Aktuality

Publikační činnost - 2008

Mgr. Radek Cvach

Kniha kapitola

BAUMAN, P a CVACH, R. Filozofie pro děti: výukový dialog trochu jinak. In Šedesát let vzdělávání pedagogů na jihu Čech v reflexi současné reformy školství České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta , 2008. s. 131 - 145 .

CVACH, R. Vybrané otázky kurikulární reformy základního školství v České republice v souvislosti s nároky na profesi učitele. In "PAneCZ" manual. Beratung als Orientierungshilfe für ein Lehramtsstudium. Optimierung von Ausbildungsstrukturen zur Förderung der Humanressourcen und Nutzung von Netzwerken. Pasov : Universität Passau , 2008. s. 40-53 .

 

PhDr. Marta Franclová

Kniha kapitola

FRANCLOVÁ, M a BÁRTOVÁ, J. Motivace žáků ve vyučování. In Učitelé učitelů , . vyd. Praha : Portál , 2008. s. 11-31 .

Sborník příspěvek

FRANCLOVÁ, M a BALOUNOVÁ, J. Klima školní třídy očima rodičů. In Pedagogický výzkum jako podpora proměny současné školy Sborník anotací , . vyd. Hradec Králové : Gaudeamus , 2008. s. 1-2 .

 

Mgr. Margareta Garabiková-Pártlová

Sborník příspěvek

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. Projektová metoda jako jedna z možných metod výuky na vysoké škole. In Projektová metoda jako jedna z možných metod výuky na vysoké škole Praha : Univerzita Karlova , 2008. s. 1-5 .

 

PhDr. Petr Havelka, Ph.D.

Kniha kapitola

HAVELKA, P. Problémové metody v praxi základní školy. In Šedesát let vzdělávání pedagogů na jihu Čech v reflexi současné reformy školství České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , 2008. s. 100-111 .

 

Mgr. Renata Jandová

Kniha kapitola

JANDOVÁ, R. Individualizace vzdělávacího procesu. In Šedesát let vzdělávání pedagogů na jihu Čech v reflexi současné reformy školství České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , 2008. s. 72-80 .

 

Mgr. Jana Kouřilová

Sborník příspěvek

MAZEHÓOVÁ, Y a KOUŘILOVÁ, J. Využití tvorby a interpretace koláží v pregraduální přípravě budoucích učitelů. In Zážitek a jeho funkce ve vzdělávání pedagogů (Sborník z elektronické konference http://pf.ujep.cz/kvkweb/index.html) Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně - Ústí nad Labem , 2008. 

Článek vědecký

MAZEHÓOVÁ, Yvona, KOUŘILOVÁ, Jana a STUCHLÍKOVÁ, Iva. Art therapeutic technique of collages as a tool of professional identity development. International Journal of Psychology , 2008 , roč. 43 , č. 3/4 , s. 644 .

 

prof. PhDr. František Man, CSc.

Článek vědecký

STUCHLÍKOVÁ, Iva a MAN, František. Motivational structure and its relations to some personality variables. International Journal of Psychology , 2008 , roč. 43 , č. 3/4 , s. 183 .

 

PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D.

Sborník příspěvek

MAZEHÓOVÁ, Y a KOUŘILOVÁ, J. Využití tvorby a interpretace koláží v pregraduální přípravě budoucích učitelů. In Zážitek a jeho funkce ve vzdělávání pedagogů (Sborník z elektronické konference http://pf.ujep.cz/kvkweb/index.html) Ústí nad Labem : Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně - Ústí nad Labem , 2008. 

Článek vědecký

MAZEHÓOVÁ, Yvona, KOUŘILOVÁ, Jana a STUCHLÍKOVÁ, Iva. Art therapeutic technique of collages as a tool of professional identity development. International Journal of Psychology , 2008 , roč. 43 , č. 3/4 , s. 644 .

 

Mgr. Miroslav Procházka

Učební texty

PROCHÁZKA, M a SOMR, M. Kapitoly z didaktiky vzdělávání dospělých. , 2OO8. V-Studio , 2008. 100 s. .

