Aktuality

Katedra speciální pedagogiky

Vedoucí katedry:

PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.     (e-mail: havlis@pf.jcu.cz)

Asistentka:

Eva Michalová     (D102, e-mail: evamich@pf.jcu.cz; tel: 38 777 3184)

 

Jméno Kabinet Kontakt
Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D. D 109 387 773 260 | bilkova@pf.jcu.cz
PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. D 118 387 773 257 | havlis@pf.jcu.cz
Mgr. Nicole Hovorková D118 387 773 257 | nhovorkova@pf.jcu.cz
doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D. D 120 387 773 259 | jjankov@pf.jcu.cz
doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. D 119 387 773 258 | jost@pf.jcu.cz
Mgr. Olga Malinovská, Ph.D. D 118 387 773 257 | omalinovska@pf.jcu.cz
Mgr. Aneta Marková, Ph.D. D 116 387 773 256 | amarkova@pf.jcu.cz
Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D. D 116 387 773 256 | rprazdna@zsf.jcu.cz
Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D. D 109 387 773 260 | stef@pf.jcu.cz

Doktorandi

Jméno Kabinet Kontakt
Mgr. Kateřina Habrdová D 109 387 773 260 | belovova@seznam.cz