Aktuality

Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy (MŠSp)

Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy (MŠSp)

Jednooborové bakalářské studium prezenční se standardní dobou studia 3 roky.

 

Garant studia
doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc.
Místnost: D119
Telefon: 387 773 258
E-mail: jost@pf.jcu.cz

 

Informace o studiu:
PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
Místnost: D118
Telefon: 387 773 257
E-mail: havlis@pf.jcu.cz

 

Studijní plán (.pdf)

 

Okruhy k SZZ

 

Cíle studijního oboru:

Studijní obor Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školy je bakalářský, prezenční studijní obor, který poskytuje vysokoškolské vzdělání speciálně pedagogickým pracovníkům pro děti předškolního věku - předškolní pedagog. Studijní obor zahrnuje předměty zaměřené na speciální pedagogiku a její dílčí disciplíny, dále pedagogiku, psychologii a základy lékařských věd. Nedílnou součástí studia je odborná praxe, která je zahrnuta v každém semestru studia. Bakalářský studijní obor poskytuje základ vysokoškolského vzdělání pro další navazující magisterské studium speciální pedagogiky.

 

Profil absolventa:

Absolvent oboru bude schopen přiměřeně reflektovat děti předškolního věku se speciálními výchovnými nebo vzdělávacími potřebami a bude připraven se podílet na jejich výchově a vzdělávání. Uplatní se jako pedagog v předškolním zařízení, ve speciálním předškolním zařízení, ve třídách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami při předškolním zařízení a dále při edukaci jedinců se zdravotním postižením například ve stacionářích a dětských centrech.