Aktuality

Publikační činnost - 2005

Autor: Mgr. Radek Cvach

Forma: Konference

JANDOVÁ, R., and CVACH, R. Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. 2005

Forma: Sborník příspěvek

CVACH, R. Tři úvahy nad RVP ZV. Příprava učitelů primárního vzdělávání, 2005, p. 97-102.

CVACH, R. Možnosti využití zkušeností učitelů z volnočasových aktivit při tvorbě ŠVP a uplatnění programu "Filosofie pro děti" ve ŠVP. Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání, 2005, p. 53-57.

Forma: WWW stránka

CVACH, R. Reakce na studii J. Simonové a J. Strakové, Vymezení hlavních problémů ohrožujících realizaci kurikulární reformy.Praha, SKAV 2005. http://www.skav.cz/docs/reakce_cvach.doc, 2005

 

Autor: Mgr. Petr Grinninger

Forma: Sborník příspěvek

GRINNINGER, P. Samohodnotící kasuistické "dílny" pro učitele a poradce. Psychologické metódy vo výchovnom a kariérovom poradenstve, 2005, p. 42-45.

GRINNINGER, P., and ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Krátká zpráva ze stáže profesních poradců v Estonsku. Poradenství pro studující vysokých škol - Praha 2004, sborník příspěvků ze semináře, 2005, p. 41-48.

GRINNINGER, P., and ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Cesta ke kulturní toleranci přes vlastní zážitek. Nové perspektivy v kognitivním a interkulturním vzdělávání: od předškolní výchovy k informační společnosti - mezinárodní pedagogická konference, 2005, vol. 1, p. 101-107.

GRINNINGER, P., and ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Sonda do "etnické identity" jako nástroj "implicitní" multikulturní výchovy studentů: JAK ČEŠI HODNOTÍ ČECHY.. Sborník z mezinárodní vědecké konference: Psychológia v škole, 2005, p. 243-252.

GRINNINGER, P., and ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Cesta ke kulturní toleranci přes vlastní zážitek.. Nové perspektivy v kognitivním a interkulturním vzdělávání: od předškolní výchovy k informační společnosti - mezinárodní pedagogická konference, 2005, vol. 1, p. 101-107.

 

Autor: PhDr. Petr Havelka, Ph.D.

Forma: Článek odborný

HAVELKA, P. Pátý rok asistentské praxe na Pedagogické fakultě JU v Českých Budějovicích. Pedagogická orientace, 2005, vol. 2005, (no. 2), p. 84-87.

Forma: Sborník příspěvek

HAVELKA, P., and MAN, F. Ovlivňování motivace žáků 1. stupně ZŠ učiteli. Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání, 2005, p. 61-66.

 

Autor: PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.

Forma: Disertace

HAVLISOVÁ, H. Praha: PF UK, 2005., 144 s.

Forma: Sborník příspěvek

HAVLISOVÁ, H. Podpora rozvoje praktických dovedností v pregraduální přípravě učitelů pro l. stupeň ZŠ s prohloubenou specializací - speciální pedagogika. Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání, 2005, p. 149-150.

 

Autor: Mgr. Renata Jandová

Forma: Konference

JANDOVÁ, R., and CVACH, R. Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. 2005, 

Forma: Přednáška

JANDOVÁ, R. Sluchová učebnice pro děti postižené specifickou poruchou učení - dyslexií.. Dyscentrum Praha, 2005. 

Forma: Sborník celek

JANDOVÁ, R. Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání, 2005, 

Forma: Sborník příspěvek

PROKEŠOVÁ, L., and JANDOVÁ, R. RVP pro ZV z pohledu učitelů ZŠ. Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání, 2005, p. 27-33.

 

Autor: RNDr. Naděžda Johanisová

Forma: Článek odborný

JOHANISOVÁ, N. Sokratovský dialog.. Bedrník - časopis pro ekogramotnost, 2005, vol. 3, (no. 3), p. 22.

Forma: Článek populárně naučný

JOHANISOVÁ, N. Svépomoc a křížové dotace aneb na návštěvě u hasičů.. Sedmá generace, 2005, vol. 14, (no. 3), p. 22-26.

JOHANISOVÁ, N. Kde peníze nejsou pánem, ale služebníkem.. Sedmá generace, 2005, vol. 14, (no. 2), p. 18-21.

JOHANISOVÁ, N. Život v puklinách.. Sedmá generace, 2005, vol. 14, (no. 1), p. 28-31.

