Aktuality

Aktivity pobočky

Konference 2016 - 12. konference o výchově a volném čase se zaměřením na zájmové činnosti

Konference byla zaměřena na představení zájmových činností. Zájmové činnosti jsou součástí výchovy mimo vyučování a umožňují jedincům rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a schopností. Ve čtyřech sekcích byly představeny zájmové činnosti estetickovýchovné, přírodovědné, tělovýchovné a společenskovědní.

Více viz http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/pvc/

 

Konference ČPdS 2015 - Škola a její křižovatky

Základním cílem konference bylo představit a diskutovat otázky a přístupy, které se v pedagogickém, psychologickém a sociálním kontextu dotýkají života současné školy (mateřské, základní, střední i vysoké). Situaci vnímáme tak, že se škola i výchova samotná ocitá znovu a znovu na křižovatkách, které se mohou stát rozcestím, tedy místem, na němž se ukazuje mnoho směrů a inspirativních cest, ale kde také hrozí slepé uličky, nehody, nedorozumění.

Více viz http://www.cpds.cz/konference_2015.php