Aktuality

Publikační činnost - 2007

Mgr. Zuzana Bílková

Abstrakt

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., FRANCLOVÁ, M., and BÍLKOVÁ, Z. Úskalí vzdělávání studentů učitelství v souvislostech kurikulární reformy. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV, 2007, p. 90.

Elektronická prezentace

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., FRANCLOVÁ, M., and BÍLKOVÁ, Z. Úskalí vzdělávání studentů učitelství v souvislostech kurikulární reformy. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník příspěvků XV. konference ČAPV (CD), 2007.

Posterové sdělení

BÍLKOVÁ, Z., and GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. Možnosti využití kvalitativní analýzy při práci s projektovou metodou. VI. Mezinárodní konference Kvalitativní přístup ve vědách o člověku - Analýza a interpretace kvalitativních dat., 2007.

Sborník příspěvek

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., FRANCLOVÁ, M., and BÍLKOVÁ, Z. Práce s autentickým zážitkem jako součást portfolia studenta učitelství. Portfolio v profesní přípravě učitele, 1007, p. 87-92.

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., FRANCLOVÁ, M., and BÍLKOVÁ, Z. Úskalí vzdělávání studentů učitelství v souvislostech kurikulární reformy. Jandová R. (ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu., 2007, p. 292-298.

 

Mgr. Radek Cvach

Abstrakt

CVACH, R. Školní vzdělávací programy (ŠVP) těsně před spuštěním. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV, 2007, p. 21.

Článek odborný

CVACH, R. Školy před spuštěním ŠVP. Učitelské listy, 2007, vol. 15, (no. 1), p. 1-2.

CVACH, R. ŠVP těsně před spuštěním.. www.ucitelske-listy.cz, 2007, vol. 15, p. 1-2.

Elektronická prezentace

CVACH, R. Školní vzdělávací programy (ŠVP) těsně před spuštěním.. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník příspěvků XV. konference ČAPV (CD), 2007, 

Sborník příspěvek

CVACH, R. Tvorba ŠVP - reflexe nejen výběrového semináře. Proměny učitelského vzdělávání v kontextu reformy základního školství., 2007, p. 51-53.

CVACH, R. Školní vzdělávací programy (ŠVP) těsně před spuštěním. Jandová R. (ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu., 2007, p. 9-16.

 

PhDr. Marta Franclová

Abstrakt

FRANCLOVÁ, M., and ZVOLÁNKOVÁ, J. Dotazník interakčního stylu učitele. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV, 2007, p. 35.

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., FRANCLOVÁ, M., and BÍLKOVÁ, Z. Úskalí vzdělávání studentů učitelství v souvislostech kurikulární reformy. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV, 2007, p. 90.

Elektronická prezentace

FRANCLOVÁ, M., and ZVOLÁNKOVÁ, J. Dotazník interakčního stylu učitele na 1. stupni ZŠ. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník příspěvků XV. konference ČAPV (CD), 2007, 

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., FRANCLOVÁ, M., and BÍLKOVÁ, Z. Úskalí vzdělávání studentů učitelství v souvislostech kurikulární reformy. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník příspěvků XV. konference ČAPV (CD), 2007, 

Přednáška

FRANCLOVÁ, M. Specifika v hodnocení žáků 1. třídy. Pedagogická fakulta UHK "Hodnocení v profesi učitele - psychodidaktické a etické souvislosti", 2007. 

FRANCLOVÁ, M. Motivace žáků k učení. V rámci grantového projektu INOSKOP Pf UK Praha, 2007. 

FRANCLOVÁ, M. Motivace učitelů pro inovaci. V rámci grantového projektu INOSKOP Pf UK Praha, 2007. 

Sborník příspěvek

FRANCLOVÁ, M. K motivaci žáků 1. ročníku ZŠ. Doktorandská konference Pedf UK, 2007, p. 75-79.

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., FRANCLOVÁ, M., and BÍLKOVÁ, Z. Práce s autentickým zážitkem jako součást portfolia studenta učitelství. Portfolio v profesní přípravě učitele, 1007, p. 87-92.

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., FRANCLOVÁ, M., and BÍLKOVÁ, Z. Úskalí vzdělávání studentů učitelství v souvislostech kurikulární reformy. Jandová R. (ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu., 2007, p. 292-298.

 

Mgr. Margareta Garabiková-Pártlová

Abstrakt

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., FRANCLOVÁ, M., and BÍLKOVÁ, Z. Úskalí vzdělávání studentů učitelství v souvislostech kurikulární reformy. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV, 2007, p. 90.