JOHANISOVÁ, N. Rescuing co-ops.. Social Enterprise, 2005, vol. 42, (no. 11), p. 14-15.

JOHANISOVÁ, N. Komunita: prázdná bublina nebo cesta z pasti současnosti?. Klíčová dírka - časopis česko-slovenské permakultury, 2005, vol. 1, (no. 3), p. 6-7.

JOHANISOVÁ, N. Hypermarkety, externality a my.. A2 Kulturní týdeník, 2005, vol. 1, (no. 11), p. 21.

JOHANISOVÁ, N. Půda a ekonomické alternativy.. Sedmá generace, 2005, vol. 14, (no. 4), p. 28-31.

JOHANISOVÁ, N. Paralelní ekonomické světy.. Sedmá generace, 2005, vol. 14, (no. 5), p. 22-25.

JOHANISOVÁ, N. Za kulisami ekonomických frází. Sedmá generace, 2005, vol. 14, (no. 6), p. 20-23.

JOHANISOVÁ, N. There and back again: a quest for economic alternatives.. Radical economics, 2005, (no. 25), p. 7.

Forma: Kniha celek

JOHANISOVÁ, N. Living in the Cracks. A Look at Rural Social Enterprises in Britain and the Czech Republic. 2005,

Forma: Přednáška

JOHANISOVÁ, N. Survival Strategies of Social Enterprises in Britain and the Czech Republic. Leicester, Velká Británie, 2005. 

JOHANISOVÁ, N. Jsou na všechno opravdu potřeba peníze?. Mateřské centrum DDM Tišnov, 2005. 

JOHANISOVÁ, N. The role of research and education in building a thriving social economy sector in Central and Eastern Europe. Trento, Itálie, organizátor: OECD LEED Programme, 2005. 

JOHANISOVÁ, N. Hypermarkety v ekonomickém kontextu a některé altermativy. Fakulta sociálních studií MU, Brno, 2005. 

Forma: Recenze

JOHANISOVÁ, N. Dig where you stand: A message of hope. Growth - the Celtic Cancer: Why the Global Economy Damages our Health and Society. Feasta Review 2, 2005, p. 177-179.

JOHANISOVÁ, N. O penězích jinak. Bedrník - časopis pro ekogramotnost, 2005, vol. 3, (no. 3), p. 28.

Forma: Rozhovor

JOHANISOVÁ, N. Ekonomický růst je problém. Ekolist, BEZK, Praha, 2005, vol. 10, (no. 3), p. 6-7.

JOHANISOVÁ, N. Ekonomický růst je problém. Sisyfos - zpravodaj ekologické výchovy, 2005, vol. 18, (no. 3-4), p. 36-38.

Forma: Sborník příspěvek

JOHANISOVÁ, N. On productivity. Growth - the Celtic Cancer: Why the Global Economy Damages our Health and Society.Feasta Review 2, 2004, vol. 2, p. 164-165.

Forma: WWW stránka

JOHANISOVÁ, N. Ekonomický růst je problém. http://www.ekolist.cz/zprava.shtml?x=231492, 2005, 

JOHANISOVÁ, N. Pohlad do hypermarketoveho zakulisa.. http://www. spz.sk/ekolisty/Ekolist.htm, 2005, 

 

Autor: PhDr. Jiří Jošt, CSc.

Forma: Článek vědecký

JOŠT, J. Výzkum očních pohybů u dyslektiků v posledních 25 letech. Československá psychologie, 2005, vol. XLIX, (no. 2), p. 117-130.

JOŠT, J. Oční pohyby a čtení (1. část). Speciální pedagogika, 2005, vol. 15, (no. 4), p. 276-284.

Forma: Přednáška

JOŠT, J. Oční pohyby jako prediktor dyslexie.. Celostátní seminář o specifických poruchách učení, PdF UK Praha, 2005. 

Forma: Sborník příspěvek

JOŠT, J. Oční pohyby u zjevně podprůměrného čtenáře: kasuistika. Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání, 2005, p. 182-184.

 

Autor: Mgr. Jana Kouřilová

Forma: Kniha kapitola

KOUŘILOVÁ, J., and MAZEHÓOVÁ, Y. Moc emocí. Zvládání emočních problémů školáků, 2005, p. 135-142.

MAZEHÓOVÁ, Y., and KOUŘILOVÁ, J. Pohled do psychologické poradny. Zvládání emočních problémů školáků, 2005, p. 39-49.

