Aktuality

Publikační činnost - 2017

Bajgarová Zdeňka

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

BAJGAROVÁ, Z. Obtížný temperament v raném dětství. 2017.178 s.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

BAJGAROVÁ, Z. Osobnostní rozdíly v náchylnosti ke strachu. 2017.

 

Bílková Zuzana

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

BÍLKOVÁ, Z., ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Spolupráce rodiny a školy z pohledu poradenského psychologa. In Vítečková, , Rybičková, , Procházka, , Žlábková, Škola a její lidé na křižovatkách. Brno : Česká pedagogická společnost, 2017, s. 9-20. ISBN 978-80-905245-8-3.

KAPITOLA V KNIZE

JOŠT, J., THEIN, R., HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z., BRABCOVÁ, D., ZEMKOVÁ, L., PETRÁŠKOVÁ, V. School Functioning of Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In Nata, Progress in Education. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2017, s. 147-167. ISBN 978-1-5361-2502-3.

KNIHA

VÍTEČKOVÁ, M., SVOBODOVÁ, E., BÍLKOVÁ, Z., HAVLISOVÁ, H., GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., PODHRÁZSKÁ, D., PROCHÁZKA, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., ŠVEJDOVÁ, H., VÁCHOVÁ, A., WALDAUFOVÁ, P. Osobnost předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. Svobodová, , Vítečková, Praha: Portál, 2017, 199 s. ISBN 978-80-262-1243-0.

 

Brabcová Dana

KAPITOLA V KNIZE

JOŠT, J., THEIN, R., HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z., BRABCOVÁ, D., ZEMKOVÁ, L., PETRÁŠKOVÁ, V. School Functioning of Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In Nata, Progress in Education. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2017, s. 147-167. ISBN 978-1-5361-2502-3.

 

Franclová Marta

ČLÁNEK V PERIODIKU

FRANCLOVÁ, M., PLACHÁ, V. Smrt jako téma dětí základní školy. Komenský, 2017, roč. 142, č. 02, s. 47-52.

FRANCLOVÁ, M. Praxe školního psychologa ilustrovaná příklady. Školský psychológ/Školní psycholog, 2017, s. 39-43.

 

Garabiková Pártlová Margareta

KNIHA

VÍTEČKOVÁ, M., SVOBODOVÁ, E., BÍLKOVÁ, Z., HAVLISOVÁ, H., GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., PODHRÁZSKÁ, D., PROCHÁZKA, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., ŠVEJDOVÁ, H., VÁCHOVÁ, A., WALDAUFOVÁ, P. Osobnost předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. Svobodová, , Vítečková, Praha: Portál, 2017, 199 s. ISBN 978-80-262-1243-0.

 

Habrdová Kateřina

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

HABRDOVÁ, K. Spolupráce rodiny, školy a dalších odborníků z pohledu logopeda – kazuistika dítěte s narušeným vývojem řeči. In Procházka, , Rybičková, , Vítečková, , Žlábková, Škola a její křižovatky. Brno : Česká pedagogická společnost, 2017, s. 121-132. ISBN 978-80-905245-7-6.

 

Havlisová Helena

KAPITOLA V KNIZE

JOŠT, J., THEIN, R., HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z., BRABCOVÁ, D., ZEMKOVÁ, L., PETRÁŠKOVÁ, V. School Functioning of Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In Nata, Progress in Education. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2017, s. 147-167. ISBN 978-1-5361-2502-3.

KNIHA

VÍTEČKOVÁ, M., SVOBODOVÁ, E., BÍLKOVÁ, Z., HAVLISOVÁ, H., GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., PODHRÁZSKÁ, D., PROCHÁZKA, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., ŠVEJDOVÁ, H., VÁCHOVÁ, A., WALDAUFOVÁ, P. Osobnost předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. Svobodová, , Vítečková, Praha: Portál, 2017, 199 s. ISBN 978-80-262-1243-0.

