Aktuality

Studium

Výuka v LS 2020/2021 

Výuka v letním semestru bude probíhat on-line formou (MS Teams, Moodle). Konzultační hodiny se konají také v on-line prostředí (e-mail, MS Teams), případně dle individuální dohody s vyučujícím. 

 

Průběh výuky KPE v ZS 2020/21

 

Informace k rozvrhu KPE

Okruhy k SZZ z pedagogiky a psychologie

Metodické pokyny katedry pedagogiky a psychologie pro vypracování a registraci kvalifikačních prací

Směrnice vedoucí katedry

Diplomové práce

Erasmus