Aktuality

Publikační činnost - 2016

Bajgarová Zdeňka

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

BAJGAROVÁ, Z. On a ona rodiči: partnerská láska v rodinách s malými dětmi. In Hosáková, , Viktorová, Láska ve 21. století – sborník příspěvků XIII. Konference ČASP, z.s.. Brno : Tribun EU, 2016, s. 6-10. ISBN 978-80-263-1025-9.

 

Bílková Zuzana

ABSTRAKT

JOŠT, J., HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z. Diagnostika neurovývojových poruch a syndromu CAN pomocí vyšetření očních pohybů. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z., ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Utváření profesní identity u studentů speciální pedagogiky. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., BÍLKOVÁ, Z. PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE TEACHER EDUCATORS. In Aškerc, Quality of university teaching and learning. Ljubljana : Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - CMEPIUS, 2016, s. 171-176. ISBN 978-961-6628-50-1.

KAPITOLA V KNIZE

JOŠT, J., HAVLISOVÁ, H., MRKVIČKOVÁ, I., BÍLKOVÁ, Z., MRKVIČKA, T. Social aspects of dyslexia: A case of transparent orthography. In Fraizer, Dyslexia – Perspectives, Challenges and Treatment Options. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2016, s. 11-42. ISBN 978-1-63485-328-6.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

JOŠT, J., HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z. Morfologické vs. fonologické uvědomění u českých čtenářů: případ transparentní ortografie. 2016.

 

Brabcová Dana

ČLÁNEK V PERIODIKU

BRABCOVÁ, D., KANTNEROVÁ, H., KOHOUT, J. Souvislost stresu a psychoneurotických symptomů a rysů s bolestmi krční páteře. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2016, roč. 23, č. 4, s. 202-208.

 

Franclová Marta

ABSTRAKT

FRANCLOVÁ, M., PLACHÁ, V. Smrt ve školním kontextu. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

 

Garabiková Pártlová Margareta

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., ŽLÁBKOVÁ, I. Tomáš Baťa a jeho odkaz pro současné střední odborné školství v Sezimově Ústí. In Nesuch, , Procházka, , Grabovskaja, , Derže, , Popovič, Матерiали VI. мiжнародной наукого практичноi конференцii присвйяченоi дню словйянскоi култури та писемностi „Словянский свiт: видатнi дослiдники“.. Užhorod : East European Slavic University, Užhorod, Ukrajina, ul. Gagarina, Užhorod, 2016, s. 188-195. ISBN 978-617-7404-37-7.

GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., PODHRÁZSKÁ, D. PROBLEMATIKA PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PŘEDŠKOLNÍHO PEDAGOGA. In Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD., , dr hab. Piotr Cichoracki, , Prof. dr. Hab. Wojciech Druben, EVROPSKÉ PEDAGOGICKÉ FÓRUM 2016 REFLEXE PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2016, s. 33-40. ISBN 978-80-87952-16-0.

GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., BÍLKOVÁ, Z. PROFESSIONAL COMPETENCES OF FUTURE TEACHER EDUCATORS. In Aškerc, Quality of university teaching and learning. Ljubljana : Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - CMEPIUS, 2016, s. 171-176. ISBN 978-961-6628-50-1.

KAPITOLA V KNIZE

GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M. Vzdělavatelé budoucích učitelů v „roli modelu“ pro studenty učitelství. In Strouhal, Učit se být učitelem. K vybraným problémům učitelského vzdělávání.. Praha : Karolinum 2016, 2016, s. 137-154. ISBN 978-80-246-3465-4.

 

Havlisová Helena

ABSTRAKT

JOŠT, J., HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z. Diagnostika neurovývojových poruch a syndromu CAN pomocí vyšetření očních pohybů. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z., ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Utváření profesní identity u studentů speciální pedagogiky. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

KAPITOLA V KNIZE

JOŠT, J., HAVLISOVÁ, H., MRKVIČKOVÁ, I., BÍLKOVÁ, Z., MRKVIČKA, T. Social aspects of dyslexia: A case of transparent orthography. In Fraizer, Dyslexia – Perspectives, Challenges and Treatment Options. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2016, s. 11-42. ISBN 978-1-63485-328-6.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

JOŠT, J., HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z. Morfologické vs. fonologické uvědomění u českých čtenářů: případ transparentní ortografie. 2016.

