Aktuality

MŠSp - SZZ - Logopedie

 1. Logopedie  - definice, organizace logopedické péče, mezioborová spolupráce, principy logopedické péče, metody logopedické prevence
  Praktická část: vokály – metodika vyvození, Hellwagův trojúhelník
 2. Narušená komunikační schopnost, kategorie NKS, jazykové roviny
  Praktická část:  BPM - metodika vyvození, charakteristika hlásky podle místa a způsobu tvoření, sluchového dojmu, znělosti a artikulačního okrsku
 3. Vývoj řeči – fylogeneze a ontogeneze řeči, fyziologie řeči
  Praktická část:  VF - metodika vyvození, charakteristika hlásky podle místa a způsobu tvoření, sluchového dojmu, znělosti a artikulačního okrsku
 4. Logopedické pomůcky, základy logopedické diagnostiky a klasifikace metod logopedické diagnostiky
  Praktická část: DTN - metodika vyvození, charakteristika hlásky podle místa a způsobu tvoření, sluchového dojmu, znělosti a artikulačního okrsku
 5. Přípravná cvičení v logopedické prevenci
  Praktická část:  ĎŤŇ J - metodika vyvození, charakteristika hlásky podle místa a způsobu tvoření, sluchového dojmu, znělosti a artikulačního okrsku
 6. Orientační logopedické vyšetření
  Praktická část:  CSZ - metodika vyvození, charakteristika hlásky podle místa a způsobu tvoření, sluchového dojmu, znělosti a artikulačního okrsku
 7. Narušený vývoj řeči  - OVŘ, terminologické vymezení, etiologie, klasifikace, symptomatologie, možnosti prevence, specifika komunikace a základní doporučení
  Praktická část: ČŠŽ - metodika vyvození, charakteristika hlásky podle místa a způsobu tvoření, sluchového dojmu, znělosti a artikulačního okrsku
 8. Narušený vývoj řeči -  dysfázie, terminologické vymezení, etiologie, klasifikace, symptomatologie, možnosti prevence, specifika komunikace a základní doporučení 
  Praktická část:  LRŘ - metodika vyvození, charakteristika hlásky podle místa a způsobu tvoření, sluchového dojmu, znělosti a artikulačního okrsku
 9. Získaná psychogenní nemluvnost – mutismus, terminologické vymezení, etiologie, klasifikace, symptomatologie, možnosti prevence, specifika komunikace a základní doporučení
  Praktická část:  KGCh - metodika vyvození, charakteristika hlásky podle místa a způsobu tvoření, sluchového dojmu, znělosti a artikulačního okrsku
 10. Narušení zvuku řeči rinolalie a palatolalie, terminologické vymezení, etiologie, klasifikace, symptomatologie, možnosti prevence, specifika komunikace a základní doporučení
  Praktická část: H - metodika vyvození, charakteristika hlásky podle místa a způsobu tvoření, sluchového dojmu, znělosti a artikulačního okrsku
 11. Narušená fluence řeči tumultus sermonis, balbuties, terminologické vymezení, etiologie, klasifikace, symptomatologie, možnosti prevence, specifika komunikace a základní doporučení
  Praktická část: náměty her na rozvoj sluchové percepce
 12. Narušení článkování řeči dyslalie, terminologické vymezení, etiologie, klasifikace, symptomatologie, možnosti prevence, specifika komunikace a základní doporučení
  Praktická část: náměty her na rozvoj zrakové percepce
 13. Symptomatické poruchy řeči, řeč dětí s mentální retardací, DMO, se zrakovým postižením,  AAK
  Praktická část: náměty her na hrubou a jemnou motoriku, oromotoriku
 14. Poruchy hlasu, terminologické vymezení, etiologie, klasifikace, symptomatologie, možnosti prevence, specifika komunikace a základní doporučení
  Praktická část: grafomotorika, rozvoj grafomotoriky - cvičení
 15. Komunikační kompetence v předškolním vzdělávání, RVPP, rozvoj jazykových rovin u předškolních dětí, inkluze
  Praktická cvičení: cvičení na propriocepci, prostorovou a časovou orientaci