Aktuality

Oborová rada

obor Pedagogická psychologie

 

 

Předsedkyně oborové rady:  
prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. PF JU, České Budějovice
   
Členové oborové rady:  
doc. Mgr. Pavlína Janošová, Ph.D. Psychologický ústav AV ČR; HTF UK, Praha
doc. Mgr. Jiří Jošt, CSc. PF JU, České Budějovice
doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. PedF UK, Praha
prof. PhDr. František Man, CSc. PF JU, České Budějovice
PhDr. Yvona Mazehóová, Ph.D. PF JU, České Budějovice
doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc. PedF UK, Praha
doc. Mgr. Dana Buršíková, Ph.D. PF JU, České Budějovice, PedF ZU, Plzeň
doc. Mgr. Alena Nohavová, Ph.D. PF JU, České Budějovice
doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D. PF JU, České Budějovice
doc. RNDr. Vladimíra Petrášková, Ph.D. PF JU, České Budějovice
doc. Mgr. Lenka Sokolová, Ph.D. PF UK, Bratislava