Elektronická prezentace

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., FRANCLOVÁ, M., and BÍLKOVÁ, Z. Úskalí vzdělávání studentů učitelství v souvislostech kurikulární reformy. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník příspěvků XV. konference ČAPV (CD), 2007, 

Posterové sdělení

BÍLKOVÁ, Z., and GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M. Možnosti využití kvalitativní analýzy při práci s projektovou metodou. VI. Mezinárodní konference Kvalitativní přístup ve vědách o člověku - Analýza a interpretace kvalitativních dat., 2007, 

Sborník příspěvek

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., FRANCLOVÁ, M., and BÍLKOVÁ, Z. Práce s autentickým zážitkem jako součást portfolia studenta učitelství. Portfolio v profesní přípravě učitele, 1007, p. 87-92.

GARABIKOVÁ-PÁRTLOVÁ, M., FRANCLOVÁ, M., and BÍLKOVÁ, Z. Úskalí vzdělávání studentů učitelství v souvislostech kurikulární reformy. Jandová R. (ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu., 2007, p. 292-298.

 

Mgr. Petr Grinninger

Abstrakt

GRINNINGER, P. Důležité vlastnosti a dovednosti dobrého učitele-podle kandidátů a absolventů studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV, 2007, p. 91.

Elektronická prezentace

GRINNINGER, P. Důležité vlastnosti a dovednosti dobrého učitele-podle kandidátů a absolventů studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník příspěvků XV. konference ČAPV (CD), 2007, 

Sborník příspěvek

GRINNINGER, P. Důležité vlastnosti a dovednosti dobrého učitele-podle kandidátů a absolventů studia učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Jandová R. (ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu., 2007, p. 299-305.

GRINNINGER, P. Jak zvýšit zájem učitelů z praxe o kazuistické semináře společné se studenty učitelství?. Seminář k vysokoškolskému poradenství, 2007, p. 19-21.

 

PhDr. Petr Havelka, Ph.D.

Abstrakt

HAVELKA, P. Heuristická výuka v profesní přípravě učitelů.. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV, 2007, p. 91.

Elektronická prezentace

HAVELKA, P. Heuristická výuka v profesní přípravě učitelů.. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník příspěvků XV. konference ČAPV (CD), 2007, 

Sborník příspěvek

HAVELKA, P. Heuristická výuka v profesní přípravě učitelů. Jandová R. (ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu., 2007, p. 256-260.

 

PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.

Abstrakt

HAVLISOVÁ, H. Predikce učebních obtíží u předškolních dětí. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV, 2007, p. 67.

Elektronická prezentace

HAVLISOVÁ, H. Predikce učebních obtíží u předškolních dětí. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník příspěvků XV. konference ČAPV (CD), 2007, 

Sborník příspěvek

HAVLISOVÁ, H. Predikce učebních obtíží u předškolních dětí. Jandová R. (ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu., 2007, p. 261-265.

 

Mgr. Renata Jandová

Abstrakt

JANDOVÁ, R. Využití testů profesních předpokladů pro přijímací řízení na vysoké škole. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV, 2007, p. 70.

Sborník celek

Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník anotací XV. konference ČAPV. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV, 2007, 

Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Sborník příspěvků XV. konference ČAPV. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník příspěvků XV. konference ČAPV (CD), 2007, 

Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu.. Jandová R. (ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu., 2007, 

Sborník příspěvek

JANDOVÁ, R. Využití testů profesních předpokladů pro přijímací řízení na vysoké škole. Jandová R. (ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu., 2007, p. 175-181.

 

PhDr. Olga Jílková

Abstrakt

JÍLKOVÁ, O. Jiné formy aktivizace studentů pro upevňování poznatků. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV, 2007, p. 93.

Elektronická prezentace

JÍLKOVÁ, O. Jiné formy aktivizace studentů pro upevňování poznatků. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník příspěvků XV. konference ČAPV (CD), 2007, 

 

PhDr. Jiří Jošt, CSc.

Článek vědecký

JOŠT, J. Nové perspektivy v diagnostice dyslexie. Speciální pedagogika, 2007, vol. 17, (no. 1-2), p. 62-80.

JOŠT, J. Budeme moci predikovat čtení a jeho poruchy (dyslexii) pomocí očních pohybů?. Československá psychologie, 2007, vol. 51, (no. 3), p. 253-268.

