Aktuality

Mgr. Kateřina Habrdová

Mgr. Kateřina Habrdová

Kontakty

E-mail: belovova@seznam.cz

Místnost: D 109

Telefon: 387 773 260

Katedra speciální pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

  • Řeč a její vývoj
  • Problematika osob s narušenou komunikační schopností
  • Vývoj dítěte v předškolním věku a školní zralost
  • Specifické poruchy učení
  • Problematika rodiny a handicapu