Aktuality

MŠSp - SZZ - Psychopedie

 1. Výchova a vzdělávání dítěte s lehkou mentální retardací v předškolním věku.
 2. Výchova a vzdělávání dítěte se střední mentální retardací v předškolním věku.
 3. Výchova a vzdělávání dítěte s těžkou a hlubokou mentální retardací v předškolním věku.
 4. Výchova a vzdělávání dítěte s poruchou autistického spektra v předškolním věku.
 5. Výchova a vzdělávání dítěte s lehkou mentální retardací v mladším školním věku.
 6. Výchova a vzdělávání dítěte se střední mentální retardací v mladším školním věku.
 7. Výchova a vzdělávání dítěte s těžkou a hlubokou mentální retardací v mladším školním věku.
 8. Výchova a vzdělávání dítěte s lehkou mentální retardací ve starším školním věku.
 9. Výchova a vzdělávání dítěte se střední mentální retardací ve starším školním věku.
 10. Výchova a vzdělávání dítěte s těžkou a hlubokou mentální retardací ve starším školním věku.
 11. Výchova a vzdělávání dítěte s poruchou autistického spektra ve školním věku.
 12. Střední vzdělávání a profesní příprava člověka s lehkou mentální retardací.
 13. Střední vzdělávání a profesní příprava člověka se střední a těžkou mentální retardací.
 14. Celoživotní vzdělávání člověka s mentální retardací.
 15. Problémy provázející člověka s lehkou mentální retardací v každodenním životě.
 16. Problémy provázející dospělého člověka se střední mentální retardací v každodenním životě.
 17. Problémy provázející dospělého člověka s těžkou a hlubokou mentální retardací v každodenním životě.
 18. Význam, možnosti a způsoby trávení volného času dospělých osob s mentální retardací.
 19. Rodina s dítětem příp. dospělým člověkem s mentální retardací.
 20. Zaměstnávání člověka s lehkou, střední nebo těžkou mentální retardací.