Aktuality

Publikační činnost - 2015

PhDr. Filip Abramčuk, Ph.D.

ČLÁNEK V PERIODIKU

ABRAMČUK, F. Integrativní body-psychoterapie II.: psychoterapeutický proces. Psychoterapie, 2015, roč. 9, č. 1, s. 6-16.

 

Mgr. Zdeňka Bajgarová

KAPITOLA V KNIZE

BAJGAROVÁ, Z. Výchovné strategie rodičů dětí s obtížným temperamentem. In Jošt, Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení. Praha : EDUKO, 2015, s. 89-103. ISBN 978-80-88057-18-5.

 

Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.

ABSTRAKT

BÍLKOVÁ, Z., ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Spolupráce rodiny a školy z pohledu poradenského psychologa. ŠKOLA A JEJÍ KŘIŽOVATKY Sborník abstraktů z 22.konference ČPdS. 2015.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

BÍLKOVÁ, Z., HAVLISOVÁ, H. Motivace volby oborového studia speciální pedagogiky. In Hutyrová, , Kroupová, , Souralová, Perspektivy speciální pedagogiky –potřeby, možnosti a výzvy. Sborník příspěvků z konference. Olomouc : Ústav speciálněpedagogickýh studií. Pedagogická fakulta. UP Olomouc, 2015, s. 63-69. ISBN 978-80-244-4907-4.

KAPITOLA V KNIZE

JOŠT, J., HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z. Oční pohyby předškolních dětí a diagnostika čtení/dyslexie. In Jošt, Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení. Praha : EDUKO, 2015, s. 66-80. ISBN 978-80-88057-18-5.

JOŠT, J., HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z. Oční pohyby jako míra pokroku v nápravě čtenářských obtíží/dyslexie. In Jošt, Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení. Praha : EDUKO, 2015, s. 81-88. ISBN 978-80-88057-18-5.

 

Mgr. Dana Brabcová, Ph.D.

ČLÁNEK V PERIODIKU

BRABCOVÁ, D., KRŠEK, P., KOHOUT, J., JOŠT, J., ZÁRUBOVÁ, J. Academic self-concept in children with epilepsy and its relation to their quality of life. Neurological Research, 2015, roč. 37, č. 4, s. 288-294. 000347918400002

KAPITOLA V KNIZE

JOŠT, J., THEIN, R., HAVLISOVÁ, H., BRABCOVÁ, D., PETRÁŠKOVÁ, V. Subdeprivace a její obraz ve školním vývoji dítěte. In Jošt, Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení. Praha : EDUKO, 2015, s. 21-37. ISBN 978-80-88057-18-5.

BRABCOVÁ, D., KOHOUT, J., JOŠT, J. Diagnostika sebepojetí dětí a dospívajících s epilepsií v oblasti školní úspěšnosti ve vztahu ke kvalitě života. In Jošt, Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení. Praha : EDUKO, 2015, s. 38-65. ISBN 978-80-88057-18-5.

 

PhDr. Marta Franclová, Ph.D.

ABSTRAKT

FRANCLOVÁ, M. Význam školního psychologa. ŠKOLA A JEJÍ KŘIŽOVATKY Sborník abstraktů z 22.konference ČPdS. 2015.

KAPITOLA V KNIZE

FRANCLOVÁ, M. Školní psycholog v roli průvodce žáka životem. In Poruchy socializace u dětí a dospívajících (Prevence životních selhání a krizová intervence). Praha : Grada Publishing, 2015, s. 340-360. ISBN 978-80-247-5447-5.

 

Mgr. Margareta Garabiková-Pártlová, Ph.D.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. Vývoj profese „ Vzdělavatelé budoucích učitelů v letech 1918-1945. In MAGNANIMITAS, Evropské pedagogické fórum 2015 - Přínosy, výzvy, očekávání. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015, s. 262-271. ISBN 978-80-87952-11-5.

 

Mgr. Kateřina Habrdová

ABSTRAKT

HABRDOVÁ, K. Spolupráce rodiny, školy a dalších odborníků z pohledu logopeda – kazuistika dítěte s narušeným vývojem řeči. ŠKOLA A JEJÍ KŘIŽOVATKY Sborník abstraktů z 22.konference ČPdS. 2015.

 

PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

BÍLKOVÁ, Z., HAVLISOVÁ, H. Motivace volby oborového studia speciální pedagogiky. In Hutyrová, , Kroupová, , Souralová, Perspektivy speciální pedagogiky –potřeby, možnosti a výzvy. Sborník příspěvků z konference. Olomouc : Ústav speciálněpedagogickýh studií. Pedagogická fakulta. UP Olomouc, 2015, s. 63-69. ISBN 978-80-244-4907-4.

KAPITOLA V KNIZE

JOŠT, J., HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z. Oční pohyby předškolních dětí a diagnostika čtení/dyslexie. In Jošt, Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení. Praha : EDUKO, 2015, s. 66-80. ISBN 978-80-88057-18-5.

