Aktuality

Pokyny k SZZ a obhajobám bakalářských prací

Pokyny k SZZ a obhajobám bakalářských prací pro studijní obor Sociální pedagogika

 

Okruhy k SZZ jsou zveřejněny na: http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/sop-okruhy-szz.html.

Státní závěrečná zkouška a její části se klasifikují známkami: "výborně", "velmi dobře", "dobře" a "nevyhověl(a)".

 

Sociální pedagogika

SZZ se koná formou ústní zkoušky. 

Průběh zkoušky:

 • Student si vylosuje jeden okruh  (ze zveřejněných okruhů). 
 • Student se na ústní zkoušku připravuje 20 min.
 • Student je zkoušen max. 20 min.
 • Student u zkoušky předloží seznam prostudované literatury.

Student je z této části závěrečné zkoušky klasifikován jednou známkou.

 

Aplikované vědy

SZZ se koná formou ústní zkoušky.

Průběh zkoušky:

 • Student si vylosuje jeden okruh ze zveřejněných (společně:  právo, management, psychologie, sociologie). 
 • Student se na ústní zkoušku připravuje 20 min.
 • Student je zkoušen max. 20 min.
 • Student u zkoušky předloží seznam prostudované literatury.

Student je z této části závěrečné zkoušky klasifikován jednou známkou.

SZZ ze Sociální pedagogiky a Aplikovaných věd probíhají v jeden den. 

 

Specializační SZZ:

Výchova a vzdělávací praxe, Činnost a řízení bezpečnostních služeb, Základy speciální pedagogiky

SZZ se koná formou ústní zkoušky.

Průběh zkoušky: 

 • Student si vylosuje jeden okruh ze zveřejněných (dle specializace) 
 • Student se připravuje 20 min. a  max. 20 min. je zkoušen.
 • Student u zkoušky předloží seznam prostudované literatury.

Student je z této části zkoušky klasifikován jednou známkou.

 

Obhajoba bakalářské práce

Obhajoba bakalářské práce probíhá ve stejný den jako specializační SZZ .

Obhajoba bakalářské práce trvá 20 minut.

Průběh obhajoby:

 • Student komisi stručně představí cíl práce, strukturu práce, výsledky a přínos práce. (max. 10 min.). Student si může připravit prezentaci např. v PowerPointu.
 • Vedoucí práce (v případě jeho nepřítomnosti člen komise SZZ) seznámí členy komise se svým posudkem.
 • Student reaguje na případné připomínky a otázky uvedené v posudku.
 • Členové SZZ komise mohou studentovi položit doplňující dotazy.

Student je z této části zkoušky klasifikován jednou známkou.