Aktuality

Průběh výuky KPE v ZS 2020/21

O průběhu výuky jsou studenti od vyučujících informováni, jsou možné změny dle aktuální situace

 

MŠSp – Bc. Speciální pedagogika předškolního věku – učitelství pro mateřské školy

Vyučující (bez titulů)

předmět

probíhá

1. ročník

Procházka

KPE/WOPDB

začátek ZS prezenčně, následně on-line dle instrukce vyučujícího

Bílková

KPE/WOPOB

přesun do větší učebny, výuka prezenčně v pondělí od 8,00 na D412

Rychlíková, Mottlová

KPE/WPPSŠ

výuka prezenčně dle rozvrhu

Havlisová

KPE/WPÚSP

skupina je rozdělena na sk A/B, prezenčně 1x za 14 dní*

Waldaufová

KPE/WPXB1

probíhá dle rozvrhu, rozbor praxe dělen na 2 skupiny

Malinovská

KPE/WPZSP

sk. A: ÚT, D311 12,45-13,45*

sk. B: ÚT, D311 14,00-15,00*

výuka probíhá každý týden, v případě potřeby jsou možné osobní konzultace nebo konzultace v prostředí MS Teams

Hrušková

KBI/WPSOM

přednáška – výuka bude probíhat prezenčně beze změn - velká učebna

Kurz – nebude se konat, studenti budou informováni o podobě kurzu emailem, budou jim zaslány podpůrné materiály online, budou mít možnost konzultací v MS Teams.

Pavličíková

KSV/WFFB

prezenční výuka bude probíhat po skupinách vždy 1 x za 14 dní +  distanční výuka bude probíhat prostřednictvím fakultního emailu (zadávání literatury) a MS Teams.

Předměty kateder KIN a KAJ – informace podá příslušná katedra

 

 2. ročník

 

 

Svobodová, Kadlecová

KPE/WDIB2

výuka prezenčně dle rozvrhu, přesunuta do větší místnosti

Hovorková

KPE/WLOGB

větší skupiny rozděleny na poloviny (A a B)/ 1x za 14 dní*

Satran

KPE/WPNEU

Prezenčně, přesunuto na větší učebnu

Jošt

KPE/WPORB

výuka bude probíhat beze změn, dle rozvrhu

Podhrázská, Vítečková

KPE/WPPB2

v termínu 7.10 a 14.10 výuka on - line.

sk. A: 13,00 – 14,30 přednáška

sk. B: 14,45 – 15,30 přednáška

v termínu 21.10. a 4.11. v těchto časech semináře prezenčně na D221

dále dle instrukce vyučujícího

Mrhálek

KPE/WPSPS

po dohodě s vyučujícím začátek semestru on-line (videa), následně prezenčně dle rozvrhu

Prázdná

KPE/WPZOF

výuka bude probíhat dle rozvrhu a bloků, domluvených se studenty

Tobias Samohejlová

KPE/WSURB

výuka prezenčně dle rozvrhu

Malinovská

KPE/WWXB1

sk A*: výuka prezenčně v liché týdny + studenti ze sk. B mají osobní konzultace v prostředí MS Teams

sk B*: výuka prezenčně v sudé týdny/studenti ze sk. A mají osobní konzultace v prostředí MS Teams

 

3. ročník

 

 

Jednotliví vedoucí BP

KPE/WBP1, WBP2

individuální konzultace s vedoucím práce

Váchová

KPE/WDIB4

po dohodě s vyučujícím začátek semestru on-line v době rozvrhu každý týden, následně dle situace a dohody se studenty prezenčně

G. Nohavová, Svobodová

KPE/WMČB3

přednášky: výuka prezenčně s on-line podporou, dále  prezenčně po přesunu do větší učebny

semináře: výuka prezenčně dle rozvrhu, přesunuto do větší místnosti

Prázdná

KPE/WPISP

výuka bude probíhat dle rozvrhu a bloků, domluvených se studenty

Pavelcová

KPE/WPPED

výuka zůstává prezenčně dle rozvrhu

Jankovský

KPE/WPSPD

výuka prezenčně dle rozvrhu

Havlisová

KPE/WXXB3

reflexe praxe - skupina je rozdělena na A a B/1x 14 dní*

Povinně volitelné předměty

 

 

Prázdná

KPE/WPSOF

výuka bude probíhat dle bloků, domluvených se studenty

Marková

KPE/WPSPY

výuka prezenčně dle rozvrhu

Jankovský

KPE/WPSSM

výuka prezenčně dle rozvrhu

Bílková

KPE/WSETB

výuka zůstává prezenčně dle rozvrhu

Hovorková

KPE/WSLOB

větší skupiny rozděleny na poloviny (A a B)/ 1x za 14 dní*

Kocmichová

KPE/WSSUB

výuka zůstává prezenčně dle rozvrhu

 

 

 

SPn – NMgr. Speciální pedagogika

Vyučující (bez titulů)

předmět

probíhá

1. ročník

Hošpesová

KPE/0ESP

výuka zůstává prezenčně dle rozvrhu

Štefánková

KPE/0EX

exkurze - forma výuky bude domluvena se studenty individuálně

Staněk

KPE/0KVAN

výuka zůstává prezenčně dle rozvrhu

Kasková

KPE/0MP1

výuka zůstává prezenčně dle rozvrhu

Štefánková

KPE/0PSP

výuka přesunuta do větší učebny (D115), je potřeba sledovat harmonogram předmětu ve STAGu

