Aktuality

TAČR TL02000368 (2019-2022) Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech a matematice

Learning Hyperspace for Formative Assessment and Inquiry Based Science Teaching (this page in English)

 

Technologická agentura České republiky, reg. č. TL02000368

Program: TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu,

experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Doba řešení: 01/2019 – 06/2022

Hlavní příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Hlavní řešitel: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková CSc.

 

Řešitelský tým:

prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. (hlavní řešitel)

 • Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D.

 • Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita

Doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.

 • Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Prof. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D.

 • Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita

Mgr. Klára Kováčová

 • Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

 • Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita

PhDr. Jan Petr, Ph.D.

 • Katedra biologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D.

 • Ústav aplikované informatiky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D.

 • Katedra biologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

RNDr. Libuše Samková, Ph.D.

 • Katedra matematiky, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Doc. PaedDr. Radka Závodská, Ph.D.

 • Katedra biologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

PhDr. Iva Žlábková, Ph.D.

 • Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

Anotace:

Hlavním cílem projektu je vytvořit multimediální platformu (nazývanou „hyperspace“) sloužící k zlepšení didaktickým kompetencím vázaným k užití formativního hodnocení a badatelsky orientovaného vyučování učitelů z praxe i kvality přípravy budoucích učitelů. Hyperspace bude obsahovat mediálně bohatý obsah, zahrnující různé metodické materiály, videa skutečných sekvencí výuky přírodovědných předmětů a matematiky (např. záběry z 360° kamery) a pedagogicko-diagnostické nástroje. Hyperspace bude disponovat adaptivní navigací, která bude uživateli nabízet další obsah na základě jeho předchozí práce s platformou. Uživatelé budou moci získat znalosti či si osvojit nové dovednosti pomocí práce s videonahrávkami, předem vytvořenými úlohami a diagnostickými nástroji a naučí se pracovat s mapami profesního rozvoje. Praktická didaktická rovina zaměřená na „CO“ a „JAK“ v BOV a FH bude v hyperspace doplněna potřebnými informacemi pro pedagogicko-psychologické vysvětlení „PROČ“ a za jakých podmínek budou tyto formy práce efektivní.

 

Výstupy:

Poster prezentující design projektu (v češtině)

Poster prezentující design projektu (v angličtině)

Představení projektu v časopisu Řizení školy