Aktuality

Publikační činnost - 1998

KATEDRA PEDAGOGIKY

 

Skripta:

SOMR M. (1998) Muž naděje a touhy, posel budoucnosti (Zamyšlení nad myšlenkami J. A. Komenského). Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, 214 s. (2. upravené vydání).

 

Článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kapitola v knize:

HAVLISOVÁ H., SUCHÁNKOVÁ E. (1998) Příprava studentů PF JU na integraci handicapovaných žáků do běžných tříd ZŠ. In: Sborník VI. konference České asociace pedagogického výzkumu 2.-3. července 1998 České Budějovice, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, s. 314-315.

MAN F.*, PROKEŠOVÁ L., STUCHLÍKOVÁ I.* (1998) Motivace studentů učitelství na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. In: Sborník VI. konference České asociace pedagogického výzkumu 2.-3. července 1998 České Budějovice, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, s. 260-264.

PROKEŠOVÁ L. (1998) Rodiče, škola a začínající učitelé. Rodina a škola 45, 1, 12. 

PROKEŠOVÁ L. (1998) Ještě jednou na téma začínající učitel. Moderní vyučování 4, 7, 12.

PROKEŠOVÁ L. (1998) Pedagogická tvořivost a nové otazníky. In: Tvořivá škola, Pedagogická fakulta MU Brno, s. 42-45.

SOMR M. (1998) K některým otázkám vysokoškolského vzdělávání učitelů v jihočeském regionu. In: Sborník VI. konference České asociace pedagogického výzkumu 2.-3. července 1998 České Budějovice, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, s. 8-14.

SOMR M. (1998) Od názornosti k obraznosti. In: Sborník přednášek a programů z mezinárodní konference Pedagogický software '98, České Budějovice 9.-10. června 1998, Scientific Pedagogical Publ., s. 318-320.

SOMR M. (1998) Názory a rozpory herbartovské pedagogiky (Několik poznámek k Herbartově filozofii pedagogiky). In: G. A. Lindner a česká škola. Ústav jazyků a humanitních studií Univerzity Pardubice, s. 36-41.

SOUČEK V. (1998) Kritická teorie Jurgena Habermase jako základ pro vytváření demokratického občanství. In: Sborník IV. konference Výchova k evropskému demokratickému občanství. Praha, 15.-16. ledna 1998, Evropské hnutí v ČR, PF UK, s. 173-185.

SOUČEK V. (1998) Posametová transformace českého školství: kudy dál? In: Sborník VI. konference České asociace pedagogického výzkumu, 2.-3. července 1998 České Budějovice, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, s. 282-291.

SOUČEK V. (1998) Transformace čs. školství v kontextu globalizačních vlivů. In: Sborník Mezinárodního semináře Vzdělávání bez hranic, VŠP Hradec Králové, 26.-27. listopadu 1998, Hradec Králové, s. 45-57.

ŠVEJDA G. (1998) Doktorandské studium pedagogiky se zaměřením na didaktickou technologii v České republice. In: Sborník mezinárodní konference Technologické otázky ve vzdělávání, KAVA-PECH Dobřichovice (Praha), s. 9, 47-49.

ŠVEJDA G. (1998) Kyberneticko informačně teoretická didaktika Felixe von Cubého. In: Sborník katedry UNESCO Technológia vzdelávania, svazek 1, SlovDidac Nitra, s. 164-187.

ŠVEJDA G. (1998) Problémy technologie vzdělávání v učitelské přípravě In: Sborník přednášek a programů z mezinárodní konference Pedagogický software '98, České Budějovice 9.-10. června 1998, Scientific Pedagogical Publ., s. 248-250.

ŠVEJDA G., POLÁK J.* (1998) Doktorandské studium technologie vzdělávání v ČR a SR. In: Sborník VI. konference České asociace pedagogického výzkumu, 2.-3. července 1998 České Budějovice, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, s. 127-131.

ŠVEJDA G., POLÁK J.* (1998) Doktorandské študium technológie vzdelávania v ČR a SR. In: Sborník katedry UNESCO Technológia vzdelávania, svazek 1, SlovDidac Nitra, s. 94-105.

 

Abstrakty:

PROKEŠOVÁ L. (1998) Učitel ZŠ a jeho problémy při nástupu do praxe. In: Abstracta Faculty of Education, Charles University, Praha, s. 68.