Forma: Přednáška

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., and KOUŘILOVÁ, J. Porovnání projektivních a dotazníkových dat u měření úzkosti.. IV. konference Kvalitativní přístup ve ve vědách o člověku, Olomouc, 2005. 

Forma: Sborník příspěvek

KOUŘILOVÁ, J., and MAZEHÓOVÁ, Y. Možnosti využití arteterapie u dětí mladšího školního věku. Nové perspektivy v kognitivním a interkulturním vzdělávání: od předškolní výchovy k informační společnosti - mezinárodní pedagogická konference, 2005, vol. 1, p. 161-168.

KOUŘILOVÁ, J., and MAZEHÓOVÁ, Y. Práce s kolážemi při profesní přípravě budoucích učitelů. Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání, 2005, p. 134-135.

 

Autor: prof. PhDr. František Man, CSc.

Forma: Článek vědecký

MAN, F., and MAREŠ J. Výkonová motivace a prožitek typu flow. Pedagogika, 2005, vol. LV, (no. 2), p. 151-171.

STUCHLÍKOVÁ, I., HAGTVET, K., and MAN, F. Dotazník k měření afektivních stavů: konfirmační faktorová analýza krátké české verze. Československá psychologie, 2005, vol. XLIX, (no. 5), p. 459-469.

Forma: Kniha kapitola

MAN, F., TÁBORSKÝ, F., and SPIELBERGER, CH. D.. Trait-State Anxiety, Worry, and Emotionality in Athletic Competition. Stress and Emotion, 2005, p. 45-59.

Forma: Recenze

PROKEŠOVÁ, L., and MAN, F. Psychologické a sociálno-patologické prejavy detí a mládeže.. Československá psychologie, 2005, vol. IL, (no. 1), p. 93.

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., and MAN, F. Motivationsdiagnostik. Československá psychologie, 2005, vol. XLIX, (no. 4), p. 378-380.

Forma: Sborník příspěvek

HAVELKA, P., and MAN, F. Ovlivňování motivace žáků 1. stupně ZŠ učiteli. Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání, 2005, p. 61-66.

 

Autor: PaedDr. Yvona Mazehóová

Forma: Abstrakt

MAZEHÓOVÁ, Y., and STUCHLÍKOVÁ, I. Anxiety of future teachers - self-report and projective data.. Book of Abstracts 11th Biennial Conference EARLI, 2005, p. 447-448.

Forma: Kniha kapitola

KOUŘILOVÁ, J., and MAZEHÓOVÁ, Y. Moc emocí. Zvládání emočních problémů školáků, 2005, p. 135-142.

MAZEHÓOVÁ, Y., and KOUŘILOVÁ, J. Pohled do psychologické poradny. Zvládání emočních problémů školáků, 2005, p. 39-49.

Forma: Přednáška

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., and KOUŘILOVÁ, J. Porovnání projektivních a dotazníkových dat u měření úzkosti.. IV. konference Kvalitativní přístup ve ve vědách o člověku, Olomouc, 2005. 

Forma: Sborník příspěvek

KOUŘILOVÁ, J., and MAZEHÓOVÁ, Y. Možnosti využití arteterapie u dětí mladšího školního věku. Nové perspektivy v kognitivním a interkulturním vzdělávání: od předškolní výchovy k informační společnosti - mezinárodní pedagogická konference, 2005, vol. 1, p. 161-168.

KOUŘILOVÁ, J., and MAZEHÓOVÁ, Y. Práce s kolážemi při profesní přípravě budoucích učitelů. Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání, 2005, p. 134-135.

MAZEHÓOVÁ, Y. Rodič dítěte "školsky oslabeného" a jeho postoj k dítěti, ke škole a k odborné péči.. Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech., 2005, p. 192-204.

 

Autor: Mgr. Miroslav Procházka

Forma: Sborník příspěvek

PROCHÁZKA, M. Možnosti a meze výchovného působení učitele - školního metodika prevence.. Relativizace autority a její dopady na současnou mládež., 2005, p. 168-170.

PROCHÁZKA, M. Učitel - metodik prevence na školách a jeho příprava. Socialia 2004. Sborník příspěvků z mezinárodní konference, 2005, p. 349-352.

PROCHÁZKA, M. Učitel - metodik prevence na školách a jeho příprava.. História, súčasnosť a perspektívy učiteľského vzdělávania, 1. diel, 2005, p. 367-368.

 

Autor: doc. PhDr. Ludmila Prokešová, CSc.

Forma: Článek odborný

PROKEŠOVÁ, L. Pro koho je domácí vzdělávání.. Informatorium 3-8, 2005, vol. 11, (no. 10), p. 6-7.

