Aktuality

Inovace výpočetní techniky neuropsychologické laboratoře

Název projektu: Inovace výpočetní techniky neuropsychologické laboratoře

Registr. číslo: IP 07/2/PF

Doba řešení projektu: 2015

Žadatel: Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.

(Partneři) Mgr. Tomáš Mrhálek

 

Anotace:

Projekt inovace vybavení psychologické laboratoře slouží k vytvoření technického zázemí pro výuku a praxi v práci s psychologickými informačními metodami a rozvoj neuropsychologického výzkumu v návaznosti na zakoupení EEG a Eye-trackeru. Navrhovaná technika umožní uživatelské řešení správy informačního zázemí pro studenty a pro usnadní přístup k neurovědecké technice dalším osobám z  JU, což umožní provázanost techniky a vytvoření a správu účtů umožňující přístup z profilů se variabilně poskytnutými uživatelskými právy podle činnosti jednotlivce. Technika může být využita při praktických ukázkách v seminářích, studentském a katedrálním výzkumu a jako zázemí pro vlastní studentskou vědeckou činnost. Laboratoř se stane místem konzultací praktických dovedností v práci s analytickými nástroji, přičemž navrhované technické řešení umožňuje okamžitou zpětnou vazbu pedagoga a možnost přímého ovládání studentské uživatelské stanice pro komentování procesu vědecké tvorby. Zakoupená technika laboratoře umožní bližší specializaci a rozvoj neuropsychologických poznatků a integraci do výuky, přičemž inovace laboratoře by výrazně ovlivnila možnosti pro výuku psychologické metodologie, psychometriky a neuropsychologie s možností přesahu do témat dalších nepsychologických studijních programů.

 

Řešitelský tým:

Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.

Mgr. Tomáš Mrhálek

Bc. Michael Tesař