JOŠT, J., HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z. Oční pohyby jako míra pokroku v nápravě čtenářských obtíží/dyslexie. In Jošt, Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení. Praha : EDUKO, 2015, s. 81-88. ISBN 978-80-88057-18-5.

JOŠT, J., THEIN, R., HAVLISOVÁ, H., BRABCOVÁ, D., PETRÁŠKOVÁ, V. Subdeprivace a její obraz ve školním vývoji dítěte. In Jošt, Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení. Praha : EDUKO, 2015, s. 21-37. ISBN 978-80-88057-18-5.

 

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

ABSTRAKT

STUCHLÍKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., KUČERA, D., PAPÁČEK, M., PETR, J., ROKOS, L., ZÁVODSKÁ, R., ŽLÁBKOVÁ, I. Symposium Formativní hodnocení v badatelsky orientovaném vyučování v přírodovědných předmětech a matematice. Škola a její křižovatky. 2015.

ČLÁNEK V PERIODIKU

SAMKOVÁ, L., HOŠPESOVÁ, A., ROUBÍČEK, F., TICHÁ, M. Badatelsky orientované vyučování matematice. Scientia in educatione (sciED), 2015, roč. 6, č. 1, s. 91-122.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

SAMKOVÁ, L., HOŠPESOVÁ, A. Using Concept Cartoons to investigate future teachers' knowledge. In Krainer, , Vondrová, Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Praha : Charles University in Prague, Faculty of Education and ERME, 2015, s. 3241-3247. ISBN 978-80-7290-844-8.

HOŠPESOVÁ, A., SAMKOVÁ, L., TICHÁ, M., ROUBÍČEK, F. How Primary School Teachers Posed Problems for Inquiry Based Mathematics Education. In Novotná, , Moraová, International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ’15. Proceedings. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, s. 156-165. ISBN 978-80-7290-833-2.

HOŠPESOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I. Formative peer assessment in inquiry based mathematics education (a case study). In Novotná, , Moraová, International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ’15. Proceedings. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, s. 146-155. ISBN 978-80-7290-833-2.

SAMKOVÁ, L., TICHÁ, M., HOŠPESOVÁ, A. Error patterns in computation in concept cartoons. In Novotná, , Moraová, International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT 15. Proceedings. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, s. 390-391. ISBN 978-80-7290-833-2.

TICHÁ, M., HOŠPESOVÁ, A. Word problems of a given structure in the perspective of teacher education. In Krainer, , Vondrová, CERME9 Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education. Praha : Charles University in Prague, Faculty of Education and ERME, 2015, s. 2916-2922. ISBN 978-80-7290-844-8.

KAPITOLA V KNIZE

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. Problem Posing in Primary School Teacher Training. In Singer, , Ellerton, , Cai, Mathematical Problem Posing: From Research to Effective Practice. New York : Springer Science+Business Media New York, 2015, s. 433-447. ISBN 978-1-4614-6257-6.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

STUCHLÍKOVÁ, I., PETR, J., ROKOS, L., HOŠPESOVÁ, A., ŽLÁBKOVÁ, I., PAPÁČEK, M., DITRICH, T., ZÁVODSKÁ, R. Teachers’ and students’ needs related to implementation of formative peer assessment in IBE in Czech schools – first findings. 2015.

ŽLÁBKOVÁ, I., STUCHLÍKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Case Study of Implementation of Formative Peer Assessment in Inquiry Based Elementary Mathematics. 2015. 

 

doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.

ČLÁNEK V PERIODIKU

BRABCOVÁ, D., KRŠEK, P., KOHOUT, J., JOŠT, J., ZÁRUBOVÁ, J. Academic self-concept in children with epilepsy and its relation to their quality of life. Neurological Research, 2015, roč. 37, č. 4, s. 288-294. 000347918400002

BRABCOVÁ, D., ZÁRUBOVÁ, J., KOHOUT, J., JOŠT, J., KRŠEK, P. Effect of learning disabilities on academic self-concept in children with epilepsy and on thein quality of life. Research in Developmental Disabilities, 2015, roč. 45-46, č. říjen 2015, s. 120-128. 000362149400012

KAPITOLA V KNIZE

BRABCOVÁ, D., KOHOUT, J., JOŠT, J. Diagnostika sebepojetí dětí a dospívajících s epilepsií v oblasti školní úspěšnosti ve vztahu ke kvalitě života. In Jošt, Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení. Praha : EDUKO, 2015, s. 38-65. ISBN 978-80-88057-18-5.

JOŠT, J., HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z. Oční pohyby předškolních dětí a diagnostika čtení/dyslexie. In Jošt, Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení. Praha : EDUKO, 2015, s. 66-80. ISBN 978-80-88057-18-5.

JOŠT, J., HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z. Oční pohyby jako míra pokroku v nápravě čtenářských obtíží/dyslexie. In Jošt, Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení. Praha : EDUKO, 2015, s. 81-88. ISBN 978-80-88057-18-5.

