Aktuality

Bc. učitelské - Psychopatologie

Zkušební okruhy pro bakalářské SZZ - psychologie

Psychopatologie

 

 1. Pojetí normy.
 2. Dědičnost a vlivy vnějšího prostředí jako příčiny vzniku psychických odchylek.
 3. Základní typy zátěžových situací.
 4. Poruchy jednotlivých psychických funkcí.
 5. Psychologická problematika neurotických onemocnění - DMO, syndrom hyperaktivity, epilepsie.
 6. Mentální retardace.
 7. Dětský autismus.
 8. Psychotická porucha.
 9. Neurotické poruchy.
 10. Poruchy příjmu potravy.

 

Doporučná literatura:

 • ŘÍČAN, P. Cesta životem. 2. vydání. Praha: Portál, 2004.
 • SVOBODA, M. Psychopatologie a psychiatrie. Praha: Portál, 2006.
 • VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. 3. vydání. Praha: Portál, 2004.

 

Příklad otázky z didaktického testu:

(1) Halucinace je porucha:

(A) Myšlení.

(B) Paměti.

(C) Vnímání.

(D) Pozornosti.