 

Hošpesová Alena

ABSTRAKT

HOŠPESOVÁ, A., NOVOTNÁ, J., ŽLÁBKOVÁ, I., MORAOVÁ, H., BUREŠ, J. Jak si rozumíme, když popisujeme dění ve třídě – lexikon. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

STUCHLÍKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., PAPÁČEK, M., PETR, J., ROKOS, L., ZÁVODSKÁ, R., ŽLÁBKOVÁ, I. Projekt ASSIST-ME – výzkum formativního hodnocení v badatelsky orientovaném přírodovědném vzdělávání. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

ČLÁNEK V PERIODIKU

HOŠPESOVÁ, A. Badatelsky orientovaná výuka matematiky na 1. stupni základního vzdělávání. Orbis scholae, 2016, roč. 10, č. 2, s. 117 - 130.

SAMKOVÁ, L., HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. Role badatelsky orientované výuky matematiky v přípravě budoucích učitelů 1. stupně ZŠ. Pedagogika, 2016, roč. 66, č. 5, s. 549-569.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

NOVOTNÁ, J., MORAOVÁ, H., HOŠPESOVÁ, A., ŽLÁBKOVÁ, I., BUREŠ, J. How do we understand each other when we describe classroom activities – lexicon. In Flégl, , Houška, , Krejčí, Proceedings of the 13th international conference efficiency and responsibility in education. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2016, s. 440 - 447. ISBN 978-80-213-2646-0. ISSN 2336-744X.

HOŠPESOVÁ, A., ŽLÁBKOVÁ, I. Assessment in inquiry based education in primary mathematics. In Flégl, , Houška, , Krejčí, Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016. ERIE. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2016, s. 194 – 201. ISBN 978-80-213-2646-0. ISSN 2336-744X.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. Tvoření úloh v přípravě učitelů matematiky. 2016.

HOŠPESOVÁ, A. Formative assessment in inquiry based elementary mathematics. 2016.

ROUBÍČEK, F., HOŠPESOVÁ, A. Problems for inquiry based mathematics education posed by future teachers. 2016.

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. Concept Cartoons created by prospective primary school teachers. 2016.

STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Implementation of formative peer assessment in inquiry based elementary mathematics: the role of teachers' needs and subjective theory of formative assessment. 2016.

 

Jošt Jiří

ABSTRAKT

JOŠT, J., HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z. Diagnostika neurovývojových poruch a syndromu CAN pomocí vyšetření očních pohybů. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

KAPITOLA V KNIZE

JOŠT, J., HAVLISOVÁ, H., MRKVIČKOVÁ, I., BÍLKOVÁ, Z., MRKVIČKA, T. Social aspects of dyslexia: A case of transparent orthography. In Fraizer, Dyslexia – Perspectives, Challenges and Treatment Options. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2016, s. 11-42. ISBN 978-1-63485-328-6.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

JOŠT, J., HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z. Morfologické vs. fonologické uvědomění u českých čtenářů: případ transparentní ortografie. 2016.

 

Kouřilová Jana

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Implementation of formative peer assessment in inquiry based elementary mathematics: the role of teachers' needs and subjective theory of formative assessment. 2016.

 

Kressa Jiří

KAPITOLA V KNIZE

JANOŠOVÁ, P., KOLLEROVÁ, L., ZÁBRODSKÁ, K., KRESSA, J., DĚDOVÁ, M. Psychologie školní šikany. In Vágnerová, , Helus, Psychologie školní šikany. Praha : Praha: Grada , 2016, 2016, s. 250-261. ISBN 978-80-247-2992-3.

