Aktuality

Časový plán studia

Časový plán (1)

Ročník: 1.
Semestr (2): zimní
Délka přímé výuky: 45 minut

Název předmětu Počet kreditů Rozsah a struktura výuky (3) Způsob zakončení (4) Přednášející (vyučující)
Povinné předměty
Úvod do pedagogiky 3 1/0
8 hod/sem
zkouška doc. PhDr. L. Prokešová, CSc.
Předškolní pedagogika 2 1/1
8 hod/sem
zápočet PhDr. Marie Fürbachová
Úvod do psychologie 3 1/0
8 hod/sem
zkouška doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
Osobnostní a sociální výcvik 2 0/2
8 hod/sem
zápočet Mgr. R. Jandová
Dovednostní minimum výchovných předmětů 2 0/3
8 hod/sem
zápočet Mgr. Jiří Stejskal
Mgr. Alžběta Tušerová
Mgr. Jiří Vopálka
doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
PaedDr. Jan Holec
Kurz integrovaných naukových předmětů 2 0/3
8 hod/sem
zápočet doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
PhDr. Věra Pospíšilová
Mgr. Jan Petr, PhD.
Jindřich Rozkopal, prom. geolog
Základy filozofie a sociologie 2 1/1
8 hod/sem
zápočet doc. PhDr. M. Somr, DrSc.
Sociální a pedagogická komunikace 3 1/1
8 hod/sem
zkouška PhDr. Marie Fürbachová
Technika mluvené řeči 2 1/0
4 hod/sem
zápočet PaedDr. Eva Suchánková
Pedagogická praxe souvislá 2 1 týden zápočet Mgr. Eva Svobodová
PhDr. Marie Fürbachová
Pedagogická praxe průběžná 3 4+2
4 hod/sem
zápočet Mgr. Eva Svobodová
PhDr. Marie Fürbachová
Metodika hrových činností 2 1/1
4 hod/sem
zápočet Mgr. Eva Svobodová
Povinně volitelné předměty - minimálně 2 kredity
Speciální pedagogika 2 1/1
4 hod/sem
zápočet PaedDr. Helena Havlisová
Řízení školy a management 2 1/1
4 hod/sem
zápočet Mgr. Bc. Jiří Pletka
Estetická výchova 2 1/1
4 hod/sem
zápočet Mgr. Eva Svobodová
PhDr. Marie Fürbachová

1 Zařazování studijních předmětů do studijního plánu je provedeno z hlediska jejich obsahové a časové návaznosti, způsoby a podmínky kontroly studia podle studijního plánu, příp. obsah a rozsah odborné praxe.
2 Případně jiné časové sekvence studia (blok apod.).
3 Rozsah týdenní výuky (přednášek, seminářů, cvičení, laboratoří apod.) je uveden ve vyučovacích hodinách. U distanční nebo kombinované formy studia se rovněž uvádí rozsah konzultací a dalších způsobů výuky, které se uskutečňují za přítomnosti studenta.
4 Zkouška nebo zápočet.

 

