Aktuality

Zkvalitňování znalostí matematického obsahu u budoucích učitelů 1. stupně prostřednictvím badatelsky orientované výuky

Název projektu: Zkvalitňování znalostí matematického obsahu u budoucích učitelů 1. stupně prostřednictvím badatelsky orientované výuky
- standardní projekt GA ČR, reg. číslo 14-01417S, číslo panelu P407

- 1. 1. 2014 - 31. 12. 2016
- 2096 tis. Kč
- hlavní řešitel JU v Českých Budějovicích (RNDr. Libuše Samková, Ph.D., doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.),  spoluřešitel MU AV ČR (Mgr. Marie Tichá, CSc., PhDr. Fili Roubíček, Ph.D.)

abstrakt: Výzkumný projekt se zaměřuje na možnosti ovlivňování profesních kompetencí budoucích učitelů prvního stupně základního vzdělávání prostřednictvím zkušenosti s badatelsky orientovaným vyučováním matematiky (BOVM). Hlavními aktivitami projektu jsou:

Vyjasnit koncept BOVM v českém kontextu.

Navrhnout a realizovat výuková prostředí, ve kterých budoucí učitelé prvního stupně sami prožijí BOVM z pozice žáka.

Analyzovat, jak jsou studenti schopni rozvinout tento prožitek do posílení znalosti matematického obsahu.

Analyzovat, jak jsou studenti schopni rozvinout badatelská výuková prostředí do vlastních příkladů, názorných příkladů, vysvětlení a analogií.