 

Krninský Luboš

ABSTRAKT

KRNINSKÝ, L. Reflexe profese učitele prostřednictvím tematických koláží. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

 

Kučera Dalibor

ABSTRAKT

KUČERA, D. Příprava výzkumného projektu – teorie, praxe a metodologická úskalí. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

KUČERA, D. Specifika pedagogické přípravy a učební praxe v Norsku a ČR. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

ČLÁNEK V PERIODIKU

KUČERA, D., HAVIGEROVÁ, JM. Experimentální indukce emocí hněvu, radosti, strachu a smutku. E-psychologie, 2016, roč. 10, č. 2, s. 34-46.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

KUČERA, D., HAVIGER, J. Osobnost a text: Kvantitativní psycholingvistická analýza stylisticky diferencovaného českého textu. In Millová, , Slezáčková, , Humpolíček, , Svoboda, Sociální procesy a osobnost 2015: Otázky a výzvy: Sborník příspěvků. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2016, s. 206–211. ISBN 978-80-210-8298-4.

KUČERA, D. Sto třicet let bojů za (nejen českou) vědeckou psychologii. In Kučera, , Hermmerová, Psychology Now! 2016: Sborník odborných prací ze seminářů psychologie. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2016, s. 7-9. ISBN 978-80-7394-603-6.

KUČERA, D., HAVIGEROVÁ, JM. Quantitative Psycholinguistic Analysis of Formal Parameters of Czech Text. In International Scientific Council of SGEM, SGEM 2016 Conference Proceedings. Albena : International Scientific Council of SGEM, 2016, s. 313-320. ISBN 978-619-7105-70-4. ISSN 2367-5659.

KUČERA, D., HAVIGER, J. Computational Psycholinguistics as a Tool of Psychological Assessment. In International Scientific Council of SGEM, SGEM 2016 Conference Proceedings. Albena : International Scientific Council of SGEM, 2016, s. 85-92. ISBN 978-619-7105-70-4. ISSN 2367-5659.

KUČERA, D. Výzkum CPACT a možnosti komputační psycholingvistické analýzy textu. In Maierová, , Viktorová, , Dolejš, PhD existence 2016: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech: Konferenční DVD. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, s. 1-7. ISBN 978-80-244-4964-7.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

KUČERA, D., HAVIGEROVÁ, JM. Představení výzkumu CPACT – Komputační psycholingvistická analýza českého textu. 2016.

KUČERA, D. Možnosti využití komputační lingvistiky v psychodiagnostice. 2016.

KUČERA, D. Praxe inkluzivního vzdělávání v Norsku. 2016.

 

Lietavcová Martina

ČLÁNEK V PERIODIKU

LIETAVCOVÁ, M. Orientace v čase, chápání časových pojmů a posloupností. Očekávané výstupy v praxi mateřské školy : metodická podpora k připravované revizi RVP PV, 2016, roč. C22, č. A3, s. 1- 44.

 

Mazehóová Yvona

ČLÁNEK V PERIODIKU

POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I., ŠOLCOVÁ, I., STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y. The story of 520 days on a simulated flight to Mars. Acta Astronautica, 2016, roč. 126, č. September–October 2016, s. 178 - 189.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Implementation of formative peer assessment in inquiry based elementary mathematics: the role of teachers' needs and subjective theory of formative assessment. 2016.

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y. PERSONAL GOALS AND SELF-DETERMINATION DURING SIMULATED FLIGHT TO MARS. 2016.

 

Mrhálek Tomáš

ČLÁNEK V PERIODIKU

FIEDLER, J., MRHÁLEK, T., VAVREČKA, M., OSTRÝ, S., BOMBIC, M., KUBÁLE, J., PŘIBÁŇ, V., PREISS, M., STUCHLÍKOVÁ, I. Kognice a hemodynamika po karotické endarterektomii pro asymptomatickou stenózu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2016, roč. 79, č. 2, s. 201-206. 000373659400011

KAJANOVÁ, A., MRHÁLEK, T., LIDOVÁ, L. Obstacles to emancipation of Roma women. Human Affairs, 2016, roč. 26, č. 4, s. 478–484.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

PLASSOVÁ, M., VAVREČKA, M., MRHÁLEK, T., TESAŘ, M., VALUCHOVÁ, K. Approximate number system task diagnostic potential among preschoolers. In MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové : Magnanimitas, 2016, s. 933-939. ISBN 978-80-87952-17-7.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

MRHÁLEK, T. Auditivní afektivní priming: Elektrofyziologické koreláty. 2016.