Ročník: 1.
Semestr: letní

Název předmětu Počet kreditů Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Přednášející (vyučující)
Povinné předměty
Předškolní pedagogika 3 1/2
8 hod/sem
zkouška PhDr. Marie Fürbachová
Sociální pedagogika 2 1/0
8 hod/sem
zápočet Mgr. Miroslav Procházka
Dovednostní minimum výchovných předmětů 2 0/3
8 hod/sem
zápočet Mgr. Jiří Stejskal
Mgr. Alžběta Tušerová
Mgr. Jiří Vopálka
doc. PaedDr. Milada Krejčí, CSc.
PaedDr. Jan Holec
Kurz integrovaných naukových předmětů 2 0/3
8 hod/sem
zápočet doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.
PhDr. Věra Pospíšilová
Mgr. Jan Petr, PhD.
Jindřich Rozkopal, prom. geolog
Základy filozofie a sociologie 3 1/1
8 hod/sem
zkouška doc. PhDr. M. Somr, DrSc.
Komunikace s dětmi 2 1/1
8 hod/sem
zápočet Mgr. Eva Svobodová
Pedagogická praxe souvislá 2 1 týden zápočet Mgr. Eva Svobodová
PhDr. Marie Fürbachová
Pedagogická praxe průběžná 3 4+2
4 hod/sem
zápočet Mgr. Eva Svobodová
PhDr. Marie Fürbachová
Literatura pro děti 2 0/2
8 hod/sem
zápočet doc. PaedDr. Jaroslav Toman, CSc.
Psychologie osobnosti a jejího vývoje 3 1/1
8 hod/sem
zkouška PhDr. Olga Jílková
Metodika hrových činností 3 1/1
4 hod/sem
zkouška Mgr. Eva Svobodová
Povinně volitelné předměty - min. 3 kredity
Speciální pedagogika 3 1/1
4 hod/sem
zkouška PaedDr. Helena Havlisová
Řízení školy a management 3 1/1
4 hod/sem
zkouška Mgr. Bc. Jiří Pletka
Estetická výchova 3 1/1
4 hod/sem
zkouška Mgr. Eva Svobodová
PhDr. Marie Fürbachová

Ročník: 2.
Semestr: zimní

Název předmětu Počet kreditů Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Přednášející (vyučující)
Povinné předměty
Biologie dítěte 3 2/0
8 hod/sem
zkouška PaedDr. Radka Závodská
Speciální pedagogika 3 1/1
8 hod/sem
zkouška PaedDr. Eva Suchánková
Tvořivá dramatika 2 1/1
8 hod/sem
zápočet Mgr. Eva Svobodová
PaedDr. Ivana Bečvářová
Komunikace s dětmi 3 1/1
8 hod/sem
zkouška Mgr. Eva Svobodová
Literatura pro děti 3 0/2
8 hod/sem
zkouška doc. PaedDr. Jaroslav Toman, CSc.
Obsah a formy předškolního vzdělávání 2 1/1
8 hod/sem
zápočet Mgr. Eva Svobodová
Pedagogická praxe souvislá 2 1 týden zápočet Mgr. Eva Svobodová
PhDr. Marie Fürbachová
Pedagogická praxe průběžná 3 4+2
4 hod/sem
zápočet Mgr. Eva Svobodová
PhDr. Marie Fürbachová
Metody pedagogického výzkumu 3 1/0
8 hod/sem
zkouška doc. PhDr. L. Prokešová, CSc.
Sociální ekologie 2 1/1
8 hod/sem
zápočet RNDr. Naděžda Johanisová
Cizí jazyk NJ/AJ 2 0/2
8 hod/sem
zápočet PaedDr. Bendová
Mgr. Růžičková
Povinně volitelné předměty - minimálně 2 kredity
Speciální pedagogika 2 0/2
8 hod/sem
zápočet PaedDr. Helena Havlisová
Řízení školy a management 2 0/2
8 hod/sem
zápočet Mgr. Bc. Jiří Pletka
Estetická výchova 2 0/2
8 hod/sem
zápočet Mgr. Eva Svobodová
PhDr. Marie Fürbachová

Ročník: 2.
Semestr: letní

Název předmětu Počet kreditů Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Přednášející (vyučující)
Povinné předměty
Pedagogická a sociální psychologie 3 1/1
8 hod/sem
zkouška prof. PhDr. František Man, CSc.
Mgr. Renata Jandová
Psychopatologie 3 1/1
8 hod/sem
zkouška PhDr. Olga Jílková
Pedagogická diagnostika I. 3 1/1
8 hod/sem
zkouška PhDr. Miloslava Dvořáková, CSc.
Tvořivá dramatika 2 1/1
8 hod/sem
zápočet Mgr. Eva Svobodová
PaedDr. Ivana Bečvářová
Obsah a formy předškolního vzdělávání 2 1/1
8 hod/sem
zápočet Mgr. Eva Svobodová
Výchova k demokratickému občanství 2 1/1
8 hod/sem
zápočet Václav Souček, PhD.
Pedagogická praxe souvislá 2 1 týden zápočet Mgr. Eva Svobodová
PhDr. Marie Fürbachová
Pedagogická praxe průběžná 3 4+2
4 hod/sem
zápočet Mgr. Eva Svobodová
PhDr. Marie Fürbachová
Rámcový program pro PV a jeho aplikace 2 1/1
8 hod/sem
zápočet Mgr. Eva Svobodová
Mediální pedagogika 3 1/1
8 hod/sem
zkouška Mgr. Daniel Bína
Cizí jazyk NJ/AJ 2 0/2
8 hod/sem
zápočet PaedDr. Bendová
Mgr. Růžičková
Povinně volitelné předměty - minimálně 2 kredity
Speciální pedagogika 3 0/2
8 hod/sem
zkouška PaedDr. Helena Havlisová
Řízení školy a management 3 0/2
8 hod/sem
zkouška Mgr. Bc. Jiří Pletka
Estetická výchova 3 0/2
8 hod/sem
zkouška Mgr. Eva Svobodová
PhDr. Marie Fürbachová