 

Hošpesová Alena

ABSTRAKT

ŽLÁBKOVÁ, I., ROKOS, L., STUCHLÍKOVÁ, I., PETR, J., HOŠPESOVÁ, A. Implementace formativního hodnocení v badatelsky orientovaném vyučování z pohledu učitelů. Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

ARTIGUE, M., NOVOTNÁ, J., GRUGEON-ALLYS, B., HOROKS, J., HOŠPESOVÁ, A., MORAOVÁ, H., PILET, , ŽLÁBKOVÁ, I. Comparing the professional lexicons of Czech and French mathematics teachers. In Kaur, , Ho, , Toh, , Choy, Proceedings of the 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education - Volume 2. Singapore : Singapore: PME, 2017, s. 113-120. ISBN 978-1-387-13611-7.

HOŠPESOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I. Introduction of formative peer assessment in primary mathematics from the pupils´ perspective. In Novotná, , Moraová, International Symposium Elementary Maths Teaching. Proceedings. Equity and diversity in elementary mathematics education. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017, s. 205-215. ISBN 978-80-7290-955-1.

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. Problem posing in prospective primary school teachers´ education: Case of Concept Cartoons. In Novotná, , Moraová, International Symposium Elementary Maths Teaching. Proceedings. Equity and diversity in elementary mathematics education. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017, s. 491-493. ISBN 978-80-7290-955-1.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

HOŠPESOVÁ, A., TICHÁ, M. Concept Cartoons created by prospective primary school teachers. Proceedings of the Third ERME Topic Conference on Mathematics Teaching, Resources and Teacher Professional Development. 2017.

 

Jankovský Jiří

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

JANKOVSKÝ, J. Etické aspekty práce v pomáhajících profesích. 2017.

JANKOVSKÝ, J. Možnosti podpory rodiny pečující o dítě se zdravotním postižením. 2017.

 

Jošt Jiří

KAPITOLA V KNIZE

JOŠT, J., THEIN, R., HAVLISOVÁ, H., BÍLKOVÁ, Z., BRABCOVÁ, D., ZEMKOVÁ, L., PETRÁŠKOVÁ, V. School Functioning of Maltreated Children: A Case of Czech Institution-Raised Youth. In Nata, Progress in Education. New York : Nova Science Publishers, Inc., 2017, s. 147-167. ISBN 978-1-5361-2502-3.

 

Kolářová Martina

ČLÁNEK V PERIODIKU

KOLÁŘOVÁ, M. Diagnostika vývojových poruch učení dle DSM - 5. Speciální pedagogika, 2017, roč. 27, č. 1, s. 91-99.

 

Kouřilová Jana

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

KOUŘILOVÁ, J. Pohled matek dětí se SPU na školu. In Procházka, , Rybičková, , Vítečková, , Žlábková, Škola a její lidé na křižovatkách. Brno : Česká pedagogická společnost, 2017, s. 55-70. ISBN 978-80-905245-8-3.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

STUCHLÍKOVÁ, I., KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Psychology in teacher training - Art therapy technique of collage as a tool to reflect on professional identity development. 2017.

STUCHLÍKOVÁ, I., KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Art technique of collage as a data resource and the reflective tool. 2017.

 

Kressa Jiří

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

KRESSA, J., MARTINKOVÁ, B. Analýza vybraných programů věnujících se prevenci šikany. In Jůzl, , Neslušanová, , Bargel, IMS Brno. Brno : IMS Brno, Orlí 27, 602 00, 2017, s. 309-312. ISBN 978-80-905245-8-3.

KRESSA, J. Prosociální chování žáků ve školách. In Procházka, , Rybičková, , Vítečková, , Žlábková, Škola a její lidé na křižovatkách. Brno : Česká pedagogická společnost, 2017, s. 119-130. ISBN 978-80-905245-8-3.

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

KRESSA, J. Sociální role „zastánce“ jako významný faktor k eliminaci šikany na ZŠ. 2017.177 s.

