, sociokulturní vlivy. Temperament. Charakter.
 3. Nevědomé determinanty v životě osobnosti - vrstvy osobnosti. Psychoanalytická tradice (Freud, psychoanalýza po Freudovi, Jung). Obranné mechanismy, citové připoutání.
 4. Osobnost, situace a predikce chování - osobnostní rysy (Allport, Cattell, pětifaktorový model). Stálost a vývoj osobnosti.
 5. Kognitivní, emoční a motivační aspekty osobnosti - inteligence, emoční rysy a emoční inteligence, motivační struktura.
 6. Strategie osobnosti pro chápání světa a sebe sama - kognitivní přístupy k osobnosti. Humanistická témata - smysl a sebedeterminace (Maslow, Rogers, Frankl). "Já" poznávající a poznávané, sebepojetí a integrita osobnosti.
 7. Osobnost v sociálním prostředí - sociální aspekty osobnosti. Motivační témata v našich životních příbězích (Murray, McClelland, Heckhausen). Životní cyklus - Erikson, Adler.
 8. Adaptace osobnosti na zátěž - změny osobnosti při dlouhodobém stresu. Poruchy osobnosti.

 

Doporučná literatura:

 • HELUS, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha: Portál, 2004.
 • DRAPELA,V. J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 2001.
 • ŘÍČAN, P. Psychologie osobnosti. Obor v pohybu. Praha: Grada, 2007.
 • SMÉKAL, V. Pozvání do psychologie osobnosti. Brno: BarristerPrincipal, 2002.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Karolinum, 2010.

 

Příklad otázky z didaktického testu:

(1) Teorie osobnostních rysů má kořeny v:

(A) Psychoanalýze.

(B) Beheviorismu.

(C) Asocianismu.