KAJANOVÁ, A., MRHÁLEK, T. Proč nám informanti „lžou“?. 2016.

MRHÁLEK, T. Kongruence arousalu v afektivním primingu. 2016.

 

Najmonová Marie

ABSTRAKT

NAJMONOVÁ, M., BURIANOVÁ, A. Východiska pro výzkum metod rozvoje sociálních dovedností žák na základní škole. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu.. 2016.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

NAJMONOVÁ, M., HAVEL, J., KRATOCHVÍLOVÁ, J., KUSÁ, O., LUKAS, J. Inkluzivní vzdělávání v pregraduální přípravě učitelů. In Brno : Liga lidských práv, 2016, ISBN 978-80-87414-30-9.

NAJMONOVÁ, M. Osobnost učitele zavádějícího metodu ovlivňující klima třídy. In Šafránková, , Podroužek, , Slowík, Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. Sborník z XXIII. konference České asociace pedagogického výzkumu.. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta, 2016, s. 178-182. ISBN 978-80-261-0551-0.

 

Nohavová Alena

ABSTRAKT

NOHAVOVÁ, A., CHRZ, V. Využití exprese ve výuce psychologie směřující k psychologické gramotnosti. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

ČLÁNEK V PERIODIKU

NOHAVOVÁ, A., MAREŠ, J. Výuka psychologie a rok 2016 – pokroky a významné události v České republice. E-psychologie, 2016, roč. 10, č. 4, s. 81-84.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

NOHAVOVÁ, A. Výuka psychologie směřující k psychologické gramotnosti. 2016.

STUCHLÍKOVÁ, I., NOHAVOVÁ, A. Teaching Psychology in the Czech Republic – what we are dealing with. 2016.

NOHAVOVÁ, A. Učitel a jeho subjektivní teorie výuky. 2016.

 

Nota Josef

ABSTRAKT

MIKULOVÁ, R., NOTA, J., SUDA, S. Experimentální dramatika – k fenoménu autorského čtení. Konference Výchova k dobru Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 14. a 15. ledna 2016 na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. 2016.

NOTA, J. Experimentální dramatika: Autorské čtení u žáků na 1. stupni ZŠ– reflexe pedagogické zkušenosti. Konference Výchova k dobru Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 14. a 15. ledna 2016 na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. 2016.

NOTA, J. Experiment v málotřídní škole: osobnostní příprava budoucích učitelů. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

MIKULOVÁ, R., NOTA, J., SUDA, S. Ivan Vyskočil – kreativní pedagogika. In Nesuch, , Procházka, , Grabovskaja, , Derže, , Popovič, Матерiали VI. мiжнародной наукого практичноi конференцii присвйяченоi дню словйянскоi култури та писемностi „Словянский свiт: видатнi дослiдники“.. Užhorod : East European Slavic University, Užhorod, Ukrajina, ul. Gagarina, Užhorod, 2016, s. 256-360. ISBN 978-617-7404-37-7.

 

Plachá Veronika

ABSTRAKT

FRANCLOVÁ, M., PLACHÁ, V. Smrt ve školním kontextu. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

ČLÁNEK V PERIODIKU

LÁZNIČKOVÁ, M., PLACHÁ, V. Zkušenosti žen, které prožily domácí násilí, se zaměřením na vnímání pomoci od pomáhajících profesí. Sociální práce, 2016, roč. 16, č. 6/12, s. 78-85.

