Aktuality

Mgr. Olga Malinovská, Ph.D.

Mgr. Olga Malinovská, Ph.D.

Kontakty

E-mail: omalinovska@pf.jcu.cz

Místnost: D 118

Telefon: 387 773 257

Katedra speciální pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

 

Témata bakalářských a diplomových prací:

  • výchova a vzdělávání dítěte/žáka/studenta se zrakovým postižením
  • kompenzační pomůcky a IT pro osoby se zdravotním postižením

Publikační činnost:

Ludíková, L., Kantor, J., Kroupová, K., Růžičková, V., Majerová, H., Malinovská, O., Petrová, N., Hrubešová, I., Baslerová, P. & Remešová, Z. (2016). Kvalita života osob se speciálními potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. In-print.

Malinovská, O. & Ludíková, L. (2016). Teaching foreign languages to adults with acquired visual impairment – a new way? Proceedings of the VIth International Intercultural Education Conference, ICTS, EDUCATION AND HEALTH IN A TRANSCULTURAL WORLD; Almeria, Spain; 15th- 17th June 2016. In-print.

Malinovská, O. Foreign languages in the terms of employment of persons with visual impairment. (2016). Proceedings of the International Scientific Conference “SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION - SIE2016". Volume III, May 27th- 28th, 2016. pp. 96-105

Ludíková, L., Kantor, J., Kroupová, K., Růžičková, V., Majerová, H., Malinovská, O., Horváthová, I., Petrová, N. & Remešová, Z. (2015). Netradiční pohledy na kvalitu života osob se speciálními potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Malinovska, O. (2015). The use of foreign languages in connection with the change of employment in persons with acquired visual impairment. In ICLEL Proceedings (in print).

Malinovska, O. & Ludíková, L. (2015). Difficulties in changing jobs for people with acquired visual impairment. In ICERI2015 Proceedings. (s. 8208-8213). Madrid: IATED.

Majerová, H. & Malinovska, O. (2015). Mentální reprezentace osoby se zrakovým postižením ve výuce cizích jazyků. Slovensko-české fórum doktorandov špeciálnej pedagogiky. Bratislava: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Malinovská, O.  (2015). Peer-review ve společenských vědách. Ze zkušeností českých akademiků. MŠMT-IPN Metodika, 2015. Dostupné online z: http://metodika.reformy-msmt.cz/cs/uvodni-strana-cz?file=vloz_soubor&id=480&task=download

Malinovská, O., Majerová, H., Ludíková, L. & Šmelová, E. (2014). Attitudes of teachers in primary schools to the process of the integration of pupils with visual impairment. In ICERI2014 Proceedings. (s. 0319-0323). Madrid : International Association of Technology, Education and Development (IATED).

Majerová, H., Malinovská, O., Ludíková, L. & Šmelová, E. (2014). Teachers' experience with integrated education of students with visual impairment in mainstream primary schools. In ICERI2014 Proceedings. (s. 0324-0327). Madrid: International Association of Technology, Education and Development (IATED).

Malinovska, O. (2014). Modern trends in treatment of blindness from the perspective of a special education teacher. In SGEM2014 Conference Proceedings. (s. 819-824). Bulgaria: STEF92 Technology Ltd. DOI: http://www.sgemsocial.org/ssgemlib/spip.php?page=article&id_article=111

Majerová, H. & Malinovská, O.  (2015). Typhlotechnics for Persons with Visual Impairment and Quality of Life. In Procedia - Social and Behavioral Sciences. 171, 438–441. DOI 10.1016/j.sbspro.2015.01.144

Ludíková, L. & Malinovská, O. (2014). Preschool Education of Blind Pupils in the People´s Republic of China and the Czech Republic. In INTE 2014. Proceedings Book, 3/5. (s. 806-810). Sakarya: Sakarya University. http://www.int-e.net/publication_folder/inte/inte2014-3.pdf

Majerová, H. & Malinovská, O. (2014). Využití tyflografiky ve vzdělávání v kontextu specifik zrakového postižení. Салитова, Ф.Ш., Материалы VII Международной научно-практической конференции «Педагогика и психология, культура и искусство: проблемы общего и специального гуманитарного образования». (s. 103-106). Казань: изд-во «Отечество».

Ludíková, L., Kantor, J., Stejskalová, K., Majerová, H., Malinovská, O., Tomalová, P., Lacková, K. & Fink, M. (2014). Výzkum kvality života vybraných skupin osob se speciálními potřebami. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Malinovská, O. (2014). Příčiny progrese krátkozrakosti u žáků základních škol v asijských zemích. In Interdisciplinární pohledy na jinakost. (s. 179-183). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Ludíková, L. & Malinovská, O. (2013). Methods of mother tongue education for persons with visual disabilities. In Tradycja i nowoczesnosc - funkcjowanie osob z niepelnosprawnoscia we wspolczesnym swiecie. (s. 173-182). Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo Katolickej univerzity.