JOŠT, J., THEIN, R., HAVLISOVÁ, H., BRABCOVÁ, D., PETRÁŠKOVÁ, V. Subdeprivace a její obraz ve školním vývoji dítěte. In Jošt, Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení. Praha : EDUKO, 2015, s. 21-37. ISBN 978-80-88057-18-5.

 

Mgr. Jana Kouřilová, Ph.D.

ABSTRAKT

KOUŘILOVÁ, J. POHLED MATEK DĚTÍ SE SPU NA ŠKOLU. ŠKOLA A JEJÍ KŘIŽOVATKY Sborník abstraktů z 22.konference ČPdS. 2015.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

ŽLÁBKOVÁ, I., STUCHLÍKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Case Study of Implementation of Formative Peer Assessment in Inquiry Based Elementary Mathematics. 2015.

 

Mgr. Jiří Kressa

ABSTRAKT

KRESSA, J. Prosociální chování žáků ve školách. Škola a její křižovatky. Sborník abstraktů z 22. konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 26. - 27. března 2015 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 2015.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

KRESSA, J. Klíčový význam učitelů v podpoře zastánců šikanovaných žáků. In Zborník vedeckovýskumných prác Katedry pedagogiky (11). Banská Bystrica : Belianum, 2015, s. 158-169. ISBN 978-80-557-0927-7.

 

Mgr. Luboš Krninský

ABSTRAKT

VANĚČKOVÁ, O., KRNINSKÝ, L., VÁCHOVÁ, M. IDEÁLNÍ UČITEL; IDEÁLNÍ ŽÁK POHLEDEM BUDOUCÍCH UČITELŮ. Sborník abstraktů z 22. konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 26. - 27. března 2015 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 2015.

 

PhDr. Dalibor Kučera, Ph.D.

ABSTRAKT

ROKOS, L., ŽLÁBKOVÁ, I., PETR, J., KUČERA, D. Klima třídy v procesu badatelsky orientovaného vyučování. Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. 2015.

STUCHLÍKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., KUČERA, D., PAPÁČEK, M., PETR, J., ROKOS, L., ZÁVODSKÁ, R., ŽLÁBKOVÁ, I. Symposium Formativní hodnocení v badatelsky orientovaném vyučování v přírodovědných předmětech a matematice. Škola a její křižovatky. 2015.

ČLÁNEK V PERIODIKU

KUČERA, D., HAVIGEROVÁ, JM. Computational psycholinguistic analysis and its application in psychological assessment of college students. Pedagogický časopis/ Journal of Pedagogy, 2015, roč. 6, č. 1, s. 61-72.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

KUČERA, D., HAVIGEROVÁ, JM. Zhodnocení interpersonálních charakteristik pisatele pomocí grafometrické metody. In Maierová, PhD Existence 2015: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech (Sborník odborných příspěvků). Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2015, s. 272-279. ISBN 978-80-244-4694-3.

KUČERA, D., HAVIGEROVÁ, JM. Interpersonální charakteristiky komunikátora z pohledu kvantitativní psycholingvistické analýzy (předběžné sdělení z výzkumné studie). In Bozogáňová, Sociálne procesy a osobnosť 2014: Človek a spoločnosť: Zborník príspevkov zo 17. ročníka medzinárodnej konferencie. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 2015, s. 267-274. ISBN 978-80-89524-18-1.

KUČERA, D. Psychologie v perspektivě vědy a vzdělávání. In Kučera, Psychology Now! 2015: Sborník odborných prací ze seminářů psychologie.. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2015, s. 4-7. ISBN 978-80-7394-530-5.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

KUČERA, D. Experimentální indukce emocí (Experimental Induction of Emotions). 2015.

KUČERA, D., HAVIGEROVÁ, JM. Zhodnocení interpersonálních charakteristik pisatele pomocí grafometrické metody (The Assessment of Interpersonal Characteristics of a Writer Using Graphometric Methods). 2015.

KUČERA, D., HAVIGER, J. Osobnost a text: Kvantitativní psycholingvistická analýza stylisticky diferencovaného českého textu (Personality and Text: Quantitative Psycholinguistic Analysis of the Stylistically Differentiated Czech Text). 2015.

 

Mgr. Martina Lietavcová

ČLÁNEK V PERIODIKU

LIETAVCOVÁ, M. Na cestu do školy. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2015, roč. 2015, č. 040.11, s. 1-21.

LIETAVCOVÁ, M. Komunikace mezi dětmi pomocí artefiletických činností.. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2015, roč. 2015, č. A3, s. 1-25.

LIETAVCOVÁ, M. Orientace v prostoru a rovině.. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2015, roč. 2015, č. A3, s. 1-32.

 

Mgr. Magdalena Marková

KAPITOLA V KNIZE

MARKOVÁ, M., SUDA, S. Videozáznam jako forma reflexe a sebereflexe. In Jošt, Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení. Praha : EDUKO, 2015, s. 114-120. ISBN 978-80-88057-18-5.

 

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D.

