Aktuality

UOP - SZZ - Technologie vzdělávání

Technologie vzdělávání
  
Tématické okruhy k SZZ UOP

 

 1. Technologie vzdělávání (didaktické technologie) jako vědní disciplina - základní pojmy, vývoj oboru, současnost a perspektivy
 2. Teoretické základy programového vyučování - výukový software 
 3. Počítačem podporovaná výuka x Počítačem řízená výuka
 4. Modelování a simulace
 5. Výpočetní technika ve školství - VT jako cíl a prostředek výuky
 6. PC + dataprojektor - principy, didaktické využití
 7. Interaktivní tabule - principy, didaktické využití
 8. MS Office - užití ve výuce
 9. Internet a jeho využití ve výuce
 10. Hlasovací systém a jeho využití ve výuce
 11. Klasické technické výukové prostředky - tabule, zpětný projektor, filmová promítačka, …
 12. Zvuk - jeho podstata, záznam na média, reprodukční zařízení
 13. Fotoaparát - základní principy a součásti 
 14. Digitální fotografie - archivace, úpravy a zpracování obrazu. 
 15. Televizní technika její princip, záznam obrazu, přehrávání,…
 16. Videokamera - základní principy a součásti
 17. Střihové programy pro úpravu videa a zásady tvorby. Export videa.
 18. Hardware - základní komponenty PC
 19. Periférie PC
 20. Paměťová média
 21. Síťové připojení (Modem, síťová karta, Wi-Fi, Bluetooth,...)
 22. Software - rozdělení, užití
 23. Počítačové viry, jejich detekce a ochrana před viry
 24. Výukový software pro daný obor
 25. Počítačové hry a jejich využití ve výuce

 

Doporučená literatura: 

Lánský, M.: Vzdělávací kybernetika ve výzkumu a výuce. Akademia Liboserfo, Praha 1994. 

Průcha, J.: Učebnice: Teorie a analýzy edukačního média. PAIDO, Brno 1998.

Průcha a kol.: Pedagogický slovník, PORTÁL, 2004

Švejda, G.: Technologie vzdělávání se zaměření na základy tvorby AV pořadu a fotografie, ČB 1997

Švejda, G.: Tvorba výukových videopořadů, SPN Praha1987

Švejda, G.: Didaktická technologie, ČB 1994

Černochová, M., Komrska, T., Novák, J. : Využití počítače při vyučování, Praha Portál, 1998

Řezníček, P.: Internet pro studenty, Computer Press 2002, ISBN: 80-7226-648-9

Čulík, M.: CorelDRAW 12 - Podrobný průvodce, Grada 2006, ISBN 80-247-1331-4

Češková, M.: Excel 2003 - Podrobný průvodce, Grada 2004, ISBN 80-247-0790-X

Bříza, V.: FrontPage 2003 - Snadno a rychle, Grada 2005, ISBN 80-247-1240-7

Šimková, D.: Hardware pro začátečníky, Grada 2007, ISBN 978-80-247-2029-6

Peclinovský, J.: Word 2003 - Snadno a rychle, Grada 2004, ISBN 80-247-0773-X

Peclinovský, J.: Adobe Photoshop 7.0- Průvodce, Grada 2002, ISBN 80-247-0466-8

Hradský, J.: PowerPoint 2003 - Snadno a rychle, Grada 2004, ISBN 80-247-0903-1

 

Elektronická podpora: 

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/fyzika/prof/Tesar/diplomky/pruvodce_hw/index.htm

http://cs.wikipedia.org

http://www.kev.cz/uzitecne_odkazy.php

http://www.pachner.cz/default.html

http://www.zoner.cz

http://www.langmaster.cz

http://www.terasoft.cz

http://www.zebra.cz

http://www.silcom-multimedia.cz