 

Krninský Luboš

ABSTRAKT

KRNINSKÝ, L. Osobnost učitele v souvislosti se strategiemi zvládání zátěžových situací. Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. Sborník abstraktů z XXV. konference České asociace pedagogického výzkumu. 2017.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

VANĚČKOVÁ, O., KRNINSKÝ, L., VÁCHOVÁ, M. Ideální učitel – ideální žák pohledem budoucích učitelů. In Procházka, , Vítečková, , Žlábková, Škola a její lidé na křižovatkách. Brno : Česká pedagogická společnost, 2017, s. 195-212. ISBN 978-80-905245-8-3.

KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

KRNINSKÝ, L. Osobnost učitele v souvislosti se strategiemi zvládání zátěžových situací a její vliv na edukaci. 2017.264 s.

 

Kučera Dalibor

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

KUČERA, D., HAVIGEROVÁ, JM. Představení výzkumu CPACT – Komputační psycholingvistická analýza českého textu. In Pitel, Sociálne procesy a osobnosť 2016: Zborník príspevkov. Bratislava : Ústav experimentálnej psychológie, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV Bratislava 2017, 2017, s. 285-293. ISBN 978-80-88910-55-8.

KUČERA, D., HEMMEROVÁ, E., HAVIGER, J. Revised Interpersonal Adjective Scales (IAS-R): The Czech Translation of the Questionnaire and its Application in a Pilot Study. In Science & Society Conference Proceedings Vol. 2. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 323-330. ISBN 978-619-7408-19-5.

KUČERA, D. Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text and the CPACT Research. In Science & Society Conference Proceedings Vol. 2. Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2017, s. 77-84. ISBN 978-619-7408-19-5.

OSTATNÍ

KUČERA, D., BARRIO, EG. Contemporary Psychology: Top-Ranked Psychological Journals and Most Eminent Psychologist. Psychology Now! 2017: Sborník odborných prací ze seminářů psychologie. 2017.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

KUČERA, D., HAVIGER, J. Využití variant dotazníkového sebeposouzení a posouzení druhou osobou ke zhodnocení interpersonálních charakteristik účastníků výzkumu CPACT. 2017.

KUČERA, D. Computational Psycholinguistic Analysis of Czech Text and the CPACT Research. 2017.

KUČERA, D., HEMMEROVÁ, E., HAVIGER, J. Revised Interpersonal Adjective Scales (IAS-R): The Czech Translation of the Questionnaire and its Application in a Pilot Study. 2017.

 

Mazehóová Yvona

ČLÁNEK V PERIODIKU

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y. Exprese emocí. Kultura, umění a výchova, 2017, roč. 5, č. 1, s. nestránkováno.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

STUCHLÍKOVÁ, I., KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Art technique of collage as a data resource and the reflective tool. 2017.

STUCHLÍKOVÁ, I., KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Psychology in teacher training - Art therapy technique of collage as a tool to reflect on professional identity development. 2017.

 

Mrhálek Tomáš

KAPITOLA V KNIZE

RŮŽIČKA, M., KAJANOVÁ, A., ZVÁNOVCOVÁ, V., MRHÁLEK, T. Hip Hop as a Means of Flight from the "Gypsy Ghetto" in Eastern Europe. In Hip Hop at Europe´s Edge. USA : Indiana University Press, 2017, s. 212-227. ISBN 978-0-253-02304-9.

 

Najmonová Marie

ABSTRAKT

NAJMONOVÁ, M., HUSKOVÁ, Š. Faktory psychosociálního klimatu školní třídy na druhém stupni základní školy. Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017.

 

Nohavová Alena

ČLÁNEK V PERIODIKU

SLAVÍK, J., CHRZ, V., NOHAVOVÁ, A. Editorial. Kultura, umění a výchova, 2017, roč. 5, č. 1, s. nestránkováno.

NOHAVOVÁ, A. Exprese ve výuce psychologie. Kultura, umění a výchova, 2017, roč. 5, č. 1, s. nestránkováno.

KAPITOLA V KNIZE

NOHAVOVÁ, A., MIKULOVÁ, R. Krátkodobá a pracovní paměť. In Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2017, s. 381-397. ISBN 978-80-210-8758-3.