ABSTRAKT

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., ŠERÝ, M. Personal goals of crewmembers during extended isolation: MARS-500 study. IAA 2015 HUMANS IN SPACE BOOK OF ABSTRACTS. 2015.

KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ

MAZEHÓOVÁ, Y., KYZOUR, M. XII. konference Ateliéru arteterapie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. 2015.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

ŽLÁBKOVÁ, I., STUCHLÍKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Case Study of Implementation of Formative Peer Assessment in Inquiry Based Elementary Mathematics. 2015.

 

Mgr. Tomáš Mrhálek

ČLÁNEK V PERIODIKU

MRHÁLEK, T., LIDOVÁ, L., KAJANOVÁ, A. Hegemony in the Roma family. Neuroendocrinology Letters, 2015, roč. 36, č. supplement 2, s. 62–68.

MRHÁLEK, T., ŘIMNÁČOVÁ, Z., KAJANOVÁ, A. Development in a Roma family by discourse of social workers in the Czech Republic. Global journal for research analysis, 2015, roč. 4, č. 12, s. 206-209.

KNIHA

KAJANOVÁ, A., BRANDOVÁ, N., KOUTSKÁ, T., KROUPOVÁ, D., LIDOVÁ, L., MRHÁLEK, T., ONDRÁŠEK, S., TOVT, Š., URBAN, D. (Ne)rovnosti v romských rodinách. In Praha : Lidové noviny, 2015, 103 s. ISBN 978-80-7422-455-3.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

KAJANOVÁ, A., MRHÁLEK, T. Úskalí realizace terénního výzkumu v romských komunitách. 2015.

MRHÁLEK, T., TESAŘ, M. Představení neuropsychologické laboratoře: aktuální výzkumy a vybavení. 2015.

FIEDLER, J., MRHÁLEK, T., VAVREČKA, M., KUBÁLE, J., PREISS, M., STUCHLÍKOVÁ, I. Cognitive Outcome and Hemodynamic Changes 3 months after Carotid Endarterectomy in Primary Stroke Prevention. Journal of Neurosurgery, 123(2). 2015.

KAJANOVÁ, A., MRHÁLEK, T. Why don't Romany women wear swimsuits?. 2015.

KAJANOVÁ, A., MRHÁLEK, T. Sociální distance sociálně exkludovaných. 2015.

KAJANOVÁ, A., MRHÁLEK, T. The possibilities of Internet research on the Roma minority. 2015.

 

Mgr. Marie Najmonová

ABSTRAKT

NAJMONOVÁ, M., ŽLÁBKOVÁ, I. Postoje studentů učitelství k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola a její křižovatky. Sborník abstraktů z 22. konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 26. - 27. března 2015 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 2015.

NAJMONOVÁ, M. Osobnost učitele zavádějícího metodu ovlivňující klima třídy. Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. 2015.

ČLÁNEK V PERIODIKU

NAJMONOVÁ, M., ŽLÁBKOVÁ, I., VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. Zpráva z 22. konference České pedagogické společnosti Škola a její křižovatky. Pedagogická orientace, 2015, roč. 25, č. 4, s. 635-639.

 

Mgr. Alena Nohavová, Ph.D.

ABSTRAKT

STUCHLÍKOVÁ, I., PREISS, M., PŘÍHODOVÁ, T., VECINA, ML., NOHAVOVÁ, A. ISSUES AND POSSIBILITIES OF MORAL ACTING RESEARCH. Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life. 2015.

ČLÁNEK V PERIODIKU

NOHAVOVÁ, A., SLAVÍK, J. Psychologická gramotnost ze dvou poznávacích perspektiv: aktuální výzva pro výuku psychologie a její didaktiku. Studia paedagogica, 2015, roč. 20, č. 3, s. 21-46.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

NOHAVOVÁ, A. Psychosomatická hlasová výchova jako cesta k rozvíjení potenciálu osobnosti. In Friedlová, , Lečbych, Expresivní terapie jako podpora kvality života u různých klientských skupin. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 175-193. ISBN 978-80-244-4599-1.

KAPITOLA V KNIZE

NOHAVOVÁ, A., KRÁMSKÝ, D. Problém kolísavé validity testů založených na morálně dilematických příbězích. In Jošt, Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení. Praha : EDUKO, 2015, s. 5-20. ISBN 978-80-88057-18-5.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

NOHAVOVÁ, A., KRÁMSKÝ, D. Validity problem of moral reasoning test in regards to the theory of one/third perspective. 2015.

NOHAVOVÁ, A. Exprese v expresivní terapii a ve výuce psychologie. 2015.

NOHAVOVÁ, A. Možnosti užití exprese ve výuce psychologie. 2015.

 

Mgr. Josef Nota, Ph.D.

ABSTRAKT

NOTA, J. Žáci v málotřídní škole očima jejich rodičů: zjišťování postojů k výchově a vzdělávání. Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogického výzkumu. 2015.