Havlisová

KPE/0P1

praxe - výuka celé skupiny beze změny

Jankovský, Bílková, Prázdná

KPE/0SPR

výuka zůstává prezenčně dle rozvrhu

Havlisová

KPE/0SRP1

reflexe praxe - výuka celé skupiny beze změny

Předměty ostatních kateder: KBH – informace podá příslušná katedra

Povinně volitelné předměty

 

 

Malinovská

KPE/0ZTA

prezenčně 1x14 dní*

Malinovská

KPE/0ZTN

konzultační  formou po dohodě s vyučující

*Poznámka: u předmětů dělených na skupiny, nebo probíhajících 1x za 14 dní budou zbývající hodiny doplněny on-line výukou či zasláním materiálů k samostudiu s následnou reflexí s vyučujícím

 

 

PSYCH – Psychologie (Bc.)

     
       
Zkratka Název předmětu Kontakt Forma výuky
       
Ročník: 1.      
KPE/YOPS1 Obecná psychologie I stuchl@pf.jcu.cz Distančně, MS Teams - komentované prezentace a diskuse. Semináře v případě uzavření prezenční výuky v rozvrhovaném čase v celé skupině přes  MSTeams.
KPE/YDPSB Dějiny psychologie jost@pf.jcu.cz Samostudium literatury, příp. konzultace
KBI/YBČLB Biologie člověka pro psychology mhruskova@pf.jcu.cz Distančně, četnost dle zájmu studentů, prostřednictvím platformy MS Teams a fakultního emailu.
KSV/FILZ1 Filozofie I pavlic@pf.jcu.cz, jstanek@pf.jcu.cz distančně, fakultní email plus MS Teams
KSV/ZSO Základy sociologie sholubec@pf.jcu.cz Distančně, četnost dle zájmu studentů, prostřednictvím platformy MS Teams a fakultního emailu.
KPE/YNNFB Základy neurologie a neurofyziologie kaskoz00@pf.jcu.cz Distančně, kontaktní e-mail
KPE/YZPGB  Základy pedagogiky                                   mproch@pf.jcu.cz přednášky MS Teams, první polovina semestru jen přednášky, ruhá pak jen semináře
       
Ročník: 2.      
KPE/YPO2 Psychologie osobnosti II zbajgarova@pf.jcu.cz Přednáška a seminář přes teams podle rozvrhu
KPE/YSPS1 Sociální psychologie I tmrhalek@pf.jcu.cz přednášky nahrávané na video (OBS), rozesílané pravidelně každý týden; jednou za čas konzultační seminář přes moodle
KPE/YVPS1 Vývojová psychologie I stef@pf.jcu.cz Přednáška a seminář přes teams podle rozvrhu
KPE/YNRPB Základy neuropsychologie mplassova@pf.jcu.cz MS teams dle rozvrhu
KPE/YZPB Základy psychometrie  tmrhalek@pf.jcu.cz přednášky nahrávané na video (OBS), rozesílané pravidelně každý týden
KPE/YKPSB Základy klinické psychologie  skodaj@pf.jcu.cz MS teams dle rozvrhu + doplnění přednášek do Moodle
KPE/YSPB Statistika pro psychology petrasek@pf.jcu.cz, hynekj00@pf.jcu.cz, tmrhalek@pf.jcu.cz MS teams dle rozvrhu
KPE/YSPB Statistika pro psychology petrasek@pf.jcu.cz, hynekj00@pf.jcu.cz, tmrhalek@pf.jcu.cz MS teams dle rozvrhu
       
Ročník: 3.      
KPE/YZPTB Základy psychoterapie  stuchl@pf.jcu.cz Přednáška a seminář přes teams podle rozvrhu
KPE/YPGDB Pedag.-psych. Diagnostika dětí a mládeže  krasok00@jcu.cz Přednáška a seminář přes teams podle rozvrhu
KPE/YIMSB Intervence v malých skupinách  jost@pf.jcu.cz Samostudium literatury, příp. konzultace
KPE/YPŠPB Pedagogická a školní psychologie  dkucera@pf.jcu.cz Semináře MS Teams (pravidelně  liché týdny, úterý 17 hod.), videopřednášky zasílané v sudé týdny
KPE/YPPO2 Psychologie práce a organizace II  jsebova@pf.jcu.cz Přednášky - Moodle, semináře - Teams
       
Povinně volitelné předměty - pro všechny ročníky  
KPE/YART1 Arteterapie 1  
KPE/YRXTB Relaxační techniky mazeh@pf.jcu.cz
KPE/YNDRB Neuropsychologická diagnostika v komplexní rehabilitaci  
KPE/YPPVB Psychologie pomáhajících vztahů  
KPE/YMPR Metodologické praktikum stanekj@pf.jcu.cz Přednáška a seminář přes teams podle rozvrhu
KPE/YKBP Kyberpsychologie stanekj@pf.jcu.cz Semináře začnou až v polovině října a budou probíhat každý týden online. V období předtím budou pro studenty možné v době předmětu individuální konzultace. 
KPE/YVRB Základy vedení rozhovoru jkouril@pf.jcu.cz
KPE / YDPS Dopravní psychologie jsebova@pf.jcu.cz Přednášky + semináře - Teams