Ročník: 3.
Semestr: zimní

Název předmětu Počet kreditů Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Přednášející (vyučující)
Povinné předměty
Aplikovaná psychologie 3 0/2
8 hod/sem
zápočet PhDr. Olga Jílková
Školní legislativa a personalistika 3 2/0
8 hod/sem
zkouška Mgr. Zdeňka Flašková
Obsah a formy předškolního vzdělávání 4 1/1
8 hod/sem
zkouška Mgr. Eva Svobodová
Pedagogická diagnostika II. 4 1/1
8 hod/sem
zkouška PhDr. M. Dvořáková, CSc.
Rámcový program pro PV a jeho aplikace 4 1/1
8 hod/sem
zkouška Mgr. Eva Svobodová
Pedagogická praxe souvislá 2 1 týden zápočet Mgr. Eva Svobodová
PhDr. Marie Fürbachová
Pedagogická praxe průběžná 3 4+2
4 hod/sem
zápočet Mgr. Eva Svobodová
PhDr. Marie Fürbachová
Seminář k závěrečným bakalářským pracím I. 5 0/1
8 hod/sem
zápočet Koordinace - Mgr. Renata Jandová
Pověření vedoucí prací
Povinně volitelné předměty - minimálně 2 kredity
Speciální pedagogika 2 0/2
8 hod/sem
zápočet PaedDr. Helena Havlisová
Řízení školy a management 2 0/2
8 hod/sem
zápočet Mgr. Bc. Jiří Pletka
Estetická výchova 2 0/2
8 hod/sem
zápočet Mgr. Eva Svobodová
PhDr. Marie Fürbachová

Ročník: 3.
Semestr: letní

Název předmětu Počet kreditů Rozsah a struktura výuky Způsob zakončení Přednášející (vyučující)
Povinné předměty
Alternativní vzdělávací programy pro MŠ 3 1/1
8 hod/sem
zápočet PhDr. Marie Fürbachová
Aktuální otázky předškolního a primárního vzdělávání 3 2/0
8 hod/sem
zápočet doc. PhDr. L. Prokešová, CSc.
Prevence a terapie poruch komunikačních schopností 4 1/1
8 hod/sem
zkouška PaedDr. Eva Suchánková
Pedagogická praxe souvislá 4 2 týdny zápočet Mgr. Eva Svobodová
PhDr. Marie Fürbachová
Pedagogická praxe průběžná 3 4+2
4 hod/sem
zápočet Mgr. Eva Svobodová
PhDr. Marie Fürbachová
Seminář k závěrečným bakalářským pracím II. 6 0/2
8 hod/sem
zápočet Koordinace - Mgr. Renata Jandová
Pověření vedoucí prací
Evaluace a hodnoceníV MŠ 3 1/1
8 hod/sem
zápočet Mgr. Eva Svobodová
Povinně volitelné předměty - minimálně 2 kredity
Speciální pedagogika 4 0/2
8 hod/sem
zkouška PaedDr. Helena Havlisová
Řízení školy a management 4 0/2
8 hod/sem
zkouška Mgr. Bc. Jiří Pletka
Estetická výchova 4 0/2
8 hod/sem
zkouška Mgr. Eva Svobodová
PhDr. Marie Fürbachová