NOTA, J. Málotřídní škola jako alternativa ve vzdělávání. ŠKOLA A JEJÍ KŘIŽOVATKY Sborník abstraktů z 22.konference ČPdS. 2015.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

NOTA, J. Sebereflexe a videozáznamy v disciplíně Dialogické jednání s vnitřním partnerem. Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků. 2015.

NOTA, J. Výhody a nevýhody málotřídních škol. 2015.

SUDA, S., CHRZ, V., NOTA, J. Dialogické jednání s vnitřními partnery – analýza videozáznamů. Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků. 2015.

SUDA, S., NOTA, J. Experimentální dramatika: možnosti sledování psychosomatické kondice pomocí dlouhodobé případové studie. 2015.

 

Mgr. Veronika Plachá

ABSTRAKT

PLACHÁ, V. Setkání se smrtí v životech žáků ZŠ. ŠKOLA A JEJÍ KŘIŽOVATKY Sborník abstraktů z 22.konference ČPdS. 2015.

 

Mgr. Michala Plassová

KAPITOLA V KNIZE

PLASSOVÁ, M. Využití inteligentních výukových systémů a EEG ve výuce matematiky. In Jošt, Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení. Praha : EDUKO, 2015, s. 104-113. ISBN 978-80-88057-18-5.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

PLASSOVÁ, M. Neurological correlates of arithmetic functions.. 2015.

 

PhDr. MIroslav Procházka, Ph.D.

ABSTRAKT

PROCHÁZKA, M. Škola a její místo v primární prevenci. Škola a její křižovatky. Sborník abstraktů z 22. Konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 26.-27. března 2015 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.. 2015.

ČLÁNEK V PERIODIKU

PROCHÁZKA, M. Rodinné vztahy a závislost – poznámky k rodinnému zázemí uživatelů návykových látek. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae Universitatis Catholica Ružomberok, 2015, roč. 14, č. 3, s. 128-136.

PROCHÁZKA, M. Jan Amos Komenskij kak vdochnovitel razvitija socialno-pedagogičeskogo myšlenija. Bulletin of the South Ural State University, 2015, roč. 7, č. 3, s. 22-27.

NAJMONOVÁ, M., ŽLÁBKOVÁ, I., VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. Zpráva z 22. konference České pedagogické společnosti Škola a její křižovatky. Pedagogická orientace, 2015, roč. 25, č. 4, s. 635-639.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

VANĚČKOVÁ, O., PROCHÁZKA, M. Aktualizační vzdělávání sociálních pedagogů v podmínkách Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. In Banská Bystrica : Belianum, 2015, s. 169-176. ISBN 978-80-557-0927-7.

PROCHÁZKA, M. Ličnostnye kompetencii universitetskogo prepodavatelja v vospitanii vzroslych. In Universitet XXI. veka v sisteme nepreryvnogo obrazovanija. Čeljabinsk : South Ural State University, 2015, s. 61-63. ISBN 978-5-696-04724-9.

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M. Sebereflexe role lektora v kontextu realizace firemního vzdělávání. In Danielová, , Schmied, Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2015, s. 434-444. ISBN 978-80-7509-287-8.

KAPITOLA V KNIZE

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., ŽLÁBKOVÁ, I. Änderung der staatlichen abschlussprüfung als mittel zur schaffung der beruflichen identität des lehrers. In Fleischmann, , Seebauer, , Zoglowek, , Aleksandrovich, The Teaching Profession. Profession Lehrer/in.: New Challenges – New Identities?, Neue Herausforderungen – neue Identitäten?. Zürich : LIT VERLAG GmbH & Co. KG Wien, Zweigniederlassung Zürich, 2015, s. 217-226. ISBN 978-3-643-90681-6.

PROCHÁZKA, M. Pohledy na kompetence učitele a jejich utváření v rámci pregraduální a postgraduální přípravy studentů učitelství. In Danielová, , Hlaďo, , Horáčková, , Janderková, , Kamanová, , Vyleťal, Rozvoj kompetencí vzdělavatelů v kontextu moderního pojetí vzdělávání. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2015, s. 228-233. ISBN 978-80-7509-256-4.

KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ

PROCHÁZKA, M., RYBIČKOVÁ, M., VÍTEČKOVÁ, M., ŽLÁBKOVÁ, I. Škola a její křižovatky. 2015.

OSTATNÍ

ŘEPA, K., POSPÍŠIL, A., ŽLÁBKOVÁ, I., PROCHÁZKA, M. Les fantazie. Didaktický materiál pro stálou interaktivní expozici v rámci projektu Didaktika hrou pro děti do 6 let.. Les fantazie. Didaktický materiál pro stálou interaktivní expozici v rámci projektu Didaktika hrou pro děti do 6 let.. 2015.

ŘEPA, K., POSPÍŠIL, A., ŽLÁBKOVÁ, I., PROCHÁZKA, M. Begleiter durch den Fantasiewald von Radek Pilař. Didaktisches Material zu der interaktiven Dauerausstellung im Rahmen des Projekts Didaktik als Spiel für Kinder unter 6 Jahre.. Begleiter durch den Fantasiewald von Radek Pilař. Didaktisches Material zu der interaktiven Dauerausstellung im Rahmen des Projekts Didaktik als Spiel für Kinder unter 6 Jahre.. 2015.

