Aktuality

Sborník z konference

Pedagogická fakulta
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Katedra pedagogiky a psychologie

Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání

(sborník z konference)

 
Obsah

 

Referáty v plénu

 

Sekce 1 Obecné problémy na ZŠ v období před přípravou školních vzdělávacích programů a další vzdělávání učitelů

 

Sekce 2 Pregraduální příprava učitelů primárního vzdělávání (oborové didaktiky)