Učební texty. kapitola

PROCHÁZKA, M a VLČEK, L. V-Studio, s.r.o., Žižkova 1, 370 01, České Budějovice , 1. vyd. České Budějovice : V-Studio, s.r.o., Žižkova 1, 370 01, České Budějovice , 2008. s. 7 - 54 .

 

doc. PhDr. Miroslav Somr, DrSc.

Kniha celek

SOMR, M. Poutník na cestách naděje. České Budějovice : Tiskárna Johanus , 2008. 184 s. ISBN 978-80-254-0960-2 .

Kniha kapitola

SOMR, M. Škola a učitelé v současném světě. In Název sborníku Šedesát let vzdělávání pedagogů na jihu Čech v reflexi současného školství České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , 2008. s. 9 - 23 .

Učební texty

PROCHÁZKA, M a SOMR, M. Kapitoly z didaktiky vzdělávání dospělých. , 2OO8. V-Studio , 2008. 100 s. .

SOMR, M. Sociologie a etika ve veřejné správě. , 2008. Akademie JAK , 2008. 90 s. .

SOMR, M, ŠVEJDA, G a KOSTKA, V. Androdikatikia. , 2008. Akademie JAK , 2008. 54 s. .

 

Václav Souček, Dr.

Článek odborný

SOUČEK, Václav. Jak poznat dobrou školu? Aneb chudoba pedagogického stereotypu.. Prevence , 2008, roč. 5 , č. 7 , s. 4-7 .

Kniha kapitola

SOUČEK, V. John Dewey: Schooling for democratic Europe? Looking for inspiration in the work of John Dewey (1859-1952).. In The Individual and the Process of Socialization in the Environment of Current Society. Praha : Matfyzpress , 2008. s. 132-142 .

 

doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Kniha kapitola

PROKEŠOVÁ, L a STUCHLÍKOVÁ, I. Portfolio studenta učitelství. In Vzděláváme budoucí učitele Praha : Portál , 2008. s. 111-135 .

STUCHLÍKOVÁ, I. Představy studentů učitelství o obsahu učitelské profese. In "PAneCZ" Beratung als Orientierungshilfe für ein Lehramtsstudium. Optimierung von Ausbildungsstrukturen zur Förderung der Humanressourcen und Nutzung von Netzwerken Passau : Universität Passau , 2008. s. 33-40 .

STUCHLÍKOVÁ, I. Směřování Katedry pedagogiky a psychologie PF JU. In Šedesát let vzdělávání pedagogů na jihu Čech v reflexi současné reformy školství České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , 2008. s. 24-25 .

Článek vědecký

MAZEHÓOVÁ, Yvona, KOUŘILOVÁ, Jana a STUCHLÍKOVÁ, Iva. Art therapeutic technique of collages as a tool of professional identity development. International Journal of Psychology , 2008 , roč. 43 , č. 3/4 , s. 644 .

STUCHLÍKOVÁ, Iva a MAN, František. Motivational structure and its relations to some personality variables. International Journal of Psychology , 2008 , roč. 43 , č. 3/4 , s. 183 .

 

MgA. Stanislav Suda

Kapitola kniha

SUDA, S. Dialogické jednání v průpravě pedagoga. In Psychosomatika, pohyb Praha : Akademie múzických umění , 2008. s. 31 - 37 .

SUDA, S. Dialogické jednání v předmětu osobnostní průprava pedagoga. In Studium, co není výukou Praha : Univerzita Karlova , 2007. s. 47-51 .

SUDA, S. Osobnostní průprava pedagoga, psychosomatické discipliny. In Šedesát let vzdělávání pedagogů na jihu Čech v reflexi současné reformy školství České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích , 2008. s. 120 - 128 .

Článek odborný

SUDA, Stanislav. Budování vztahu ke psům ? možnost socializace na základě dramaterapie. Kontakt (vědecký časopis ZSF JU) , 2008 , roč. 10 , č. 2 , s. 94-95 .

