Aktuality

JUPSYCOR: Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR

Psychologický výzkum dopadů koronaviru v ČR

Situace šíření koronaviru, kterou nyní sledujeme, je v našich podmínkách naprosto výjimečná a příliš nevíme, jak ji lidé prožívají. Tušíme, víme to ze svého okolí, ale v širším měřítku se můžeme jen dohadovat. Myslíme si, že je důležité shromáždit skutečné výpovědi lidí a porozumět jim.

Pomozte popsat, jak epidemie koronaviru ovlivňuje naše chování a prožívání.
Zúčastněte se výzkumu JUPSYCOR.
  

Pokračujte prosím na nové stránky projektu: www.jupsycor.cz


O projektu

Projekt JUPSYCOR, Psychologické souvislosti výskytu koronaviru v ČR, je obecně prospěšný, nekomerční výzkum zaměřený na sběr anonymních informací o chování a prožívání běžných lidí v mimořádné situaci šíření koronaviru v České republice.

Cílem výzkumu je shromažďovat výpovědi respondentů, sledovat vývoj v čase a poskytnout podklady pro psychologickou praxi, výzkum, ale také pro účinnou péči o nejohroženější skupiny obyvatel.
Z účasti na výzkumu respondentům nevyplývají žádné závazky, je dobrovolný. Veškerá projektová činnost je prováděna bez nároku na odměnu. Výsledky výzkumu budou po dokončení sběru zpřístupněny a dále využívány.

První vlna výzkumu JUPSYCOR probíhala 67 dní, v období od 18. března do 24. května 2020, zúčastnilo se jí 2754 respondentů. Výsledky byly podkladem pro vědecké studie a byly prezentovány odborné i laické veřejnosti. Všem respondentům, kteří o to v dotazníku projevili zájem a vyplnili e-mailovou adresu, byl v červnu 2020 zaslán komentovaný souhrn našich výsledků.

Děkujeme všem respondentům za jejich účast a především za jejich výpovědi!