NOHAVOVÁ, A. Mentalizace aneb Kanzi mi to poví, nebo ne?. In , Didaktické kazuistiky v oborech školního vzdělávání. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2017, s. 363-379. ISBN 978-80-210-8758-3.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

NOHAVOVÁ, A. Analýza cílů výuky psychologie v českých RVP pro SŠ z hlediska zahraniční koncepce funkční psychologické gramotnosti. 2017.

NOHAVOVÁ, A. The use of expression in the teaching of psychology aimed at the psychological literacy. 2017.

NOHAVOVÁ, A. Didaktika psychologie – co se u nás kolem ní děje?. 2017.

NOHAVOVÁ, A. Poznatky z konference EUROPLAT v kontextu českých snah zvyšování kvality výuky psychologie na SŠ. 2017.

 

Nota Josef

ABSTRAKT

NOTA, J. Příprava učitelů a termín "psychosomatická kondice". Sborník abstraktů z XXV. konference ČAPV konané ve dnech 13 - 14 září v Hradci Králové. 2017.

NOTA, J. Význam zážitku z disciplíny „Dialogické jednání s vnitřním partnerem“ formulovaný v písemných sebereflexích Anotace ČJ. Hermeneutická spirála, (re)interpretacea hledání významu SBORNÍK ABSTRAKTŮ. 2017.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

NOTA, J., MARKOVÁ, M. Málotřídní škola jako alternativa ve vzdělávání. In Procházka, , Vítečková, , Žlábková, Škola a její křižovatky. Brno: Česká pedagogická společnost.. Brno : Česká pedagogická společnost, 2017, s. 41-52. ISBN 978-80-905245-7-6.

 

Plachá Veronika

ČLÁNEK V PERIODIKU

FRANCLOVÁ, M., PLACHÁ, V. Smrt jako téma dětí základní školy. Komenský, 2017, roč. 142, č. 02, s. 47-52.

PLACHÁ, V. Proces truchlení v prostředí ZŠ. Školský psychológ/Školní psycholog, 2017, roč. 2017, č. 18 (1), s. 168-173.

 

Plassová Michala

ČLÁNEK V PERIODIKU

PLASSOVÁ, M., STUCHLÍKOVÁ, I., VAVREČKA, M. Úvod do aproximálního numerického systému. Pedagogika, 2017, roč. 2/217, č. neuvedeno, s. 161-176.

 

Podhrázská Dita

KNIHA

VÍTEČKOVÁ, M., SVOBODOVÁ, E., BÍLKOVÁ, Z., HAVLISOVÁ, H., GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., PODHRÁZSKÁ, D., PROCHÁZKA, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., ŠVEJDOVÁ, H., VÁCHOVÁ, A., WALDAUFOVÁ, P. Osobnost předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. Svobodová, , Vítečková, Praha: Portál, 2017, 199 s. ISBN 978-80-262-1243-0.

 

Procházka Miroslav

ABSTRAKT

VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M., SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B., ŠPAČKOVÁ, K. Výchovné problémy dětí 1. stupně ZŠ očima učitelů, s důrazem na učitele v začátcích své éry. Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukací a pedagogických vědách. 2017.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B., ŠPAČKOVÁ, K. Role of school in addressing disciplinary issues from the perspective of novice teachers. In Gómez Chova, , López Martínez, , Candel Torres, EDULEARN17 Proceedings. Valencia, Spain : IATED Academy, Plaza Legion Española, 11, 46010 Valencia, SPAIN, 2017, s. 3810-3815. ISBN 978-84-697-3777-4.

PROCHÁZKA, M. Proměny spolupráce rodiny a školy. In Bakošová, Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí a mládeže. Pedagogika na križovatke nových výziev: konvergencie tradícií a inovátorstva vo výchove a vzdelávaní smerujúce ku kvalitnému životu detí a mládeže v reálnom svete.. Bratislava : Slovenská pedagogická spoločnosť při SAV, Pedagogická fakulta UK v Bratislave, 2017, s. 139-146. ISBN 978-80-223-4353-4.

VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. Kindergarten teacher in the network of communication strategies. In Gómez Chova, , López Martínez, , Candel Torres, EDULEARN17 Proceedings. Valencia, Spain : IATED Academy, Plaza Legion Española, 11, 46010 Valencia, SPAIN, 2017, s. 3816-3819. ISBN 978-84-697-3777-4.

