Aktuality

Publikační činnost - 2006

Mgr. Zuzana Bílková

Abstrakt

Bílková, Zuzana. Krizová intervence v práci učitele. Pedagogické dny 2006/2007 - sešit anotací. 2006. Liberec, Technická univerzita v Liberci. 

Sborník příspěvek

Bílková, Zuzana. Vztahová síť ve školní třídě - kvalitativní analýza kritických momentů. Sborník mezin. Vědecké konference Ďuričove dni - "Násilie na školách". 2006. Banská Bystrica, Asociace školní psychologie ČR a SR. 

 

Mgr. Radek Cvach

Abstrakt

Cvach, Radek. Analýza RVP/ŠVP a práce s manuály I. Pedagogické dny 2006/2007 - Sešit anotací. 1. 2006. Liberec, Technická univerzita v Liberci, Hálkova 6. 

Článek odborný

Cvach, Radek. Reakce na studii J. Simonové a J.Strakové, Vymezení hlavních problémů ohrožujících. Učitelské listy. 13(6), 7. 2006. Agentura STROM, Dolomitová 8, Praha 5, 15900. 

Cvach, Radek. Filozofie pro děti. Kritické listy. 2006(22), 2. 2006. Kritické myšlení, o.s., FZŠ Trávníčkova, Trávníčkova ul. 174. 

Cvach, Radek. Program "Filosofie pro děti" ve ŠVP?. Učitelské listy. 14(1), 2. 2006. Agentura STROM, Dolomitová 8, Praha 5, 15900. 

Sborník příspěvek

Cvach, Radek. Některé poznatky o organizovanosti našich dětí ve volném čase od roku 1989 po současnost a souvislosti mezi výchovou mimo vyučování a RVP pro ZV.. Výchova a volný čas. Sborník příspěvků 1. mezinárodní konference o výchově a volném čase.. 66 - 70. 2006. České Budějovice, TF JU ČB, Kněžská 8, ČB 37001, editor: Michal Kaplánek. 

WWW stránka

Cvach, Radek. Jak využít zkušeností učitelů z volnočasových aktivit při tvorbě ŠVP?. www.ucitelske-listy.cz (internetová verze časopisu). 2006. 

 

PhDr. Marta Franclová

Článek populárně naučný

Franclová, Marta. Jak udělat ze školy Evropu, a přitom děti něco naučit. Časopis Rodina a škola. 53(9), 28. 2006. Portál. 

 

PhDr. Petr Havelka, Ph.D.

Abstrakt

Man, František, Stuchlíková, Iva, Prokešová, Ludmila, and Havelka, Petr. Are the achievement goal tendencies related to perceptions of ability?. 27th STAR conference - Book of abstracts. 163. 2006. Crete, Rethymnon, Univerzity of Crete Press. 

Článek odborný

Havelka, Petr. Jízdní kolo jako prostředek utváření intelektuálních a praktických dovedností žáků ve vzdělávacím programu na 2. stupni ZŠ.. Časopis Komenský. 131(2), 28-31. 2006. Pedagogická fakulta MU v Brně. 

 

Mgr. Renata Jandová

Abstrakt

Cvach, R., and Jandová, R. Analýza RVP/ŠVP a práce s manuály I. Pedagogické dny 2006/2007 - Sešit anotací, 2006, p. 1.

Sborník příspěvek

Jandová, Renata, and Prokešová, Ludmila. Proměny představ o působení učitele v souvislostech s realizací ŠVP v ČR. Sborník Vzdelávanie v zrkadle doby. 92-100. 2006. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa. 

 

RNDr. Naděžda Johanisová

Článek odborný

Johanisová, Naděžda. Simulační hra "Litva". časopis Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy. 19(8-9), 1-8. 2006. EVANS - středisko globální výchovy Přípotoční 23, 101 00 Praha. 

Článek populárně naučný

Johanisová, Naděžda. To jsme se dožili. Časopis A2 - kulturní týdeník. 2(34), 1. 2006. 

