Aktuality

FP7 SIS-CT-2009-234870 S-TEAM (Science Teacher Education Advanced Methods)

FP7 SIS-CT-2009-234870  S-TEAM (Science Teacher Education Advanced Methods)

Doba řešení projektu: 2010-2012
Žadatel: Norwegian University of Science and Technology Norway (coordinator)

(Partneři):

University of Oslo, Norway

Université Pierre Mendes-France, France

Centre National de la Recherche Scientifique, France

University of Bristol, United Kingdom

Kaunas University of Technology, Lithuania

University of South Bohemia, Czech Republic

Vilnius Pedagogical University, Lithuania

University of Copenhagen, Denmark

University of Leeds, United Kingdom

Friedrich Schiller University of Jena, Germany

University of Strathclyde, United Kingdom1

Leibniz Institute for Science Education,at the University of Kiel, Germany

Universidade de Santiago de Compostela, Spain

Helsinki University,Finland

University of Tallinn, Estonia

Technion – Israel Institute of Technology, Israel

Mälardalen University, Sweden

Hacettepe University, Turkey

University of Jyväskylä, Finland

Abo Akademi University, Finland

Gazi University, Turkey

Aarhus Universitet, Denmark

European University – Cyprus, Cyprus

Université Rennes 2- Haute Bretagne, France

 

Anotace:

Projekt vytvořil reprezentativní síť klíčových pracovišť evropského didaktického výzkumu v přírodních vědách zahrnující 26 pracovišť v 15 zemích se snahou ovlivnit přípravu zhruba půl milionu učitelů přírodních věd v Evropě.

Cílem projektu bylo:

  • zlepšit základní přírodovědnou gramotnost, zvýšit motivaci žáků a studentů a zkvalitnit  procesy učení v přírodovědném vzdělávání a zvýšit tak zájem o studium přírodních věd a matematiky a o profesní kariéru v těchto oborech
  • umožnit velkému počtu učitelů, aby ve své praxi více využívali aktivizující metody vedoucí k badatelsky orientovanému učení,
  • podpořit lepší profesní přípravu budoucích učitelů přírodních věd a matematiky rozšířením nabídky alternativních didaktických postupů a výzkumně zakotvených (evidence –based) didaktických znalostí

 

S-TEAM has been created to change the way science is taught in schools across Europe and beyond. Its task is to make it easier for teachers to use inquiry-based or  ‘investigative’ methods when teaching science. These methods should increase student motivation and engagement with science. In turn, this means more scientifically-literate citizens, and more students taking up careers in science, technology, engineering and mathematics.

 

Řešitelský tým: Iva Stuchlíková, Miroslav Papáček, Jan Petr,