 

Plassová Michala

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

PLASSOVÁ, M., VAVREČKA, M., MRHÁLEK, T., TESAŘ, M., VALUCHOVÁ, K. Approximate number system task diagnostic potential among preschoolers. In MEZINÁRODNÍ MASARYKOVA KONFERENCE PRO DOKTORANDY A MLADÉ VĚDECKÉ PRACOVNÍKY. Hradec Králové : Magnanimitas, 2016, s. 933-939. ISBN 978-80-87952-17-7.

PLASSOVÁ, M., TESAŘ, M., VAVREČKA, M., VALUCHOVÁ, K. Approximate number system in children. In McGreevy, , Robert, Proceedings of the 6th Biannual CER Comparative European Research Conference.. London : Sciemcee Publishing, 2016, s. 182 - 187. ISBN 978-0-9935191-3-0.

PLASSOVÁ, M., VAVREČKA, M., TESAŘ, M. Aproximální numerický systém u dětí. In Vavrečka, , Bečev, , Hoffmann, , Štěpánová, Kognice a umělý život XVI.. Praha : ČVUT, 2016, s. 79-84. ISBN 978-80-01-05915-9.

 

Podhrázská Dita

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., PODHRÁZSKÁ, D. PROBLEMATIKA PROFESNÍCH KOMPETENCÍ PŘEDŠKOLNÍHO PEDAGOGA. In Doc. PhDr. Ľuba Pavelová, PhD., , dr hab. Piotr Cichoracki, , Prof. dr. Hab. Wojciech Druben, EVROPSKÉ PEDAGOGICKÉ FÓRUM 2016 REFLEXE PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE. Hradec Králové : MAGNANIMITAS, Hradec Králové, Česká republika, 2016, s. 33-40. ISBN 978-80-87952-16-0.

 

Procházka Miroslav

ABSTRAKT

PROCHÁZKA, M., ŠPAČKOVÁ, K. Připravenost začínajících učitelů na řešení rizikového chování dětí a realizaci prevence na 1. stupni základní školy. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

ČLÁNEK V PERIODIKU

STRANOVSKÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., PROCHÁZKA, M. Ličnostnyje trebovanija načinajuščego učitelja. Bulletin of the South Ural State University. Series Education, educational sciences, 2016, roč. 8, č. 2, s. 102-111.

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M. Pohled lektorů firemního vzdělávání na faktory úspěchu své vzdělávací činnosti. Lifelong Learning, 2016, roč. 6, č. 2, s. 106 – 117.

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M. Avtoritet, kompetentnost i profesionalnaja rol prepodavatelja universiteta. Bulletin of the South Ural State University. Series Education, educational sciences, 2016, roč. 8, č. 1, s. 29-33.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

PROCHÁZKA, M. Jan Amos Komenský jako inspirace pro reformu společenských poměrů. In Nesuch, , Procházka, , Garabovskaja, , Derže, , Popovič, Матерiали VI. мiжнародной наукого практичноi конференцii присвйяченоi дню словйянскоi култури та писемностi „Словянский свiт: видатнi дослiдники“.. Užhorod : East European Slavic University, Užhorod, Ukrajina, ul. Gagarina, Užhorod, 2016, s. 180-184. ISBN 978-617-7404-37-7.

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z. Implementation of Primary Prevention in Primary and Secondary Schools in the Czech Republic. In Chova, , Martínez, , Torres, ICERI2016 Proceedings. Valencia : IATED Academy, 2016, s. 7739 – 7746. ISBN 978-84-617-5895-1.

PROCHÁZKA, M. Priority současné doby a jejich dopady na výchovu a mezigenerační vztahy v rodině.. In Adámková, , Červinková, , Adámek, , Velemínský, Sborník příspěvků. 2. mezinárodní konference Rodina v sekularizovaném světě.. České Budějovice : Zdravotně sociální fakulta,, 2016, s. 64-69. ISBN 978-80-7394-592-3.

