Aktuality

Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání

Řešitelské pracoviště:
Katedra pedagogiky a psychologie
Katedra aplikované fyziky a techniky
Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Projekt podporují:
Evropský sociální fond a MŠMT ČR

Název a číslo operačního programu:
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ.1.07/1.3.00/48.0078

Název prioritní osy:
1 – Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:
1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Anotace:
Projekt "Profesní podpora pedagogů předškolního vzdělávání" vznikl z iniciativy pedagogů PF JU v Českých Budějovicích – oboru Učitelství pro mateřské školy. Jde o projekt zaměřený na podporu vzdělávání předškolních pedagogů a nabízí mateřským školám vzdělávací kurzy v těchto oblastech:

KA1 – Programy pro předškolní vzdělávání – interní mentoring

KA2 – Programy pro předškolní polytechnické vzdělávání

KA3 – Příklady dobré praxe v mateřské škole

KA4 – Osobnostní a sociální rozvoj učitele

Doba řešení projektu:
27. 6. 2014 – 30. 6. 2015

Řešitelský tým:
PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D. – hlavní manažer projektu
Mgr. Eva Svobodová – manažer KA1
PhDr. Eva Roučová, Ph.D. – manažer KA2
PaedDr. Alena Váchová – manažer KA3
Mgr. Miroslav Procházka – manažer KA4
Bc. Lenka Cháberová, Ing. Eva Kubešová – finanční a projektový manažer

Stránky projektu: http://podpora-ms.pf.jcu.cz/