Přednáška

Johanisová, Naděžda. Venkov: závislost, nebo soběstačnost?. 2006.

Recenze

Johanisová, Naděžda. The Pit and the Pendulum: A Co-operative Future for Work in the Welsh Valleys. Časopis Journal of Co-operative Studies. 39(2), 56-57. 2006. 

Rozhovor

Johanisová, Naděžda. Česká vláda: 15 žen a dva muži. Časopis Marianne. 6(6), 156. 2006. 

 

PhDr. Jiří Jošt, CSc.

Článek vědecký

Jošt, Jiří. Oční pohyby a čtení (2. část). Speciální pedagogika. 16(1), 36-51. 2006. Praha, Pedagogická fakulta UK. 

Jošt, Jiří. Ke vztahu očních pohybů, čtení a dyslexie. Pedagogicko-psychologické poradenství. 3(46), 4-9. 2006. IPPP ČR, Novoborská 372, 190 00 Praha 9. 

Kniha kapitola

Jošt, Jiří. Oční pohyby, čtení a dyslexie. Kapitola v knize: Specifické poruchy učení a chování. 212-216. 2006. Praha, Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR Praha. 

Sborník příspěvek

Jošt, Jiří. Oční pohyby a čtení. Pedagogické dny 2006/2007 (sešit anotací). 17-18. 2006. Liberec, Technická univerzita v Liberci. 

 

Mgr. Jana Kouřilová

Abstrakt

Mazehóová, Yvona, and Kouřilová, Jana. Projektivní cesty k poznání našeho pojetí výuky. Pedagogické dny 2006/2007. Sešit anotací.. 51-52. 2006. Liberec, Technická univerzita, Liberec 2006. 

Učební texty

Procházka, Miroslav, Kouřilová, Jana, and Mazehóová, Yvona. Učební text pro pracovníky JET a EDU. Nepublikovaná skripta. 3-82. 2006. České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. 

 

prof. PhDr. František Man, CSc.

Abstrakt

Man, František, Stuchlíková, Iva, Prokešová, Ludmila, and Havelka, Petr. Are the achievement goal tendencies related to perceptions of ability?. 27th STAR conference - Book of abstracts. 163. 2006. Crete, Rethymnon, Univerzity of Crete Press. 

Recenze

Man, František, and Stuchlíková, Iva. Handbook of competence motivation and achievement motivation. Československá psychologie. 50(50), 101-102. 2006. 

Sborník příspěvek

Man, František, and Řepka, Emil. Výkonová motivace a flow prožitek: kompatibilita nebo kontraverze.. Kontexty prožitku a kvalita života, sborník výběru příspěvků z konference 9. 4. 2003 a 22.-23. 4. 2004 na UK FTVS. 75-84. 2005. Ústí nad Labem, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. 

 

PaedDr. Yvona Mazehóová

Abstrakt

Mazehóová, Yvona, and Kouřilová, Jana. Projektivní cesty k poznání našeho pojetí výuky. Pedagogické dny 2006/2007. Sešit anotací.. 51-52. 2006. Liberec, Technická univerzita, Liberec 2006. 

Mazehóová, Yvona, and Stuchlíková, Iva. Fear of failure, rejection and loss of power and corresponding irrational beliefs.. 27th STAR conference - Book of abstracts. 103. 2006. Crete,Rethymnon, University of Crete Press. 

Stuchlíková, Iva, and Mazehóová, Yvona. Iracionalita, úzkost a represivní zvládací styl. Sociální procesy a osobnost 2005. 15. 2005. Brno, Psychologický ústav AV ČR, Brno. 

Článek vědecký

Stuchlíková, Iva, and Mazehóová, Yvona. Iracionalita, úzkost a represivní zvládací styl. Sociální procesy a osobnost 2005. 2005360-368. 2005. Psychologický ústav AV ČR, Brno. 