PROKEŠOVÁ, L., and SVOBODOVÁ, E. Učitelky mateřských škol hodnotí RVP pro školní vzdělávání.. Informatorium 3-8, 2005, vol. 12, (no. 10), p. 7-9.

Forma: Kniha kapitola

PROKEŠOVÁ, L. Optimalizace emočního stavu žáků - didaktické záměry a inovace.. Zvládání emočních problémů školáků, 2005, p. 51-61.

PROKEŠOVÁ, L. Podpora emočního rozvoje žáků v primárním vzdělávání. Zvládání emočních problémů školáků, 2005, p. 69-110.

Forma: Recenze

PROKEŠOVÁ, L., and MAN, F. Psychologické a sociálno-patologické prejavy detí a mládeže.. Československá psychologie, 2005, vol. IL, (no. 1), p. 93.

Forma: Sborník příspěvek

PROKEŠOVÁ, L. Několik poznámek k možnostem připravovat prostřednictvím pedagogických disciplin studenty učitelství pro primární vzdělávání na práci podle ŠVP pro ZV.. Příprava učitelů primárního vzdělávání, 2005, p. 53-58.

PROKEŠOVÁ, L., and JANDOVÁ, R. RVP pro ZV z pohledu učitelů ZŠ. Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání, 2005, p. 27-33.

 

Autor: Václav Souček, Dr.

Forma: Článek odborný

SOUČEK, V. Hodnoty a postoje ve školní třídě.. Pedagogická orientace, 2005, vol. 2005, (no. 3), p. 1-4.

Forma: Sborník příspěvek

SOUČEK, V. Zamyšlení nad otázkou hodnot a postojů při utváření ŠVP: metodická východiska.. Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání, 2005, p. 42-45.

 

Autor: doc. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.

Forma: Abstrakt

MAZEHÓOVÁ, Y., and STUCHLÍKOVÁ, I. Anxiety of future teachers - self-report and projective data.. Book of Abstracts 11th Biennial Conference EARLI, 2005, p. 447-448.

STUCHLÍKOVÁ, I. Motivational structure and implicit motives of future teachers.. Book of Abstracts 11th Biennial Conference EARLI, 2005, p. 147-148.

Forma: Článek vědecký

STUCHLÍKOVÁ, I., HAGTVET, K., and MAN, F. Dotazník k měření afektivních stavů: konfirmační faktorová analýza krátké české verze. Československá psychologie, 2005, vol. XLIX, (no. 5), p. 459-469.

Forma: Kniha celek

STUCHLÍKOVÁ, I., et al. Zvládání emočních problémů školáků. 2005, 

Forma: Přednáška

STUCHLÍKOVÁ, I., MAZEHÓOVÁ, Y., and KOUŘILOVÁ, J. Porovnání projektivních a dotazníkových dat u měření úzkosti.. IV. konference Kvalitativní přístup ve ve vědách o člověku, Olomouc, 2005. 

Forma: Recenze

STUCHLÍKOVÁ, I. Intuitivní koncepce žáků a učitelů očima Torffa a Stenberga.. Od implicitních teorií výuky k imlicitním pedagogickým znalostem., 2005, vol. 1, p. 87-90.

STUCHLÍKOVÁ, I. Emotional intelligence (Schultze, R., Roberts, R. D.). Československá psychologie, 2005, vol. 49, p. 593-595.

Forma: Sborník příspěvek

STUCHLÍKOVÁ, I. Implicitní znalosti a intuitivní pojetí v pedagogické praxi. Od implicitních teorií výuky k implicitním pedagogickým znalostem, 2005, p. 9-16.

STUCHLÍKOVÁ, I. Psychologické aspekty vzdělávání učitelů 1.stupně ZŠ. Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání, 2005, p. 14-19.

 

Autor: PaedDr. Eva Suchánková, Ph.D.

Forma: Sborník příspěvek

SUCHÁNKOVÁ, E. Profesní příprava studentů pro inkluzivní vyučování. Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání, 2005, p. 151-153.

SUCHÁNKOVÁ, E. Úroveň sluchového rozlišování podle zkoušky Wepman Matějčka u žáků 1. tříd základní školy.. Sborník abstrakt Celostátní konference Asociace klinických logopedů., 2005, p. 26.