KOTLYAROVA, I., VOLOSHINA, I., PROCHÁZKA, M. Development of the academic staff corporate ethics. In Goméz Chova, , López Martínez, , Candel Torres, INTED2016 Proceedings. Španělsko : IATED, 2016, s. 7409-7415. ISBN 978-84-608-5617-7. ISSN 2340-1079.

VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M., GADUŠOVÁ, Z., STRANOVSKÁ, E. Identifying novice teacher needs - the basis for novices' targeted support. In Chova, , Martínez, , Torres, ICERI2016 Proceedings. Valencia : IATED Academy, 2016, s. 7731 – 7738. ISBN 978-84-617-5895-1.

VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M., GADUŠOVÁ, Z., STRANOVSKÁ, E. Teacher at the start of his career and his personal needs. In Flégl, , Houška, , Krejčí, Proceedings of the 13th international conference efficiency and responsibility in education. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2016, s. 624 - 632. ISBN 978-80-213-2646-0. ISSN 2336-744X.

PROCHÁZKA, M. Prioritety sovremennosti i ich vlijanie na vospitanie i otnošenija meždu predstaviteljami različnych pokolenij. In Vološina, , Kotljarova, , Najdamova, Universitet XXI veka v sisteme nepreryvnogo obrazovanija: materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Čeljabinsk : South Ural State University, 2016, s. 230-235. ISBN 978-5-696-04851-2.

KNIHA

MAGOVÁ, L., BAĎOVÁ, P., BOBOŇOVÁ, I., CSÁKY, A., ČERETKOVÁ, S., FANDELOVÁ, E., GADUŠOVÁ, Z., HARŤANSKÁ, J., HAŠKOVÁ, A., HOCKICKOVÁ, B., JAKUBOVSKÁ, V., JONÁŠKOVÁ, G., KRAMÁREKOVÁ, H., LABANCOVÁ, V., LALINSKÁ, M., LOMNICKÝ, I., MALÁ, E., MIŠŠÍKOVÁ, G., MÜGLOVÁ, D., PREDANOCYOVÁ, Ľ., PROCHÁZKA, M., SANDANUSOVÁ, A., STRANOVSKÁ, E., SZÍJJÁRTÓOVÁ, K., ŠVARBOVÁ, E., VALOVIČOVÁ, Ľ., VÍTEČKOVÁ, M., ŽILOVÁ, R. Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte. Praha: Verbum, 2016, 302 s. ISBN 978-80-87800-28-7.

 

Somr Miroslav

ČLÁNEK V PERIODIKU

PAVLIČÍKOVÁ, H., SOMR, M. Czech Media Education at the Crossroads. Studia z Teorii Wychowania, 2016, roč. VII, č. 2, s. 101-108.

 

Stuchlíková Iva

ABSTRAKT

STUCHLÍKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., PAPÁČEK, M., PETR, J., ROKOS, L., ZÁVODSKÁ, R., ŽLÁBKOVÁ, I. Projekt ASSIST-ME – výzkum formativního hodnocení v badatelsky orientovaném přírodovědném vzdělávání. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

ČLÁNEK V PERIODIKU

HEINZ, J., ENGHAG, M., STUCHLÍKOVÁ, I., CAKMAKCI, G., PELEG, R., BARAM-TSABARI, A. Impact of initiatives to implement science inquiry: a comparative study of the Turkish, Israeli, Swedish and Czech science education systems. Cultural Studies of Science Education, 2016, roč. 2016, č. July 2016, s. 1-32.

POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, I., ŠOLCOVÁ, I., STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y. The story of 520 days on a simulated flight to Mars. Acta Astronautica, 2016, roč. 126, č. September–October 2016, s. 178 - 189.

