Aktuality

Učitelství pro mateřské školy (PS, KS)

Bakalářské studium

Informace o studiu:

Mgr. Eva Svobodová
Místnost: D 219
Telefon: 387 773 232
E-mail: esvobod@pf.jcu.cz

Informace o přijímacím řízení:

Mgr. et Bc. Martina Lietavcová
Místnost: D 218
Telefon: 387 773 211
E-mail: lietam00@pf.jcu.cz


Okruhy k SZZ

 
Témata bakalářských prací

 
Časový plán studia

 

Rozvrh AR 2022/23 - kombinovaná forma:

zimní semestr - 1. ročník (.pdf)

zimní semestr - 2. ročník (.pdf)

zimní semestr - 3. ročník (.pdf) 

 

 

Přijímací řízení

 

Forma studia: prezenční, kombinovaná

 

 

 

Organizace studia:

Při kombinované formě studia bude výuka probíhat vždy jednou za 14 dní v pátek a v sobotu.

 

Charakteristika studijního programu:

Profesní bakalářský studijní program poskytuje vysokoškolské vzdělání pro skupinu pedagogických pracovníků, kteří budou působit v oblasti předškolního vzdělávání. Cílem studijního programu je poskytnout profesní kompetence v kontextu se záměry předškolního vzdělávání států EU.

 

Profil absolventa:

Profil absolventa učitelství pro mateřské školy je tvořen souborem znalostí a dovedností ve vzdělávacích oblastech, a to jak vyjádřených v RVP PV, tak obecných i specifických kompetencí nutných k vykonávání profese učitele mateřské školy. Absolvent si vytváří svůj profesní profil v průběhu studijní cesty, jejímž cílem je osvojit si specifické znalosti a kompetence nutné k výkonu tohoto typu profese.