Učební texty

Procházka, Miroslav, Kouřilová, Jana, and Mazehóová, Yvona. Učební text pro pracovníky JET a EDU. Nepublikovaná skripta. 3-82. 2006. České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. 

 

Mgr. Miroslav Procházka

Článek odborný

Procházka, Miroslav. Příprava pedagogů na realizaci prevence na základních školách. Pedagogická orientace. 2005(3), 95 - 97. 2005. Česká pedagogická společnost, Brno. 

Sborník příspěvek

Procházka, Miroslav. Problematika úrovně přípravy a realizace primární prevence na základních školách. Pedagogická evaluace 2006. 2006. Pedagogická fakulta OU. 

Procházka, Miroslav. Příprava učitele - školního metodika prevence - na realizaci primární prevence na základní škole. Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Sborník anotací 14. konference České asociace pedagogického výzkumu.. 2006. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni. 

Učební texty

Procházka, Miroslav, Kouřilová, Jana, and Mazehóová, Yvona. Učební text pro pracovníky JET a EDU. Nepublikovaná skripta. 3-82. 2006. České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. 

 

doc. PhDr. Ludmila Prokešová, CSc.

Abstrakt

Man, František, Stuchlíková, Iva, Prokešová, Ludmila, and Havelka, Petr. Are the achievement goal tendencies related to perceptions of ability?. 27th STAR conference - Book of abstracts. 163. 2006. Crete, Rethymnon, Univerzity of Crete Press. 

Prokešová, Ludmila. Portfolio ve vysokoškolské výuce budoucích učitelů. Pedagogické dny (sešit anotací). 2006. Liberec, Technická univerzita v Liberci, Hálkova 6. 

Sborník příspěvek

Jandová, Renata, and Prokešová, Ludmila. Proměny představ o působení učitele v souvislostech s realizací ŠVP v ČR. Sborník Vzdelávanie v zrkadle doby. 92-100. 2006. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa. 

 

Václav Souček, Dr.

Článek odborný

Souček, Václav. Česká rodina a vzdělávání rodičů v 21. století.. Jihočeská univerzita. 2006(3), 52-53. 2006. Rektorát Jihočeské univerzity, Branišovská 31. 

Souček, Václav. Aktivní vzdělávání rodičů.. časopis Pedagogická orientace. 2006(3), 31-32. 2006. Česká pedagogická společnost, nakl. Konvoj, Berkova 22, Brno. 

Kniha kapitola

Souček, Václav. Sociologický pohled na rodinu. Dialogy o výchově. 146. 2006. Hradec Králové, Gaudeamus Univerzita Hradec Králové. 

Online časopis

Souček, Václav. Projekt »Aktivní vzdělávání rodičů«. 2006. 

 

doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Abstrakt

Man, František, Stuchlíková, Iva, Prokešová, Ludmila, and Havelka, Petr. Are the achievement goal tendencies related to perceptions of ability?. 27th STAR conference - Book of abstracts. 163. 2006. Crete, Rethymnon, Univerzity of Crete Press. 

Mazehóová, Yvona, and Stuchlíková, Iva. Fear of failure, rejection and loss of power and corresponding irrational beliefs.. 27th STAR conference - Book of abstracts. 103. 2006. Crete,Rethymnon, University of Crete Press. 

Stuchlíková, Iva. Irrationality, anxiety and repressive coping style. 27th STAR conference - Book of abstracts. 210. 2006. Rethymnon, Crete, University of Crete Press. 

Stuchlíková, Iva. Motivational structure related to implicit motives.. 10th International conference on Motivation - Book of abstracts. 58-59. 2006. Landau, Universität Koblanz - Landau. 

Stuchlíková, Iva, and Mazehóová, Yvona. Iracionalita, úzkost a represivní zvládací styl. Sociální procesy a osobnost 2005. 15. 2005. Brno, Psychologický ústav AV ČR, Brno. 

Článek vědecký

Bond, C.F., and Stuchlíková, Iva. A world of Lies. Journal of Cross-cultural psychology. 37(1), 60-74. 2006. Londýn, Sage Publications Ltd.. 