FIEDLER, J., MRHÁLEK, T., VAVREČKA, M., OSTRÝ, S., BOMBIC, M., KUBÁLE, J., PŘIBÁŇ, V., PREISS, M., STUCHLÍKOVÁ, I. Kognice a hemodynamika po karotické endarterektomii pro asymptomatickou stenózu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2016, roč. 79, č. 2, s. 201-206. 000373659400011

OSTATNÍ

STUCHLÍKOVÁ, I. Zprávy z Evropské federace psychologických asociací - EFPA. Čtvrtletní zpravodaj Českomoravské psychologické společnosti. 2016.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

STUCHLÍKOVÁ, I., NOHAVOVÁ, A. Teaching Psychology in the Czech Republic – what we are dealing with. 2016.

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y. PERSONAL GOALS AND SELF-DETERMINATION DURING SIMULATED FLIGHT TO MARS. 2016.

STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Implementation of formative peer assessment in inquiry based elementary mathematics: the role of teachers' needs and subjective theory of formative assessment. 2016.

 

Suda Stanislav

ABSTRAKT

MIKULOVÁ, R., NOTA, J., SUDA, S. Experimentální dramatika – k fenoménu autorského čtení. Konference Výchova k dobru Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 14. a 15. ledna 2016 na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. 2016.

SUDA, S., CHRZ, V. Experimentální dramatika – dialogické jednání s vnitřními partnery. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

SUDA, S. Škola – k významu slova. Konference Výchova k dobru Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané 14. a 15. ledna 2016 na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové. 2016.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

MIKULOVÁ, R., NOTA, J., SUDA, S. Ivan Vyskočil – kreativní pedagogika. In Nesuch, , Procházka, , Grabovskaja, , Derže, , Popovič, Матерiали VI. мiжнародной наукого практичноi конференцii присвйяченоi дню словйянскоi култури та писемностi „Словянский свiт: видатнi дослiдники“.. Užhorod : East European Slavic University, Užhorod, Ukrajina, ul. Gagarina, Užhorod, 2016, s. 256-360. ISBN 978-617-7404-37-7.

 

Svobodová Eva

KNIHA

KUPCOVÁ, Z., NÁDVORNÍKOVÁ, H., RŮŽIČKOVÁ, V., SVOBODOVÁ, E., VONDRUŠKOVÁ, A. Činnosti ke svátkům a tradicím v předškolním vzdělávání. Švejdová, Praha: Nakladatelství dr. Josef Raabe, 2016, 270 s. ISBN 978-80-7496-292-9.

 

Štefánková Zuzana

ABSTRAKT

HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z., ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Utváření profesní identity u studentů speciální pedagogiky. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

 

Vaněčková Olga

ABSTRAKT

VANĚČKOVÁ, O. Tabuizovaná a kontroverzní témata očima učitelek mateřských škol. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

 

Vítečková Miluše

ABSTRAKT

VÍTEČKOVÁ, M., SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B. Připravenost začínajících učitelů 1. stupně ZŠ na řešení kázeňských problémů a způsoby jejich řešení v praxi. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

ČLÁNEK V PERIODIKU

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M. Avtoritet, kompetentnost i profesionalnaja rol prepodavatelja universiteta. Bulletin of the South Ural State University. Series Education, educational sciences, 2016, roč. 8, č. 1, s. 29-33.

STRANOVSKÁ, E., VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., PROCHÁZKA, M. Ličnostnyje trebovanija načinajuščego učitelja. Bulletin of the South Ural State University. Series Education, educational sciences, 2016, roč. 8, č. 2, s. 102-111.

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M. Pohled lektorů firemního vzdělávání na faktory úspěchu své vzdělávací činnosti. Lifelong Learning, 2016, roč. 6, č. 2, s. 106 – 117.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M., GADUŠOVÁ, Z., STRANOVSKÁ, E. Teacher at the start of his career and his personal needs. In Flégl, , Houška, , Krejčí, Proceedings of the 13th international conference efficiency and responsibility in education. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2016, s. 624 - 632. ISBN 978-80-213-2646-0. ISSN 2336-744X.

VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M., GADUŠOVÁ, Z., STRANOVSKÁ, E. Identifying novice teacher needs - the basis for novices' targeted support. In Chova, , Martínez, , Torres, ICERI2016 Proceedings. Valencia : IATED Academy, 2016, s. 7731 – 7738. ISBN 978-84-617-5895-1.

