Aktuality

Státní doktorská zkouška

obor Pedagogická psychologie

 

Státní doktorská zkouška

Ke státní doktorské zkoušce (SDZ) se student může přihlásit po úspěšném vykonání všech zkoušek předepsaných v jeho individuálním studijním plánu.

Státní doktorská zkouška má dvě části: povinnou a speciální. 

V povinné části SDZ má doktorand prokázat hlubší vědomosti z teoretického a metodologického základu oboru pedagogická psychologie a vývojová psychologie.
Ve speciální části SDZ si doktorand volí z těchto specializací:

  1. Emoce ve školním kontextu na vybraném stupni školy
  2. Psychologické otázky motivace ve škole
  3. Základy psychopatologie, sociální patologie a prevence závislostí
  4. Sociální kompetence a jejich rozvoj
  5. Psychohygiena ve školním kontextu
  6. Psychologický obsah aktuálních problémů pedagog