Stuchlíková, Iva. Implicitní teorie výuky a role emocí a motivace ve výuce. Pedagogické dny 2006/7 - sešit anotací. 200647. 2006. Technická univerzita, Liberec 2006. 

Stuchlíková, Iva. Role implicitních procesů při utváření profesní identity budoucích učitelů.. Pedagogika. 2006(56), 31-44. 2006. 

Stuchlíková, Iva, and Mazehóová, Yvona. Iracionalita, úzkost a represivní zvládací styl. Sociální procesy a osobnost 2005. 2005360-368. 2005. Psychologický ústav AV ČR, Brno. 

Recenze

Man, František, and Stuchlíková, Iva. Handbook of competence motivation and achievement motivation. Československá psychologie. 50(50), 101-102. 2006. 

 

MgA. Stanislav Suda

Kniha kapitola

Suda, Stanislav. Dramaterapie v Dětské psychiatrické léčebně (13%). VALENTA,M. a kol. Rukověť dramaterapie a teatroterapie. - 1. vyd. 139. 2006. Olomouc, Olomouc: VUP, 2006.. 

Suda, Stanislav. Dialogické jednání v osobnostně sociální průpravě pedagoga. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku. 165. 2007. Praha, Centrum adiktologie, Psychiatrické kliniky, 1. lékařské fakulty. 

Sborník příspěvek

Suda, Stanislav. Dramaterapie v DPL Opařany. VI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a. 20062. 2006. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. 

Suda, Stanislav. Dialogické jednání v osobnostní průpravě pedagoga. Sborník anotací 14. konference ČAPV. 2006. Plzeň, ZČU v Plzni. 

 

Mgr. Eva Svobodová

Článek odborný

Svobodová, Eva. Jak se vede českým mateřským školám?. Časopis Informatorium. 13(6), 3-8. 2006. Praha, Portál. 

Svobodová, Eva. Co trápí školní družiny?. Časopis Informatorium. 13(10), 3-8. 2006. Praha, Portál. 

Konference

Svobodová, Eva. Pedagogická praxe a videozáznam. 2006. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 

 

prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.

Kniha celek

Švejda, Gabriel. Vybrané kapitoly z tvorby e-learningových kurzov. 2006. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta. 

Sborník příspěvek

Švejda, Gabriel. Vliv humanismu T.G.M na vysoké školství. Tomáš Garrigue Masaryk dílo a odkaz pro naši dobu. 222-223. 2006. České Budějovice, Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s.. 

Švejda, Gabriel. Mediální komunikace a mediální výchova. Demokracie a občanství v Evropě. 178 - 181. 2006. České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta. 

Švejda, Gabriel. Konverzačná teória Gordona Paska. Retrospektiva a perspektivy v edukácii. 222 - 227. 2006. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa. 

Švejda, Gabriel. Cesty k mediální pedagogice. Vzdelávanie v zrkadle doby. 378-379. 2006. Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa. 

 

Mgr. Alena Váchová

Článek odborný

Váchová, Alena. Logopedie není nuda. Informatorium. 13(7), 16. 2006. Portál. 

 

doc. PhDr. Alena Vališová, CSc.

Článek denní tisk

Vališová, A. Společnost a vzdělávání - vzájemné zrcadlení. časopis Veřejná správa, 2006, vol. 2006, (no. 51-52), p. 48 - 50.

Recenze

Vališová, A., Dobrovská, D. Pedagogická a psychologická příprava učitelů odborných předmětů. čas. PEDAGOGIKA, 2005, vol. LV-2005, (no. 3), p. 291-294.

Vališová, A., Jirásková, V. a kol. Základy společenských věd: pro učitele učitelů - studenty pedagogických fakult, pro učitele středních škol a jejich žáky. čas. Pedagogika, Praha, PedF UK, 2005, vol. LV - 2005, (no. 2), p. 183 - 187.