 

Autor: Mgr. Eva Svobodová

Forma: Článek odborný

PROKEŠOVÁ, L., and SVOBODOVÁ, E. Učitelky mateřských škol hodnotí RVP pro školní vzdělávání.. Informatorium 3-8, 2005, vol. 12, (no. 10), p. 7-9.

SVOBODOVÁ, E. Studium s kamerou v zádech. Informatorium 3 - 8, 2005, vol. XII, (no. 4), p. 6.

SVOBODOVÁ, E. Vánoce nebudou?. Informatorium 3-8, 2005, vol. XII, (no. 10), p. 6.

Forma: Kniha celek

SVOBODOVÁ, E. Škola není holubník. 2005, 

Forma: Sborník příspěvek

SVOBODOVÁ, E. Zkušenosti s přijetím RVP PV v mateřských školách.. Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání, 2005, p. 23-26.

SVOBODOVÁ, E. Hra v mateřské škole. Sborník: RAABE, Řízení mateřské školy, 2005, p. 1-15.

SVOBODOVÁ, E. Hra v mateřské škole. Sborník: RAABE, Řízení mateřské školy, 2005, p. 15-30.

Forma: WWW stránka

SVOBODOVÁ, E. Evaluace v mateřské škole. http://www.rvp.cz/clanek/9/184, 2005, 

 

Autor: Mgr. Zuzana Štefánková

Forma: Článek odborný

ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Citová väzba v detstve a adolescencii vo vzťahu k emocionálnej regulácii.. Československá psychologie, 2005, vol. XLIX, (no. 5), p. 432-445.

Forma: Recenze

ŠTEFÁNKOVÁ, Z., and MAN, F. Motivationsdiagnostik. Československá psychologie, 2005, vol. XLIX, (no. 4), p. 378-380.

Forma: Sborník příspěvek

GRINNINGER, P., and ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Krátká zpráva ze stáže profesních poradců v Estonsku. Poradenství pro studující vysokých škol - Praha 2004, sborník příspěvků ze semináře, 2005, p. 41-48.

GRINNINGER, P., and ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Cesta ke kulturní toleranci přes vlastní zážitek. Nové perspektivy v kognitivním a interkulturním vzdělávání: od předškolní výchovy k informační společnosti - mezinárodní pedagogická konference, 2005, vol. 1, p. 101-107.

GRINNINGER, P., and ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Sonda do "etnické identity" jako nástroj "implicitní" multikulturní výchovy studentů: JAK ČEŠI HODNOTÍ ČECHY.. Sborník z mezinárodní vědecké konference: Psychológia v škole, 2005, p. 243-252.

GRINNINGER, P., and ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Cesta ke kulturní toleranci přes vlastní zážitek.. Nové perspektivy v kognitivním a interkulturním vzdělávání: od předškolní výchovy k informační společnosti - mezinárodní pedagogická konference, 2005, vol. 1, p. 101-107.

ŠTEFÁNKOVÁ, Z. Problematika citovej väzby u detí s poruchami správania - klientov SVP.. Sborník z mezinárodní vědecké konference: Psychológia v škole, 2005, p. 83-90.

 

Autor: prof. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.

Forma: Sborník příspěvek

HLAVAJOVÁ, H., and ŠVEJDA, G. Edukačné a komunikačné technologie vo vzdelávaní v odraze zahraničnej komparácie. Kultúra - priestor interdisciplinárného myslenia 5, 2005, p. 198-203.

HORVÁTHOVÁ, Z., and ŠVEJDA, G. Informačné technologie vo vzdelávaní v odraze zahraničnej komparácie. Kultúra - priestor interdisciplinárneho myslenia 5, 2005, p. 204-209.

ŠVEJDA, G. Za Milošem Lánským. Od programovaného učení k e-learningu, 2005, p. 193-196.

ŠVEJDA, G. E-learning ve světě. Od programovaného učení k e-learningu, 2005, p. 167-169.

ŠVEJDA, G. Informační technologie v edukačním procesu vysokých škol v komparaci evropského vzdělávání.. Univerzitné vzdelávanie po vstupu do Európskej únie., 2005, p. 1-4 CD.

ŠVEJDA, G. O otázkách a problémech interkultury trochu jinak. Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám., 2004, vol. 3, p. 24-26.

ŠVEJDA, G. E-learning v aktuální přípravě učitelů. Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání, 2005, p. 82-83.

ŠVEJDA, G. Education and the World of Modern Educations Technology. ICETA 2004 ECHO : proceedings of the workshop ICETA 2004 ECHO, November 29th-30th, 2004, České Budějovice, 2005, vol. 3, p. 5.