Učebnice

JOŠT, J. Cviky zábavné - jednotažky. 2005, p. 47.

 

Mgr. Jana Kouřilová

Abstrakt

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., and STUCHLÍKOVÁ, I. Reflexe pedagogických rolí budoucími učiteli. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV, 2007, p. 95.

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., and STUCHLÍKOVÁ, I. Projection based indices of anxiety - an alternative to self-report measures.. 10th European Congress of Psychology, Book of abstracts, 2007, p. 72.

Elektronická monografie

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., and KOUŘILOVÁ, J. Uncovering Implicit Theory of Teaching of Future Teachers.. http://www.ecer2007.ugent.be/Conference%20Abstracts.xls, 

Elektronická prezentace

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., and STUCHLÍKOVÁ, I. Reflexe pedagogických rolí budoucími učiteli. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník příspěvků XV. konference ČAPV (CD), 2007, 

Posterové sdělení

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., and STUCHLÍKOVÁ, I. Implicite motivational fear tendencies in repressors.. 28th Stress and Anxiety Research Society Conference, 2007, 

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., and STUCHLÍKOVÁ, I. Developing the professional identity of future-teachers through art-therapeutic techniques.. European Educational Research Association, 2007, 

Sborník příspěvek

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., and STUCHLÍKOVÁ, I. Reflexe pedagogických rolí budoucími učiteli. Jandová R. (ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu., 2007, p. 318-321.

 

prof. PhDr. František Man, CSc.

Abstrakt

KLINGER, E., GAMBRELL, J., COX, W., et al. Age differences in motivational structure.. 19th annual convention of Association for Psychological Science - Book of abstracts, 2007, p. 132.

MAN, F. Může učitel ovlivňovat motivaci svých žáků?. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV, 2007, p. 76.

STUCHLÍKOVÁ, I., and MAN, F. Motivational structure related to implicit motives. Applied approaches. 10th European Congress of Psychology, Book of abstracts, 2007, p. 138.

Elektronická prezentace

MAN, F. Může učitel ovlivňovat motivaci svých žáků?. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník příspěvků XV. konference ČAPV (CD), 2007, 

Sborník příspěvek

MAN, F. Může učitel ovlivňovat motivaci svých žáků?. Jandová R. (ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu., 2007, p. 241-246.

 

PaedDr. Yvona Mazehóová

Abstrakt

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., and STUCHLÍKOVÁ, I. Reflexe pedagogických rolí budoucími učiteli. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV, 2007, p. 95.

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., and STUCHLÍKOVÁ, I. Projection based indices of anxiety - an alternative to self-report measures.. 10th European Congress of Psychology, Book of abstracts, 2007, p. 72.

Disertace

MAZEHÓOVÁ, Y. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007. , 178 s.

Elektronická monografie

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., and KOUŘILOVÁ, J. Uncovering Implicit Theory of Teaching of Future Teachers.. http://www.ecer2007.ugent.be/Conference%20Abstracts.xls, 

Elektronická prezentace

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., and STUCHLÍKOVÁ, I. Reflexe pedagogických rolí budoucími učiteli. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník příspěvků XV. konference ČAPV (CD), 2007, 

Posterové sdělení

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., and STUCHLÍKOVÁ, I. Implicite motivational fear tendencies in repressors.. 28th Stress and Anxiety Research Society Conference, 2007, 

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., and STUCHLÍKOVÁ, I. Developing the professional identity of future-teachers through art-therapeutic techniques.. European Educational Research Association, 2007, 

Sborník příspěvek

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., and STUCHLÍKOVÁ, I. Reflexe pedagogických rolí budoucími učiteli. Jandová R. (ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu., 2007, p. 318-321.

 

Mgr. Miroslav Procházka

Abstrakt

PROCHÁZKA, M. Prevence sociálně patologických jevů na základní škole. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV, 2007, p. 79.

Elektronická prezentace

PROCHÁZKA, M. Příprava a realizace primární prevence na základní škole. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník příspěvků XV. konference ČAPV (CD), 2007, 

Sborník příspěvek

PROCHÁZKA, M. Příprava a realizace primární prevence na základní škole. Jandová R. (ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu., 2007, p. 266-269.

 

doc. PhDr. Ludmila Prokešová, CSc.

Abstrakt

PROKEŠOVÁ, L. Studentské portfolio ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV, 2007, p. 98.

