Aktuality

Mgr. Aneta Marková, Ph.D.

Mgr. Aneta Marková, Ph.D.

Kontakty

E-mail: amarkova@pf.jcu.cz

Místnost: D 116

Telefon: 387 773 256

Katedra speciální pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

 

Oblasti profesního zájmu:

Ve své odborné a vědecké činnosti se zaměřuje na témata společenského uplatnění osob s postižením, tranzitního období v životě člověka a na témata diagnostiky.

Primární cílová skupina - poruchy intelektového vývoje a poruchy autistického spektra.

 

Témata bakalářských a diplomových prací:

Zaměstnávání lidí s mentálním postižením

Možnosti samostatného bydlení osob s mentálním postižením

Edukace osob s mentálním postižením a/nebo s kombinovaným postižením v oblasti informačních a komunikačních technologií

Sebeobhajovací skupiny

Možnosti užití diagnostického nástroje MABC-2 (diagnostika úrovně motoriky)

Sociální dovednosti osob s mentálním postižením

Současné možnosti vzdělávání dospělých osob s mentálním postižením

Stáří, stárnutí a umírání osob s mentálním postižením

 

Publikační činnost:

MARKOVÁ, Aneta. Volunteering of people with disability. Kontakt [online]. 2020, 22(3), 200-206 [cit. 2021-10-21]. ISSN 12124117. Dostupné z: doi:10.32725/kont.2020.013

MARKOVÁ, Aneta. Problematika poruch intelektového vývoje. Sociální práce s osobami se zdravotním postižením. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2019, s. 62-70. ISBN 978-80-7394-738-5.

MARKOVÁ, Aneta. Problematika osob s kombinovaným postižením. Sociální práce s osobami se zdravotním postižením. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2019, s. 89-100. ISBN 978-80-7394-738-5.

MARKOVÁ, Aneta. The "inclusive volunteering" phenomenon: Research into the volunteering of people with disabilities. Kontakt. 2018, 20(1), e48-e56. ISSN 12124117. Dostupné z: doi:10.1016/j.kontakt.2017.10.003

POSPÍŠILOVÁ, Tereza a Aneta MARKOVÁ. Možnosti a limity inkluzivního dobrovolnictví. FORUM Sociální politiky. MPSV, 2017, (5), 12-19. ISSN 1803-7488.

MARKOVÁ, Aneta. Inkluzivní dobrovolnictví – dobrá praxe. Praha: INEX-SDA, 2016.

MARKOVÁ, Aneta. Sociální nerovnosti a dobrovolnická aktivita lidí s postižením. In: Fenomén moci a socialne nerovnosti. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2015, s. 237-249. ISBN 978-80-223-3774-8.

MARKOVÁ, Aneta. Inclusive Volunteering-Theory and Qualitative Study. In: NCVO, 2015. Leeds: University of Leeds.

MARKOVÁ, Aneta. Audabiac, o. s. - Uměním ke svobodě – rozvoj kreativity dětí z dětských domovů. Praha: Audabiac 2014.

MARKOVÁ, Aneta. Asistent v podpoře vysokoškolského studenta s postižením. Cesty k inkluzi. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 9788024620862.

MARKOVÁ, Aneta. Photography by people with visual impairment. Praha, 2006. Charles University in Prague.

 

Další vědecká aktivita:

Hlavní řešitelka projektu TAČR - Změny ve vybraných sociálních službách zaměřených na osoby s postižením v době krizového stavu v důsledku virového onemocnění (TL 05000413)