Aktuality

Rozvoj postdoktorandských pozic na JU

Název projektu: Rozvoj postdoktorandských pozic na JU

Registr. číslo: EE2.3.30.0049

Doba řešení projektu: 1.1.2013 -31.6.2015

Žadatel: JČU

(Partneři)

 

Anotace:   Působení postdoka na Katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty bude směřovat k následujícím hlavním cílům:

  1. Zapojení do týmu pracujícího na výzkumu vlivu emocí a motivace na průběh kognitivních procesů v průběhu učení
  2. Zapojení do výuky
  3. Zapojení do spolupráce s partnerskými pracovišti (v ČR i zahraničí)
  4. Příprava spolupráce se školským terénem, která umožní v mnohem větším měřítku popularizovat problematiku neuropsychologie učebních procesů

 

Řešitelský tým: Michal Vavrečka, Iva Stuchlíková