Elektronická prezentace

PROKEŠOVÁ, L. Studentské portfolio ve vysokoškolské přípravě budoucích učitelů. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník příspěvků XV. konference ČAPV (CD), 2007, 

 

doc. PhDr. Miroslav Somr, DrSc.

Kniha celek

ŠVEJDA, G., SOMR, M., and KOSTKA, V. Androdidaktika. 2007, 

 

Václav Souček, Dr.

Abstrakt

SOUČEK, V. Vzděláváme se spolu. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV, 2007, p. 61.

 

doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Abstrakt

KLINGER, E., GAMBRELL, J., COX, W., et al. Age differences in motivational structure.. 19th annual convention of Association for Psychological Science - Book of abstracts, 2007, p. 132.

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., and STUCHLÍKOVÁ, I. Reflexe pedagogických rolí budoucími učiteli. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV, 2007, p. 95.

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., and STUCHLÍKOVÁ, I. Projection based indices of anxiety - an alternative to self-report measures.. 10th European Congress of Psychology, Book of abstracts, 2007, p. 72.

STUCHLÍKOVÁ, I. Implicit motives are associated with specific patterns of motivational structure.. 19th annual convention of Association for Psychological Science.Book of abstracts, 2007, p. 178.

STUCHLÍKOVÁ, I., and MAN, F. Motivational structure related to implicit motives. Applied approaches. 10th European Congress of Psychology, Book of abstracts, 2007, p. 138.

Elektronická monografie

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., and KOUŘILOVÁ, J. Uncovering Implicit Theory of Teaching of Future Teachers.. http://www.ecer2007.ugent.be/Conference%20Abstracts.xls, 

Elektronická prezentace

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., and STUCHLÍKOVÁ, I. Reflexe pedagogických rolí budoucími učiteli. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník příspěvků XV. konference ČAPV (CD), 2007, 

Posterové sdělení

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., and STUCHLÍKOVÁ, I. Implicite motivational fear tendencies in repressors.. 28th Stress and Anxiety Research Society Conference, 2007, 

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., and STUCHLÍKOVÁ, I. Developing the professional identity of future-teachers through art-therapeutic techniques.. European Educational Research Association, 2007, 

Sborník příspěvek

MAZEHÓOVÁ, Y., KOUŘILOVÁ, J., and STUCHLÍKOVÁ, I. Reflexe pedagogických rolí budoucími učiteli. Jandová R. (ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu., 2007, p. 318-321.

 

MgA. Stanislav Suda

Abstrakt

SUDA, S. Psychosomatické discipliny v přípravě pedagoga. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV, 2007, p. 102.

Článek odborný

SUDA, S. Dialogické konanie v dramaterapii. Slnečnica, 2007, vol. 11, (no. 2-3), p. 12-14.

Elektronická prezentace

SUDA, S. Psychosomatické discipliny v přípravě učitelů. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník příspěvků XV. konference ČAPV (CD), 2007, 

Kniha kapitola

SUDA, S. Dialogické jednání v osobnostně sociální průpravě pedagoga. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V. - Vybrané aspekty teorie a praxe, 2007, p. 90-96.

SUDA, S. Dialogické jednání - vyhodnocování reflexí. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Psychologica 37 Supplementum, Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku VI - Vybrané aspekty teorie a praxe, 2007, p. 269-278.

Sborník příspěvek

SUDA, S. Psychosomatické discipliny - způsob hodnocení. Hodnocení v práci učitele - psychodiaktické a etické souvislosti., 2007, p. 1-7.

SUDA, S. Psychosomatické discipliny v přípravě učitelů. Jandová R. (ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu., 2007, p. 362-370.

 

PaedDr. Eva Suchánková, Ph.D.

Abstrakt

SUCHÁNKOVÁ, E. Současný stav integrace handicapovaných žáků do běžných škol. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV, 2007, p. 51.

Článek populárně naučný

SUCHÁNKOVÁ, E. Děti a hluk. Rodiče, 2008, (no. 1-2), p. 52.

Elektronická prezentace

SUCHÁNKOVÁ, E. Zkušenosti učitelů s individuální integrací. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník příspěvků XV. konference ČAPV (CD), 2007, 

Sborník příspěvek

SUCHÁNKOVÁ, E. Zkušenosti učitelů s individuální integrací. Jandová R. (ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu., 2007, p. 109-112.