FANDELOVÁ, E., GADUŠOVÁ, Z., VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. Assessment tools and criteria - what to apply to teachers´ work. In Houška, , Krejčí, , Flégl, , Fejfarová, , Urbancová, , Husák, Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2017, s. 80-87. ISBN 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X.

PROCHÁZKA, M. Role školy v souvislosti s řešením prevence kázeňských problémů z pohledu začínajících učitelů a sociálních pedagogů. In Hroncová, , Emmerová, Socialia 2017 Participácia sociálnych pedagogov a iných pomáhajúcich profesií na prevencii a riešení sociálnopatologicých javov u detí, mládeže a dospelých v krajinách V4 – súčasný stav, problémy a priority. Banská Bystrica : Belianum, Univerzita Máteje Bela, Banská Bystrica, 2017, s. 49-52. ISBN 978-80-557-1331-1.

VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M., SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B. Preparedness of a novice teacher to deal with disciplinary problems. In Houška, Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017, s. 506-511. ISBN 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X.

PROCHÁZKA, M. Причины деликвенции среди молодежи в Чешской республике и программы профилактики. In Vološina, , Kotljarova, , Najdanova, Universitet XXI veka v sisteme nepreryvnogo obrazovanija. Materialy III. Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Čejlabinsk : Vydavatelské centrum SUSU, South Ural State University, prosp. Lenina, Čeljabinsk, Rusko, 2017, s. 236-240. ISBN 978-5-696-04925-0.

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, K. Prevention of risk behavior at the 1st level of elementary school. In Houška, , Krejčí, , Flégl, , Fejfarová, , Urbancová, , Husák, Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2017, s. 337-346. ISBN 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X.

KNIHA

VÍTEČKOVÁ, M., SVOBODOVÁ, E., BÍLKOVÁ, Z., HAVLISOVÁ, H., GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., PODHRÁZSKÁ, D., PROCHÁZKA, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., ŠVEJDOVÁ, H., VÁCHOVÁ, A., WALDAUFOVÁ, P. Osobnost předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. Svobodová, , Vítečková, Praha: Portál, 2017, 199 s. ISBN 978-80-262-1243-0.

 

Stuchlíková Iva

ABSTRAKT

ŽLÁBKOVÁ, I., ROKOS, L., STUCHLÍKOVÁ, I., PETR, J., HOŠPESOVÁ, A. Implementace formativního hodnocení v badatelsky orientovaném vyučování z pohledu učitelů. Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017.

ČLÁNEK V PERIODIKU

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y. Exprese emocí. Kultura, umění a výchova, 2017, roč. 5, č. 1, s. nestránkováno.

PLASSOVÁ, M., STUCHLÍKOVÁ, I., VAVREČKA, M. Úvod do aproximálního numerického systému. Pedagogika, 2017, roč. 2/217, č. neuvedeno, s. 161-176.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

HOŠPESOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I. Introduction of formative peer assessment in primary mathematics from the pupils´ perspective. In Novotná, , Moraová, International Symposium Elementary Maths Teaching. Proceedings. Equity and diversity in elementary mathematics education. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017, s. 205-215. ISBN 978-80-7290-955-1.

PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER

STUCHLÍKOVÁ, I., KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Psychology in teacher training - Art therapy technique of collage as a tool to reflect on professional identity development. 2017.

STUCHLÍKOVÁ, I., KOUŘILOVÁ, J., MAZEHÓOVÁ, Y. Art technique of collage as a data resource and the reflective tool. 2017.

 

Suda Stanislav

ABSTRAKT

SUDA, S. Experiment jako základ sebereflexe?. Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukací a pedagogických vědách. 2017.

SUDA, S. Matrix moderní školy. Hermeneutická spirála, (re)interpretacea hledání významu SBORNÍK ABSTRAKTŮ XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 2017.

SUDA, S. Dialogické jednání v experimentální situaci. Sborník abstraktů z XXV. konference ČAPV konané ve dnech 13 - 14 září v Hradci Králové. 2017.

