Aktuality

Doktorandi oboru Pedagogická psychologie

Mgr. Kateřina Habrdová

Mgr. Jan Hynek

Mgr. et Mgr. Bc. Ondřej Alexandr Kronika

Mgr. Jakub Staněk

Mgr. et Mgr. Petra Hořejšová

PhDr. Martina Kolářová

Mgr. Jana Poddaná

Mgr. Veronika Kadlecová

PhDr. Mgr. Kateřina Lohrová, Ph.D.