 

Mgr. Eva Svobodová

Abstrakt

SVOBODOVÁ, E., TICHÁ, A., and VÁCHOVÁ, A. Vývoj předškolního vzdělávání z pohledu absolventů mateřských škol. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV, 2007, p. 102.

Elektronická prezentace

SVOBODOVÁ, E., TICHÁ, A., and VÁCHOVÁ, A. Vývoj předškolního vzdělávání z pohledu absolventů mateřských škol. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník příspěvků XV. konference ČAPV (CD), 2007, 

Kniha celek

SVOBODOVÁ, E. Martine, vrať se!. 2007, 

SVOBODOVÁ, E. Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. 2007, 

Kniha kapitola

VONDRUŠKOVÁ, A., SVOBODOVÁ, E., BUĎÁRKOVÁ, I., et al. Svátky a významné dny v programu MŠ. Svátky a významné dny v programu MŠ, 2007, p. 1-126.

Přednáška

SVOBODOVÁ, E. Výuka cizího jazyka v předškolním věku. Marktredwitz, Egerland - Kulturhaus, Německo, 2007. 

Skripta

SVOBODOVÁ, E. Obsah a formy předškolního vzdělávání. 2007, 

 

Mgr. Zuzana Štefánková

Abstrakt

ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Citová vazba v rané adolescenci. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV, 2007, p. 82.

Článek vědecký

ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Citová vazba v rané adolescenci. Československá psychologie, 2007, vol. LI, (no. 5), p. 503-516.

Elektronická prezentace

ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Citová vazba v rané adolescenci. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník příspěvků XV. konference ČAPV (CD), 2007, 

Kniha kapitola

MACEK, P., and ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Vztahy s rodiči a jejich souvislosti s citovou vazbou. Vztahy v dospívání, 2006, p. 25-40.

Sborník příspěvek

ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Citová vazba v rané adolescenci. Jandová R. (ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu., 2007, p. 270-281.

 

prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.

Kniha celek

ŠVEJDA, G. Problematika menšin ve společnosti. 2007, 

ŠVEJDA, G., SOMR, M., and KOSTKA, V. Androdidaktika. 2007, 

Recenze

ŠVEJDA, G. E-learning 2007 -sborník z konference a soutěže. E-learning 2007 -sborník z konference a soutěže, 2007, 

ŠVEJDA, G. Alternativní přístupy k technické výchově. Alternativní přístupy k technické výchově - monografie, 2007, 

ŠVEJDA, G. INFOTECH 2007 - sborník moderní a informační technologie. INFOTECH 2007 - sborník moderní a informační technologie, 2007, 

ŠVEJDA, G. Sociální komunikace ve veřejné správě. Sociální komunikace ve veřejné správě, 2007, 

ŠVEJDA, G. Vybrané statě školní pedagogiky. Vybrané statě školní pedagogiky, 2007, 

Sborník příspěvek

ŠVEJDA, G. Didaktické evaluace v procese on-line vzdělávání. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2007, 2007, p. 461-465.

ŠVEJDA, G. MEDIÁLNÍ KOMUNIKACE A MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Výzkum komunikace v policejní práci a vytváření komunikačních standardů v profesní přípravě policistů, 2007, p. 13-19.

ŠVEJDA, G. PEDAGOGICKÉ ASPEKTY E-LEARNINGU. INFOTECH 2007, 2007, p. 214-219.

ŠVEJDA, G. Negativní vliv mediálních komunikací na kvalitu života dětí. Health Education and Duality of Life, 2007, p. 163-168.

 

Mgr. Alena Váchová

Abstrakt

SVOBODOVÁ, E., TICHÁ, A., and VÁCHOVÁ, A. Vývoj předškolního vzdělávání z pohledu absolventů mateřských škol. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník anotací XV. konference ČAPV, 2007, p. 102.

Článek odborný

VÁCHOVÁ, A. Ticho v mateřské škole je minulostí. Informatorium 3-8, 2007, vol. XIV, (no. 9), p. 10-11.

Elektronická prezentace

SVOBODOVÁ, E., TICHÁ, A., and VÁCHOVÁ, A. Vývoj předškolního vzdělávání z pohledu absolventů mateřských škol. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu Sborník příspěvků XV. konference ČAPV (CD), 2007, 

 

Ram Thein, Ph.D.

Článek vědecký

THEIN, R. Stereotyping in a traditional society and its implications for school psychologist referral. School Psychology International Copyright, 2007, vol. 28, (no. 1), p. 11-28.