KNIHA

SUDA, S. Experimentální dramatika. Chrz, , Makonj, , Mikotová, , Pilátová, , Švec, , Petříček, České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, 239 s. ISBN 978-80-7394-680-7.

 

Svobodová Eva

KNIHA

VÍTEČKOVÁ, M., SVOBODOVÁ, E., BÍLKOVÁ, Z., HAVLISOVÁ, H., GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., PODHRÁZSKÁ, D., PROCHÁZKA, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., ŠVEJDOVÁ, H., VÁCHOVÁ, A., WALDAUFOVÁ, P. Osobnost předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. Svobodová, , Vítečková, Praha: Portál, 2017, 199 s. ISBN 978-80-262-1243-0.

 

Šebová Šafaříková Jitka

OSTATNÍ

PLANČÍKOVÁ, V., ŠEBOVÁ ŠAFAŘÍKOVÁ, J., TAKÁČOVÁ, J. Nákupní horečka aneb Vánoce jsou tady. 2017.

 

Štefánková Zuzana

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

BÍLKOVÁ, Z., ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Spolupráce rodiny a školy z pohledu poradenského psychologa. In Vítečková, , Rybičková, , Procházka, , Žlábková, Škola a její lidé na křižovatkách. Brno : Česká pedagogická společnost, 2017, s. 9-20. ISBN 978-80-905245-8-3.

KNIHA

VÍTEČKOVÁ, M., SVOBODOVÁ, E., BÍLKOVÁ, Z., HAVLISOVÁ, H., GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., PODHRÁZSKÁ, D., PROCHÁZKA, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., ŠVEJDOVÁ, H., VÁCHOVÁ, A., WALDAUFOVÁ, P. Osobnost předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. Svobodová, , Vítečková, Praha: Portál, 2017, 199 s. ISBN 978-80-262-1243-0.

 

Váchová Alena

KNIHA

VÍTEČKOVÁ, M., SVOBODOVÁ, E., BÍLKOVÁ, Z., HAVLISOVÁ, H., GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., PODHRÁZSKÁ, D., PROCHÁZKA, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., ŠVEJDOVÁ, H., VÁCHOVÁ, A., WALDAUFOVÁ, P. Osobnost předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. Svobodová, , Vítečková, Praha: Portál, 2017, 199 s. ISBN 978-80-262-1243-0.

 

Vaněčková Olga

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

VANĚČKOVÁ, O., KRNINSKÝ, L., VÁCHOVÁ, M. Ideální učitel – ideální žák pohledem budoucích učitelů. In Procházka, , Vítečková, , Žlábková, Škola a její lidé na křižovatkách. Brno : Česká pedagogická společnost, 2017, s. 195-212. ISBN 978-80-905245-8-3.

 

Vítečková Miluše

ABSTRAKT

VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M., SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B., ŠPAČKOVÁ, K. Výchovné problémy dětí 1. stupně ZŠ očima učitelů, s důrazem na učitele v začátcích své éry. Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukací a pedagogických vědách. 2017.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M., SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B. Preparedness of a novice teacher to deal with disciplinary problems. In Houška, Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education. Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2017, s. 506-511. ISBN 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X.

VÍTEČKOVÁ, M. Změny v rodinném soužití a jejich odraz v práci učitele 1. stupně ZŠ. In Bakošová, Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí a mládeže: Pedagogika na križovatke nových výziev: konvergencie tradícií a inovátorstva vo výchove a vzdelávaní smerujúce ku kvalitnému životu detí a mládeže v reálnom svete.. Bratislava : Slovenská pedagogická spoločnosť při SAV, Pedagogická fakulta UK v Bratislave, 2017, s. 155-163. ISBN 978-80-223-4353-4.

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, K. Prevention of risk behavior at the 1st level of elementary school. In Houška, , Krejčí, , Flégl, , Fejfarová, , Urbancová, , Husák, Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2017, s. 337-346. ISBN 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X.

VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. Kindergarten teacher in the network of communication strategies. In Gómez Chova, , López Martínez, , Candel Torres, EDULEARN17 Proceedings. Valencia, Spain : IATED Academy, Plaza Legion Española, 11, 46010 Valencia, SPAIN, 2017, s. 3816-3819. ISBN 978-84-697-3777-4.

FANDELOVÁ, E., GADUŠOVÁ, Z., VÍTEČKOVÁ, M., PROCHÁZKA, M. Assessment tools and criteria - what to apply to teachers´ work. In Houška, , Krejčí, , Flégl, , Fejfarová, , Urbancová, , Husák, Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, Kamýcká 129, Prague 6, Czech Republic, 2017, s. 80-87. ISBN 978-80-213-2762-7. ISSN 2336-744X.

VÍTEČKOVÁ, M. Prostor pro vzájemné učení předškolních pedagogů v rámci dalšího vzdělávání. In Čech, , Krajčíková, , Šimáně, Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2017. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2017, s. 264-270. ISBN 978-80-7509-503-9.

PROCHÁZKA, M., VÍTEČKOVÁ, M., GADUŠOVÁ, Z., SULKOVÁ, M., MELKOVÁ, B., ŠPAČKOVÁ, K. Role of school in addressing disciplinary issues from the perspective of novice teachers. In Gómez Chova, , López Martínez, , Candel Torres, EDULEARN17 Proceedings. Valencia, Spain : IATED Academy, Plaza Legion Española, 11, 46010 Valencia, SPAIN, 2017, s. 3810-3815. ISBN 978-84-697-3777-4.

KNIHA

VÍTEČKOVÁ, M., SVOBODOVÁ, E., BÍLKOVÁ, Z., HAVLISOVÁ, H., GARABIKOVÁ PÁRTLOVÁ, M., PODHRÁZSKÁ, D., PROCHÁZKA, M., ŠTEFÁNKOVÁ, Z., ŠVEJDOVÁ, H., VÁCHOVÁ, A., WALDAUFOVÁ, P. Osobnost předškolního pedagoga: Sebereflexe, sociální kompetence a jejich rozvíjení. Svobodová, , Vítečková, Praha: Portál, 2017, 199 s. ISBN 978-80-262-1243-0.

 

Žlábková Iva

ABSTRAKT

ŽLÁBKOVÁ, I., ROKOS, L., STUCHLÍKOVÁ, I., PETR, J., HOŠPESOVÁ, A. Implementace formativního hodnocení v badatelsky orientovaném vyučování z pohledu učitelů. Vliv technologií v oblasti vzdělávání a v pedagogickém výzkumu. 2017.

ŽLÁBKOVÁ, I. Badatelsky orientované vyučování a formativní hodnocení v matematice z pohledu žáků 1. stupně ZŠ. Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukací a pedagogických vědách. 2017.

VÁCHOVÁ, M., ŽLÁBKOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání z pohledu učitelů na bvybraných základních školách v České republice. Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukací a pedagogických vědách. 2017.

ČLÁNEK VE SBORNÍKU

HOŠPESOVÁ, A., STUCHLÍKOVÁ, I., ŽLÁBKOVÁ, I. Introduction of formative peer assessment in primary mathematics from the pupils´ perspective. In Novotná, , Moraová, International Symposium Elementary Maths Teaching. Proceedings. Equity and diversity in elementary mathematics education. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017, s. 205-215. ISBN 978-80-7290-955-1.

ARTIGUE, M., NOVOTNÁ, J., GRUGEON-ALLYS, B., HOROKS, J., HOŠPESOVÁ, A., MORAOVÁ, H., PILET, , ŽLÁBKOVÁ, I. Comparing the professional lexicons of Czech and French mathematics teachers. In Kaur, , Ho, , Toh, , Choy, Proceedings of the 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education - Volume 2. Singapore : Singapore: PME, 2017, s. 113-120. ISBN 978-1-387-13611-7.

KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA - USPOŘÁDÁNÍ

POSPÍŠIL, A., ŘEPA, K., ŽLÁBKOVÁ, I. Kritéria kvality ve výtvarné výchově. 2017.