Aktuality

IIPB 2: Faktory rodičovské spokojenosti a vyčerpání

Zúčastněte se výzkumu IIPB 2: 
Faktory rodičovské spokojenosti a vyčerpání (mezinárodní srovnání)
 

 

Jste rodičem ještě nedospělých dětí? Pomozte popsat, jakým způsobem se aktuální situace projevuje na vašem prožitku z rodičovské péče.

Dne 11. 3. 2020 se na dlouhou dobu uzavřely školy pro všechny dětí a dospívající, což je událost, která nemá v historii ČR obdoby. Tato okolnost zcela jistě mění vaše rodičovské prožitky. Na jedné straně vzrostla vaše zátěž – musíte ve větší míře vařit, vzdělávat děti doma, organizovat jejich volný čas, ty menší navíc vyžadují váš celodenní dohled. Na druhé straně jste možná mnozí z vás rádi, že máte příležitost s vašimi dětmi trávit více času, než je přes školní rok běžné. Rádi bychom se dozvěděly právě o vašich prožitcích, zátěži i způsobu zvládání víc. Získání kvalitních dat ohledně stresu v rodinách a působení ohrožujících i ochranných faktorů může v budoucnu pomoci vytipovat a podpořit ohrožené rodiny.

 

VYPLNIT DOTAZNÍK: https://bit.ly/2WwrEbi

 

O projektu

Projekt si klade za cíl zkoumat faktory rodičovské spokojenosti a vyčerpání v různých zemích světa, jejich souvislost s osobnostními, vztahovými a socio-kulturními proměnnými. Česká republika nebyla součástí první vlny projektu, takže se v současnosti připojuje k původním 46 zemím ve zkoumání spokojenosti českých rodičů. Druhá vlna výzkumu navíc reaguje na aktuální situaci zvládání nákazy koronavirem, která přináší většině rodičů zvýšené zatížení péčí o děti a kombinování požadavků rodinného a pracovního života za současné umenšené možnosti odpočinku a realizace vlastních zájmů. Vyplnění dotazníku trvá cca 30 minut. Účastníci výzkumu musí splňovat kritérium toho, že jsou rodiči (vlastními či nevlastními) přinejmenším jednoho potomka, který s nimi pobývá alespoň po určitou část času v jejich vlastní domácnosti. Získaná data nebudou obsahovat žádné osobní údaje, které by mohly vést k identifikaci zúčastněných. Z účasti na výzkumu respondentům nevyplývají žádné závazky, je dobrovolný.
 

Kontakt

Projekt IIPB 2: Faktory rodičovské spokojenosti a vyčerpání; mezinárodní srovnání

Katedra pedagogiky a psychologie

Pedagogická fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Dukelská 245/9
37001 České Budějovice

E-mail: zbajgarova@pf.jcu.cz
Facebook: https://www.facebook.com/Katedra-pedagogiky-a-psychologie-PF-JU-645425392144757/
 

Garanti projektu

Mezinárodní projekt je zaštítěn IIPB konsorciem, druhou vlnu řídí profesorka Hedwig van Bakel (Tilburg University), českou část projektu koordinuje a garantuje tým Katedry pedagogiky a psychologie PF JU ve spolupráci s dalšími akademickými a odbornými institucemi.