Aktuality

Podpora zdravého psychického vývoje – dítě a učitel

GA JU 037/2010/S Podpora zdravého psychického vývoje – dítě a učitel

Doba řešení: 3 roky

Žadatel: Pedagogická fakulta JU (hlavní řešitel prof. František Man, CSc)

 

Anotace: Řešení projektu bylo rozděleno do dvou oblastí: první část pojednávala o podpoře zdravého psychického vývoje z aspektu žákova. Řešitelé zde vybrali dvě diagnostické kategorie, epilepsii a dyslexii. Obě mají neurobiologický původ a obě dosáhly ve 20. Století epidemiologické rozšíření. Studie ukázaly na sílu sociálního vztahu, který mže neurobiologickou determinantu poruchy výrazně potlačit, tak že dítě epileptické nebo dyslektické se normálně socializuje a rozvine ke štěstí a prospěchu svému i svého okolí. Anebo naopak táž neurobiologická hodnota v jiném, méně kvalitním sociálním prostředí navodí maladaptaci dítěte, která se stane v dospělosti dyslektického či epileptického jedince zátěží pro něj i ostatní.

Druhá část pojednává o podpoře zdravého psychického vývoje z aspektu učitelského. Patologizující účinek i při zcela zdravém rodinném prostředí může vyvíjet i nekompetentní učitel, a to zpravidla bez zlé vůle a nevědomky. Studie ukázaly, že současné pojetí pedagogického procesu předpokládá změnu rolí učitele, který se stává facilitátorem žákova poznávání a osobnostního růstu. Těžištěm této části jsou emoční a motivační determinanty procesů učení. Učitel sám by měl projít cestou tvořivého poznávání vlastních možností. Prožitkové studium psychosomatických disciplin (mj. dialogického jednání, hlasové výchovy) je takovou cestou sebepoznávání a budování vlastní identity. Autoři zde vycházejí z Korthagenova modelu jádrové reflexe.

 

Řešitelský tým: prof. František Man (hlavní řešitel), prof. Iva Stuchlíková, Yvona Mazehoóvá, PhD, doc. Jiří Jošt, doc. Stanislav Suda, Alena Nohavová, PhD, Dana Brabcová, PhD, Josef Nota, PhD, Mgr. Jana Bílá, Mgr. Markéta Krajícová, Mgr. Luboš Krninský