ČLÁNEK V PERIODIKU

[212]MRHÁLEK, T., ŘIMNÁČOVÁ, Z., KAJANOVÁ, A. Development in a Roma family by discourse of social workers in the Czech Republic. Global journal for research analysis, 2015, roč. 4, č. 12, s. 206-209. 

 

doc. PhDr. Miroslav Somr, DrSc.

ABSTRAKT

SOMR, M., BRCKOVÁ, J., HRUŠKOVÁ, L. VÝZNAM EVALUACE V TERCIÁRNÍ SFÉŘE. Sborník abstraktů z 22. konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 26. - 27. března 2015 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 2015.

ČLÁNEK V PERIODIKU

PAVLIČÍKOVÁ, H., SOMR, M. Fichte′s concept of the educated man and the idea of education. Studia z teorii wychowania., 2015, roč. VI, č. 2, s. 19-30.

PAVLIČÍKOVÁ, H., SOMR, M. Comenius’ ethical visions of the improvement of human things. Studia Edukacyjne, 2015, roč. I, č. 35, s. 395-404.

SOMR, M. When the pulpit was power. The word as the power of the powerless. Rocznik Teologiczny, 2015, roč. 1, č. 1, s. 41-60.

KAPITOLA V KNIZE

SOMR, M. Filozofie vzdělávání. In Výchova, vzdělávání a výzvy nové doby. Brno : Paido, edice pedagogické literatury, 2015, s. 72-87. ISBN 978-80-7315-258-1.

 

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

ABSTRAKT

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., ŠERÝ, M. Personal goals of crewmembers during extended isolation: MARS-500 study. IAA 2015 HUMANS IN SPACE BOOK OF ABSTRACTS. 2015.

STUCHLÍKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., KUČERA, D., PAPÁČEK, M., PETR, J., ROKOS, L., ZÁVODSKÁ, R., ŽLÁBKOVÁ, I. Symposium Formativní hodnocení v badatelsky orientovaném vyučování v přírodovědných předmětech a matematice. Škola a její křižovatky. 2015.

STUCHLÍKOVÁ, I., PREISS, M., PŘÍHODOVÁ, T., VECINA, ML., NOHAVOVÁ, A. ISSUES AND POSSIBILITIES OF MORAL ACTING RESEARCH. Linking technology and psychology: feeding the mind, energy for life. 2015.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

HOŠPESOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I. Formative peer assessment in inquiry based mathematics education (a case study). In Novotná, , Moraová, International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ’15. Proceedings. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, s. 146-155. ISBN 978-80-7290-833-2.

KAPITOLA V KNIZE

STUCHLÍKOVÁ, I., JANÍK, T., SLAVÍK, J., PÍŠOVÁ, M., BENEŠ, Z., ČTRNÁCTOVÁ, H., DVOŘÁK, L., HNÍK, O., PAPÁČEK, M., ŘEZNÍČKOVÁ, D., STANĚK, A., ŠMEJKALOVÁ, M., VANÍČEK, J., VONDROVÁ, N. Oborové didaktiky: bilance a perspektivy. In Stuchlíková, , Janík, Oborové didaktiky: vývoj - stav - perspektivy. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2015, s. 423-453. ISBN 978-80-210-7769-0.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

FIEDLER, J., MRHÁLEK, T., VAVREČKA, M., KUBÁLE, J., PREISS, M., STUCHLÍKOVÁ, I. Cognitive Outcome and Hemodynamic Changes 3 months after Carotid Endarterectomy in Primary Stroke Prevention. Journal of Neurosurgery, 123(2). 2015.

ŽLÁBKOVÁ, I., STUCHLÍKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Case Study of Implementation of Formative Peer Assessment in Inquiry Based Elementary Mathematics. 2015.

STUCHLÍKOVÁ, I. Students‘ moral emotions and the evaluation of academic cheating/deception situations. 2015.

STUCHLÍKOVÁ, I., PETR, J., ROKOS, L., HOŠPESOVÁ, A., ŽLÁBKOVÁ, I., PAPÁČEK, M., DITRICH, T., ZÁVODSKÁ, R. Teachers’ and students’ needs related to implementation of formative peer assessment in IBE in Czech schools – first findings. 2015.

 

doc. MgA. Stanislav Suda, Ph.D.

ABSTRAKT

SUDA, S. Scholé a škola. Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogického výzkumu. 2015.

SUDA, S. K pojmům - fenomén a instituce školy. ŠKOLA A JEJÍ KŘIŽOVATKY Sborník abstraktů z 22.konference ČPdS. 2015.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

SUDA, S. Dialogické jednání s vnitřními partnery – k možnostem experimentální terapie. In Friendlová, , Lečbych, Společný prostor/Common Space 2015. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 233-249. ISBN 978-80-244-4603-5.

