Aktuality

PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.

PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.

Kontakty

E-mail: havlis@pf.jcu.cz

Místnost: D 118

Telefon: 387 773 257

Katedra speciální pedagogiky

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

  • Speciální pedagogika

Témata bakalářských a diplomových prací:

  • bakalářské a diplomové práce týkající se problematiky spediální pedagogiky

Publikační činnost:

Havlisová, H. Predikce učebních obtíží u předškolních dětí. Jandová R. (ed.), Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu., 2007, p. 261-265.

Havlisová, H. Podpora rozvoje praktických dovedností v pregraduální přípravě učitelů pro 1. stupeň ZŠ s prohloubenou specializací - speciální pedagogika. Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání. 2. 149-150. 2005. České Budějovice, České Budějovice, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicících - Pedagogická fakulta. 80-7040-789-1.

Havlisová, H. K možnostem predikce připravenosti předškolních dětí na výuku ve čtení a psaní (v kontextu prevence ranných učebních obtíží). 2005, PF UK. 144 p.

Havlisová, H. Příprava posluchačů PF na integrovanou výchovu a vzdělávání handicapovaných dětí a mládeže. Inkluze jako východisko ve výchově a zdělávání dětí. 12. CD. 2004. Most, Most, Speciální ZŠ pro žáky se SPCH a SPU.

Suchánková, E.; Havlisová, H. Zkušenosti z přípravy budoucích učitelů na integrovanou výchovu a vzdělávání handicapovaných žáků. Cesty k lidské moudrosti a dokonalosti. 1165-166. 2000. PF JU České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice. 80-7040-444-2.

Havlisová, H. Pregraduální a postgraduální příprava učitelů primární školy na pedagogickou integraci zdravotně postižených dětí. Univerzitní vzdělávání učitelů primární školy na přelomu století. 1. 88. 1999. 14. - 15. září 1998, PF UK Praha, Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Praha. 80-86039-76-5.