Aktuality

Neuropsychologická analýza komponent emocí

Název projektu: Neuropsychologická analýza komponent emocí

Registr. číslo: 104-GA JU 112/2015/S

Doba řešení projektu: 2015 - 2017
Žadatel: Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.

(Partneři) Mgr. Tomáš Mrhálek

 

Anotace:

V současnosti roste využití neurověd v psychologii, které díky technickým a výpočetním postupům umožňují zpřesnění výzkumu i tak komplexní součástí intrapsychického života, jako jsou emoce a lidská afektivita. Projekt GAJU představuje průnik do soudobé metodiky afektivního výzkumu a klade si za cíl standardizovat protokol experimentálních postupů. Projekt se věnuje rozboru a analýze využitelnosti soudobých principů afektivní elicitace a na jejich základě se snaží vytvořit experimentální protokol pro využití v dalším afektivním výzkumu v neurolaboratoři KPE. Grant čerpá prostředky pro doplnění laboratorního prostředí o další biosenzory a snaží se upravit laboratorní podmínky pro zamezení intervenujícím zkreslením. Dílčím výstupem je mimo publikační činnosti také zorganizování rozsáhlého sběru dat pro standardizování afektivního materiálu, a to jak v konvenčních postupech, tak pomocí alternativních metod, které umožní variabilitu využití podnětů jako nezávislé proměnné.

 

Řešitelský tým:

Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D:

Mgr. Tomáš Mrhálek

Mgr. Michala Plassová

Mgr. Lenka Lidová

Bc. Michael Tesař

Mgr. Magdalena Marková

Mgr. Kateřina Habrdová

Mgr. Václav Šimandl