Aktuality

MŠSp - Okruhy k SZZ

Definitivní podoba SZZ bude blíže popsána v aktuální směrnici vedoucí katedry, která bude zveřejněna na stránkách KPE v nejbližší době.