SUDA, Stanislav. Od technik ke vztahu. Kontakt (vědecký časopis ZSF JU) , . vyd. , 2008 , roč. 10 , č. 2 , s. 89-90 .

SUDA, Stanislav. Osobnostní aspekty zoorehabilitace. Kontakt , 2008 , roč. 10 , č. 2 , s. 109-110 .

 

PaedDr. Eva Suchánková, Ph.D.

Článek populárně naučný

SUCHÁNKOVÁ, Eva. Děti a hluk. Rodiče , . vyd. , 2008 , roč. , č. 1-2 , s. 52 .

 

Mgr. Eva Svobodová

Článek odborný

SVOBODOVÁ, Eva. Jak se vede učitelkám mateřských škol?. Informatorium 3-8 , . vyd. , 2008 , roč. XV , č. 10 , s. 6-7 .

SVOBODOVÁ, Eva. Tvorba a inovace školního vzdělávacího programu. RAABE, Řízení mateřské školy , . vyd. , 2008 , roč. C2.7 , č. , s. 1-57 .

SVOBODOVÁ, Eva a VÁCHOVÁ, Alena. Evaluace školního vzdělávacího programu. RAABE, Řízení mateřské školy , . vyd. , 2008 , roč. 15. aktualizace září 2008 , č. 15 , s. 1-56 .

Sborník příspěvek

SVOBODOVÁ, E. Pohledy na současné předškolní vzdělávání. In Dítě předškolního věku dříve a dnes , . vyd. Praha : Univerzita Karlova , 2008. s. 102-105 .

SVOBODOVÁ, E. Prosociální aspekty povolání učitelky mateřské školy. In Současnost a budoucnost učitelského vzdělávání , . vyd. Ostrava : Ostravská univerzita , 2008. s. 199-215

 

Mgr. Zuzana Štefánková

Sborník příspěvek

ŠTEFÁNKOVÁ, Z a CHATRNÁ, M. Citová vazba a poruchy chováni v rané adolescenci. In Psychologica XXXIX. Zborník z konferencie Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií , . vyd. Bratislava : Stimul FiF UK Bratislava , 2008. s. 594-603 .

 

PaedDr. Alena Váchová

Článek odborný

VÁCHOVÁ, Alena. Špejlíci. KAFOMET PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY , . vyd. , 2008 , roč. POZ-059.2. , č. 22 , s. 1-3 .

SVOBODOVÁ, Eva a VÁCHOVÁ, Alena. Evaluace školního vzdělávacího programu. RAABE, Řízení mateřské školy , . vyd. , 2008 , roč. 15. aktualizace září 2008 , č. 15 , s. 1-56 .

 

PaedDr. Lucie Zormanová, Ph.D.

Kniha kapitola

ZORMANOVÁ, L. Nutnost zavádění konceptu gender do vzdělávacího obsahu předmětu občanská výchova. Výchova k občanství pro 21. století, 2008. s. 308 - 322.

Článek odborný

ZORMANOVÁ, L. Gender. Minerva - odborný periodický sborník společenských věd, 2008. s. 122 - 143.

ZORMANOVÁ, L. Porovnanie aktivity chlapcov a dievčat vo vyučovaní občianskej výchovy na ZŠ. Vychovávatel´, 2008. s. 30 - 33.

ZORMANOVÁ, L. Postavení muže a ženy v Bibli. Minerva - odborný periodický sborník společenských věd, 2008. s. 57 - 69.

ZORMANOVÁ, L. Srovnání aktivity chlapců a dívek ve výuce občanské výchovy na ZŠ. Učitelské noviny, 2008. s. 16 - 17. 

Sborník příspěvek

ZORMANOVÁ, L. Gender a poruchy příjmu potravy. Škola a zdraví 21: Sociální a zdravotní aspekty výchovy ke zdraví, 2008. s. 179 - 183.

ZORMANOVÁ, L. Srovnání aktivity chlapců a dívek a aktivizační činnosti učitele ve výuce občanské nauky na ZŠ. GAUDEAMUS, UHK, Hradec Králové, 2008. s. 509 - 519.