Aktuality

Knihovna Sekce pedagogických a psychologických programů PF JU


Knihovna Sekce pedagogických a psychologických programů poskytuje ve spolupráci s Akademickou knihovnou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích možnost výpůjčky odborné literatury (knih a časopisů) zejména pracovníkům kateder. 
 


Aktuálně:

 • Restrukturalizace Katedry pedagogiky a psychologie (bývalé), mj. i knihovny.

Databáze knih a periodik:

 • Evidence knih KPE – dostupné knihy a výpůjčky (údaje se průběžně aktualizují)

Základní informace o provozu knihovny:

 • Evidence knih (seznam a aktuální výpůjčky) je veřejně přístupná v datovém souboru.
 • Průběh výpůjčky a vrácení knih a časopisů:
  1. Máte-li zájem o výpůjčku, ověřte prosím dostupnost publikace v elektronické evidenci (záložky "Evidence knih" a "Evidence časopisů"). Je-li publikace zapůjčená jiným kolegou, obraťte se prosím na tohoto kolegu s žádostí o vrácení publikace, aby Vám mohla být zapůjčena. V případě potřeby může tuto agendu vyřídit správce knihovny.
  2. Seznam publikací, které chcete zapůjčit (autor a název publikace), prosím odešlete e-mailem na adresu správce knihovny (sekretariát Katedry psychologie PF JU).
  3. Po potvrzení Vaší objednávky budou publikace připraveny u sekretářky Katedry psychologie k vyzvednutí, i s předávacím formulářem, který při převzetí prosím vypište a podepište. Publikace budou takto připravovány pravidelně jednou týdně. Vaše výpůjčka bude následně zapsána v elektronické evidenci.
  4. Chcete-li publikaci vrátit, doneste ji prosím opět k p. sekretářce, kde si ji vyzvedne správce knihovny a provede odepsání Vaší výpůjčky z elektronické evidence (není již třeba nic podepisovat).
  • Poznámka: Procházení knihovny na místě (čtenářem) je možné pouze v přítomnosti správce knihovny. Využívejte prosím raději elektronického objednávání, které je ideální k řádné a přehledné evidenci publikací.
 • Doba výpůjčky knih je standardně 6 měsíců, není-li předem dohodnuto jinak. Periodika se půjčují na dobu 14 dnů. Starší výpůjčky prosím obratem vraťte správci knihovny.
 • Knihy se zaměstnancům půjčují pouze oproti jejich podpisu. Podepsaný tak přebírá odpovědnost za knihu, zejm. za její stav a řádné vrácení.
 • Výpůjčky knih studentům (a dalším osobám) je možné realizovat buď přes osobu zaměstnance katedry (ten také zodpovídá za navrácení publikace), nebo konktaktováním správce deponátní knihovny, se kterým bude domluvena konkrétní podoba zápůjčky.
 • Knihovna nemá k dispozici diagnostické testy a dotazníky – tuto službu zajišťuje Psychologická laboratoř KPE PF JU.

Děkujeme a těšíme se na Vaši návštěvu v knihovně KPE.

Správce knihovny: Sekretariát katedry psychologie
 


 

Informace k publikační činnosti pracovníků KPE