KAPITOLA V KNIZE

MARKOVÁ, M., SUDA, S. Videozáznam jako forma reflexe a sebereflexe. In Jošt, Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení. Praha : EDUKO, 2015, s. 114-120. ISBN 978-80-88057-18-5.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

SUDA, S. Citová deprivace. 2015.

SUDA, S. Dialogické jednání s vnitřním partnerem. 2015.

SUDA, S., CHRZ, V., NOTA, J. Dialogické jednání s vnitřními partnery – analýza videozáznamů. Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků. 2015.

SUDA, S., NOTA, J. Experimentální dramatika: možnosti sledování psychosomatické kondice pomocí dlouhodobé případové studie. 2015.

 

PaedDr. Eva Suchánková, Ph.D.

ABSTRAKT

SUCHÁNKOVÁ, E. Celé Česko čte dětem z pohledu logopeda. Sborník abstraktů z 22. konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 26. - 27. března 2015 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 2015.

 

Mgr. Eva Svobodová

ABSTRAKT

SVOBODOVÁ, E., NOVOTNÁ, N. DĚTI A IDEÁLNÍ UČITELKA V MATEŘSKÉ ŠKOLE. ŠKOLA A JEJÍ KŘIŽOVATKY Sborník abstraktů z 22.konference ČPdS. 2015.

OSTATNÍ

SVOBODOVÁ, E. Kluci z mraveniště. Bračekovia mravčekovia. 2015.

 

Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D.

ABSTRAKT

BÍLKOVÁ, Z., ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Spolupráce rodiny a školy z pohledu poradenského psychologa. ŠKOLA A JEJÍ KŘIŽOVATKY Sborník abstraktů z 22.konference ČPdS. 2015.

 

Mgr. Ing. Renata Švestková, Ph.D.

ABSTRAKT

ŠVESTKOVÁ, R. SOCIÁLNÍ PEDAGOG A ŠKOLA?. Sborník abstraktů z 22. konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 26. - 27. března 2015 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 2015.

 

Ram Thein, Ph.D.

KAPITOLA V KNIZE

JOŠT, J., THEIN, R., HAVLISOVÁ, H., BRABCOVÁ, D., PETRÁŠKOVÁ, V. Subdeprivace a její obraz ve školním vývoji dítěte. In Jošt, Pedagogicko-psychologická diagnostika: cesta k účinnému vedení. Praha : EDUKO, 2015, s. 21-37. ISBN 978-80-88057-18-5.

 

doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.

ABSTRAKT

URBÁNEK, P. ČESKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY: HLEDÁNÍ STABILITY A ZMĚNY. Sborník abstraktů z 22. konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 26. - 27. března 2015 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 2015.

 

PaedDr. Alena Váchová

KNIHA

VÁCHOVÁ, A., KUPCOVÁ, Z., KUKAČKOVÁ, M. Rozvíjíme jazyk a řeč dětí. In Nádvorníková, , Smolíková, , Svobodová, Praha : dr.Josef RAABE, 2015, 125 s. ISBN 978-80-7496-173-1. 

 

PhDr. Olga Vaněčková

ABSTRAKT

VANĚČKOVÁ, O., KRNINSKÝ, L., VÁCHOVÁ, M. IDEÁLNÍ UČITEL; IDEÁLNÍ ŽÁK POHLEDEM BUDOUCÍCH UČITELŮ. Sborník abstraktů z 22. konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 26. - 27. března 2015 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 2015.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

VANĚČKOVÁ, O., PROCHÁZKA, M. Aktualizační vzdělávání sociálních pedagogů v podmínkách Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. In Banská Bystrica : Belianum, 2015, s. 169-176. ISBN 978-80-557-0927-7.

 

Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

FIEDLER, J., MRHÁLEK, T., VAVREČKA, M., KUBÁLE, J., PREISS, M., STUCHLÍKOVÁ, I. Cognitive Outcome and Hemodynamic Changes 3 months after Carotid Endarterectomy in Primary Stroke Prevention. Journal of Neurosurgery, 123(2). 2015.

 

PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D.

ABSTRAKT

GADUŠOVÁ, Z., STRANOVSKÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M. Učiteľ a dieťa. ŠKOLA A JEJÍ KŘIŽOVATKY Sborník abstraktů z 22.konference ČPdS. 2015.

ČLÁNEK V PERIODIKU

VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z. Vysokoškolské studium učitelství z pohledu začínajícího učitele a identifikace jeho problematických oblastí. Edukácia. Vedecko-odborný časopis., 2015, roč. 1, č. 1, s. 266-275.

NAJMONOVÁ, M., ŽLÁBKOVÁ, I., VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. Zpráva z 22. konference České pedagogické společnosti Škola a její křižovatky. Pedagogická orientace, 2015, roč. 25, č. 4, s. 635-639.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z. Transition of novice teachers into school teaching and their support by mentor teachers. In ATEE ANNUAL CONFERENCE 2014: Transitions in teacher education and professional identities. Braga : University of Minho, 2015, s. 411-420. ISBN 9789081563987.

