Aktuality

Publikační činnost - 2001

Autor: PhDr. Olga Jílková

Článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kapitola v knize:

JÍLKOVÁ, O. (2001) Cesta k dnešku. In: Aktuální otázky vysokoškolského poradenství. 2001. Jihočeská univerzita České Budějovice, s. 33-35. 

PECH, P., KRNÍNSKÁ, R., JÍLKOVÁ, O. (2001) Absolventi Jihočeské univerzity z let 1992-97 a jejich uplatnění v praxi. In: Aktuální otázky vysokoškolského poradenství. Jihočeská univerzita České Budějovice, s. 55-62. 

 

Autor: prof. PhDr. František Man, CSc.

Článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kapitola v knize:

HAGTVET, K., MAN, F., SHARMA, S. (2001) Generalizability of self-related cognitions in test anxiety. Personality and Individual Differences 31, 7, p. 1147-1171. 

MAN, F., PROKEŠOVÁ, L. (2001) Kognitive und emotionale Aspekte der Motivation. Československá psychologie 45, 5, s. 480-480. 

MAN, F., PROKEŠOVÁ, L. (2001) Social Psychology. Československá psychlologie 45, 1, s. 90-91. 

MAN, F., ŘEPKA, E. (2001) Koncept vlastního nadání, strach ze sociálních konsekvencí a atribuční styl jako determinanty kontroly (řízení) činnosti. Studia Kinantropologia 2, s. 7-14. 

MAN, F., ŘEPKA, E. (2001) Trait-Stait Anxiety in Top Athletic Competition. Studia Psychologica 43, 1, s. 59-67. 

RHEINBERG F. MAN F. MAREŠ J. (2001) Ovlivňování učební motivace. Pedagogika, 51, 1, s. 155-184, Pedagogická fakulta UK, (100 s.).

ŘEPKA, E., MAN, F. (2001) Výkonová motivace, zájem a autonomie ve vyučování tělesné výchovy: Kompatibilita nebo kontraverze?. Humanitní základy kinantropologických studií 1, s. 103-113. 

Abstrakt:

BONGARD, S., STUCHLÍKOVÁ, I., MULLER-STASKE, M., MAN, F.(2001) Anger Expression, Areas of Life and Blood Pressure in Women. In: Book of Abstracts from the 22nd STAR International Conference. Balearic Islands University, p. 39-40.

KNOTKOVÁ, H., MOKREJS, P., MAN, F., SPIELBERGER, C. (2001) Age differences in occupational stress in managers. Book of Abstracts from the 22nd STAR International Conference. Balearic Islands University, p. 77-78.

MAN, F., ŘEPKA, E. (2001) The Development and Validation of the Czech Form of the Competitive Anxiety Inventory-2. In: Book of Abstracts from the 22nd STAR International Conference. Balearic Islands University, p. 112-113.

 

Autor: doc. PhDr. Ludmila Prokešová, CSc.

Článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kapitola v knize:

MAN, F., PROKEŠOVÁ, L. (2001) Kognitive und emotionale Aspekte der Motivation. Československá psychologie 45, 5, s. 480-480. 

MAN, F., PROKEŠOVÁ, L. (2001) Social Psychology. Československá psychlologie 45, 1, s. 90-91. 

PROKEŠOVÁ L. (2001) Co s emocemi ve škole. Pedagogická orientace, 2001, 1, s. 51-57, Brno, Česká pedagogická společnost,

PROKEŠOVÁ, L. (2001) Několik poznámek k tématu emoce ve výuce na 1. stupni ZŠ. In: Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Pedagogická fakulta OU, s. 174-177. 

PROKEŠOVÁ, L. (2001) Tvořivé metody k rozvoji sociálních dovedností žáků prvního stupně ZŠ. Pedagogická orientace. 1(3), (s. 50-54. 2001. 

PROKEŠOVÁ, L. (2001) Uvádějící učitel na základní škole. In: Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém. PF UK Praha, s. 187-190. 

Metodika:

PROKEŠOVÁ, L. (2001) Kreativita řídícího pracovníka. 2001. Pedagogické centrum Č. Budějovice, s.

PROKEŠOVÁ, L. (2001) Rozvoj národní vzdělanosti a profesionalizace učitelů v evropském kontextu. MŠMT. 

 

Autor: Václav Souček, Dr.

Článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kapitola v knize:

SOUČEK, V. (2001) Hospodářský systém a sociální svět - kdo z koho? In: Perspektivy občanské společnosti v integrující se Evropě. Pedagogická fakulta MU, s. 51-58. 

 

Autor: doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kapitola v knize:

KREJČÍ, M., STUCHLÍKOVÁ, I. (2001) Emotional determinants of Educational Process - Model of a Research Project. In: 88th Indian science Congress, Section of Psychology and Educational Sciences - Child Health and Human Development. Delhi Univerzity, p. 231-234.

Abstrakt:

BONGARD, S., STUCHLÍKOVÁ, I., MULLER-STASKE, M., MAN, F.(2001) Anger Expression, Areas of Life and Blood Pressure in Women. In: Book of Abstracts from the 22nd STAR International Conference. Balearic Islands University, p. 39-40.

STUCHLÍKOVÁ, I. (2001) Vyjadřování hněvu a kardiovaskulární reaktivita. In: Sborník abstrakt "Sociální procesy a osobnost" 7, 2, s. 10. 

STUCHLÍKOVÁ, I., MAN, F. (2001) Is Anger Expression Associated by Repressive Coping Style? In: Book of Abstracts from the 22nd STAR International Conference. Balearic Islands University, p. 210-211.

 

Autor: prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.

Článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kapitola v knize:

ŠVEJDA, G. (2001) Internet vo výučbe a štýly učenia. Internet vo výučbe a štýly učenia 1, s. 150. 

ŠVEJDA, G. (2001) Netradičné podoby edukačného prostredia. Technológia vzdelávania 9, 4, s. 2. 

ŠVEJDA, G. (2001) Vyznamenání a vyznání. Náš čas 1, 8, s. 1-5.