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z. Implementation of Primary Prevention in Primary and Secondary Schools in the Czech Republic. In Chova, , Martínez, , Torres, ICERI2016 Proceedings. Valencia : IATED Academy, 2016, s. 7739 – 7746. ISBN 978-84-617-5895-1.

VÍTEČKOVÁ, M. Professionalnye kompetencii universitetskogo prepodavatelja v vospitanii vzroslych. In Vološina, , Kotljarova, , Najdamova, Universitet XXI veka v sisteme nepreryvnogo obrazovanija: materialy Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Čeljabinsk : South Ural State University, 2016, s. 66-68. ISBN 978-5-696-04851-2.

KNIHA

MAGOVÁ, L., BAĎOVÁ, P., BOBOŇOVÁ, I., CSÁKY, A., ČERETKOVÁ, S., FANDELOVÁ, E., GADUŠOVÁ, Z., HARŤANSKÁ, J., HAŠKOVÁ, A., HOCKICKOVÁ, B., JAKUBOVSKÁ, V., JONÁŠKOVÁ, G., KRAMÁREKOVÁ, H., LABANCOVÁ, V., LALINSKÁ, M., LOMNICKÝ, I., MALÁ, E., MIŠŠÍKOVÁ, G., MÜGLOVÁ, D., PREDANOCYOVÁ, Ľ., PROCHÁZKA, M., SANDANUSOVÁ, A., STRANOVSKÁ, E., SZÍJJÁRTÓOVÁ, K., ŠVARBOVÁ, E., VALOVIČOVÁ, Ľ., VÍTEČKOVÁ, M., ŽILOVÁ, R. Hodnotenie kompetencií učiteľov v európskom a slovenskom kontexte. Praha: Verbum, 2016, 302 s. ISBN 978-80-87800-28-7.

 

Žlábková Iva

ABSTRAKT

HOŠPESOVÁ, A., NOVOTNÁ, J., ŽLÁBKOVÁ, I., MORAOVÁ, H., BUREŠ, J. Jak si rozumíme, když popisujeme dění ve třídě – lexikon. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

STUCHLÍKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., PAPÁČEK, M., PETR, J., ROKOS, L., ZÁVODSKÁ, R., ŽLÁBKOVÁ, I. Projekt ASSIST-ME – výzkum formativního hodnocení v badatelsky orientovaném přírodovědném vzdělávání. Síťování (networking) v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXIV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2016.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., ŽLÁBKOVÁ, I. Tomáš Baťa a jeho odkaz pro současné střední odborné školství v Sezimově Ústí. In Nesuch, , Procházka, , Grabovskaja, , Derže, , Popovič, Матерiали VI. мiжнародной наукого практичноi конференцii присвйяченоi дню словйянскоi култури та писемностi „Словянский свiт: видатнi дослiдники“.. Užhorod : East European Slavic University, Užhorod, Ukrajina, ul. Gagarina, Užhorod, 2016, s. 188-195. ISBN 978-617-7404-37-7.

HOŠPESOVÁ, A., ŽLÁBKOVÁ, I. Assessment in inquiry based education in primary mathematics. In Flégl, , Houška, , Krejčí, Proceedings of the 13th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2016. ERIE. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2016, s. 194 – 201. ISBN 978-80-213-2646-0. ISSN 2336-744X.

NOVOTNÁ, J., MORAOVÁ, H., HOŠPESOVÁ, A., ŽLÁBKOVÁ, I., BUREŠ, J. How do we understand each other when we describe classroom activities – lexicon. In Flégl, , Houška, , Krejčí, Proceedings of the 13th international conference efficiency and responsibility in education. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2016, s. 440 - 447. ISBN 978-80-213-2646-0. ISSN 2336-744X.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I., HOŠPESOVÁ, A., KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Implementation of formative peer assessment in inquiry based elementary mathematics: the role of teachers' needs and subjective theory of formative assessment. 2016.