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M. Sebereflexe role lektora v kontextu realizace firemního vzdělávání. In Danielová, , Schmied, Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2015, s. 434-444. ISBN 978-80-7509-287-8.

KAPITOLA V KNIZE

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., ŽLÁBKOVÁ, I. Änderung der staatlichen abschlussprüfung als mittel zur schaffung der beruflichen identität des lehrers. In Fleischmann, , Seebauer, , Zoglowek, , Aleksandrovich, The Teaching Profession. Profession Lehrer/in.: New Challenges – New Identities?, Neue Herausforderungen – neue Identitäten?. Zürich : LIT VERLAG GmbH & Co. KG Wien, Zweigniederlassung Zürich, 2015, s. 217-226. ISBN 978-3-643-90681-6.

KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ

PROCHÁZKA, M., RYBIČKOVÁ, M., VÍTEČKOVÁ, M., ŽLÁBKOVÁ, I. Škola a její křižovatky. 2015.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

VÍTEČKOVÁ, M. Formy i vidy realizacii obrazovatelnoj programmy. 2015.

VÍTEČKOVÁ, M. Kompetemcii universitetskogo prepodavateja v vospitanii vzroslych. 2015.

 

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

ABSTRAKT

ROKOS, L., ŽLÁBKOVÁ, I., PETR, J., KUČERA, D. Klima třídy v procesu badatelsky orientovaného vyučování. Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. 2015.

STUCHLÍKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., KUČERA, D., PAPÁČEK, M., PETR, J., ROKOS, L., ZÁVODSKÁ, R., ŽLÁBKOVÁ, I. Symposium Formativní hodnocení v badatelsky orientovaném vyučování v přírodovědných předmětech a matematice. Škola a její křižovatky. 2015.

NAJMONOVÁ, M., ŽLÁBKOVÁ, I. Postoje studentů učitelství k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Škola a její křižovatky. Sborník abstraktů z 22. konference České pedagogické společnosti konané ve dnech 26. - 27. března 2015 na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 2015.

ČLÁNEK V PERIODIKU

NAJMONOVÁ, M., ŽLÁBKOVÁ, I., VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. Zpráva z 22. konference České pedagogické společnosti Škola a její křižovatky. Pedagogická orientace, 2015, roč. 25, č. 4, s. 635-639.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

HOŠPESOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I. Formative peer assessment in inquiry based mathematics education (a case study). In Novotná, , Moraová, International Symposium Elementary Maths Teaching SEMT ’15. Proceedings. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2015, s. 146-155. ISBN 978-80-7290-833-2.

KAPITOLA V KNIZE

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., ŽLÁBKOVÁ, I. Änderung der staatlichen abschlussprüfung als mittel zur schaffung der beruflichen identität des lehrers. In Fleischmann, , Seebauer, , Zoglowek, , Aleksandrovich, The Teaching Profession. Profession Lehrer/in.: New Challenges – New Identities?, Neue Herausforderungen – neue Identitäten?. Zürich : LIT VERLAG GmbH & Co. KG Wien, Zweigniederlassung Zürich, 2015, s. 217-226. ISBN 978-3-643-90681-6.

KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ

PROCHÁZKA, M., RYBIČKOVÁ, M., VÍTEČKOVÁ, M., ŽLÁBKOVÁ, I. Škola a její křižovatky. 2015.

OSTATNÍ

ŘEPA, K., POSPÍŠIL, A., ŽLÁBKOVÁ, I., PROCHÁZKA, M. Begleiter durch den Fantasiewald von Radek Pilař. Didaktisches Material zu der interaktiven Dauerausstellung im Rahmen des Projekts Didaktik als Spiel für Kinder unter 6 Jahre.. Begleiter durch den Fantasiewald von Radek Pilař. Didaktisches Material zu der interaktiven Dauerausstellung im Rahmen des Projekts Didaktik als Spiel für Kinder unter 6 Jahre.. 2015.

ŘEPA, K., POSPÍŠIL, A., ŽLÁBKOVÁ, I., PROCHÁZKA, M. Les fantazie. Didaktický materiál pro stálou interaktivní expozici v rámci projektu Didaktika hrou pro děti do 6 let.. Les fantazie. Didaktický materiál pro stálou interaktivní expozici v rámci projektu Didaktika hrou pro děti do 6 let.. 2015.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

STUCHLÍKOVÁ, I., PETR, J., ROKOS, L., HOŠPESOVÁ, A., ŽLÁBKOVÁ, I., PAPÁČEK, M., DITRICH, T., ZÁVODSKÁ, R. Teachers’ and students’ needs related to implementation of formative peer assessment in IBE in Czech schools – first findings. 2015.

ŽLÁBKOVÁ, I., STUCHLÍKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Case Study of Implementation of Formative Peer Assessment in Inquiry Based Elementary Mathematics. 2015.