 

Recenze:

PROKEŠOVÁ L., MAN F*. (1998) A. Bandura: Self-Efficacy (The Exercise of Control). New York, W. H. Freeman 1997, 604 s. Čs. psychologie 42, 4, 373-375.

PROKEŠOVÁ L., MAN F*. (1998) T. E. Higgins, A. W. Kruglavski (Eds.): Social Psychology: Hand book of basic principles. Guilford Press, New York, London, 1996, 948 s. Čs. psychologie 42, 5, s. 88-90.

 

Ostatní:

CULINGER I.*, KADAŇKA I.*, ŠVEJDA G. (1998) Scénář edukativního videoprogramu: Lineární krokový pohon reaktoru VVER 1000 pro ETE. 11 s., 50' realizační výstup.

KOLÁČEK P.*, KADAŇKA I.*, ŠVEJDA G. (1998) Scénář edukativního videoprogramu centrální dozimetrické systémy ETE. 120 s, 240' realizační výstup.

 

KATEDRA PSYCHOLOGIE

 

Článek v odborném periodiku, článek ve sborníku, kapitola v knize:

MAN F., STUCHLÍKOVÁ I., KLINGER E.* (1998) Motivational Structure of Alcoholic and Nonalcoholic Czech Men. Psychological Reports 82, 1, 1091-1106.

MAN F., BLAHUŠ P.* (1998) A Czech form of Engler and Meyer's Self-Concept of Ability Questionnaire. Acta Universitatis Carolinae - Kinantropologica 34, 2, 21-31.

STUCHLÍKOVÁ I., KLINGER E.*, MAN F. (1998) Dotazník motivační struktury - srovnávací studie českých a amerických studentů. Československá psychologie 42, 1, 206-217.

MAN F., PROKEŠOVÁ L.*, STUCHLÍKOVÁ I. (1998) Motivace studentů učitelství na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. In: Sborník VI. konference České asociace pedagogického výzkumu, České Budějovice 2.-3. července 1998, Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích, s. 260-264.

 

Abstrakty:

STUCHLÍKOVÁ I., MAN F. (1998) Relations between Motivational Structure Questionnaire and action/state orientation with alcoholics. In: Abstracts Book of the International Conference on Motivation (6th Workshop on Achievement and Task Motivation). Thessaloniki (Greece), March 27-30, 1998, pp. 75-76.

HAGTVET K.A.*, MAN F. (1998) Measuring failure outcome expectancies: An alternative methodology. In: Abstracts of the 19th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR). Bogazici University Istanbul (Turkey) July 10-12, 1998, p. 63.

MAN F., STUCHLÍKOVÁ I. (1998) Self-efficacy and motivational structure of alcohol abuser sample. In: Abstracts of the 19th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR). Bogazici University Istanbul (Turkey) July 10-12, 1998, p. 78.

MAN F., STUCHLÍKOVÁ I. (1998) Relations between motivational structure and emotional disturbances in alcohol abuser sample. In: Abstracts of the 19th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR). Bogazici University Istanbul (Turkey) July 10-12, 1998, p. 79.

 

Recenze:

GRINNINGER P. (1998) Jean Giono: Muž, který sázel stromy. VYŠEHRAD, Praha 1997. Český rozhlas Č. Budějovice, Literární matiné, 2. 8. 1998.

GRINNINGER P. (1998) Richard Carlson: Nebojte se zbohatnout. Práh 1998. Český rozhlas Č. Budějovice, Literární matiné, 4. 10. 1998.

GRINNINGER P. (1998) Simon Brett: Další prevít? Jen to ne! Ivo Železný, Praha 1998. Český rozhlas Č. Budějovice, Literární matiné, 6. 12. 1998.

PROKEŠOVÁ L.*, MAN F. (1998) A. Bandura: Self-Efficacy (The Exercise of Control). New York, W. H. Freeman 1997, 604 s. Čs. psychologie 42, 4, 373-375.

PROKEŠOVÁ L.*, MAN F. (1998) T. E. Higgins, A. W. Kruglavski (Eds.): Social Psychology: Hand book of basic principles. Guilford Press, New York, London, 1996, 948 s. Čs. psychologie 42, 5, s. 88-90.

  

Ostatní:

GRINNINGER P. (1998) Soustavnější slovo psychologa v "pedagogické miniškoličce" pořadu Českého rozhlasu Č. Budějovice Rodinná pošta (13×).