Aktuality

Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Radka Prázdná, Ph.D.

Kontakty

E-mail: rprazdna@zsf.jcu.cz

Místnost: D 116

Telefon: 387 773 256

Katedra speciální pedagogiky

AKTUÁLNÍ ROZVRH: viz IS/STAG

KONZULTAČNÍ HODINY: viz přehled

VZDĚLÁNÍ

2004-2009 Jihočeská univerzita Zdravotně sociální fakulta v Č. Budějovicích
obor: Prevence, náprava a terapie soc. patol. jevů dětí a mládeže
doktorský studijní program – PH.D.

2001-2003 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta v Praze
obor: Speciální pedagogika – tyflopedie
postgraduální tříleté specializační studium

1998-2003 Jihočeská univerzita Teologická fakulta v Č. Budějovicích
obor: Učitelství etiky a náboženství pro střední školy
magisterský studijní program – Mgr.

1992-1997 Jihočeská univerzita Zdravotně sociální fakulta v Č. Budějovicích
obor: Sociální rehabilitace zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých osob
magisterský studijní program – Mgr.

PRAXE

2009 dosud – katedra psychologie a speciální pedagogiky Zdravotně sociální fakulty (od 1. 1. 2016 Ústav sociálních a speciálněpedagogických věd) Jihočeské univerzity, odborný asistent
2018 dosud katedra pedagogiky a psychologie PF JU odborný asistent
2012-2016  – Centrum podpory studentů se specifickými vzdělávacími potřebami Jihočeské univerzity, odborný poradenský pracovník
2003-2019 – Katedra etiky, psychologie a charitativní práce Teologické fakulty Jihočeské univerzity, externí vyučující
1997-2012 ZŠ-Máj II v Č. Budějovicích, speciální pedagog, speciální třídy pro žáky se zrakovým postižením
1997-2003 Centrum Arpida v Č. Budějovicích, speciální pedagog, Speciálně pedagogické centrum

ODBORNÁ PROFILACE
Inkluzivní vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (všech vzdělávacích úrovní)
Oftalmopedie – kompletní problematika dětí, mládeže a dospělých osob se zrakovým postižením
Terapeuticko-formativní postupy ve speciální pedagogice
Společenská inkluze osob se zdravotním postižením

Témata bakalářských a diplomových prací
Témata kvalifikačních prací se odvíjejí od zájmu studentů a výše uvedené odborné profilace.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

PRÁZDNÁ, R. Význam religiozity v procesu společenské integrace jedinců se zdravotním znevýhodněním. Teologické studie 1/2004 ročník 5., 2004, s. 65-72. ISSN 1213-5917

PRÁZDNÁ, R. Pojem a charakteristika pedagogické integrace. Auspicia 2004/1 ročník 1., 2004, s. 52-54. ISSN 1214-4967.

PRÁZDNÁ, R. Faktory determinující proces společenské integrace osob se zdravotním znevýhodněním. Kontakt 2005/1-2 ročník 7., 2005, s. 70 - 74 ISBN 1212-4117.

PRÁZDNÁ, R. Osobní počítače a osoby se zrakovým znevýhodněním. Kontakt 2006/1 ročník 8., 2006, s. 95 - 99. ISBN 1212-4117.

PRÁZDNÁ, R. Lidská svoboda v kontextu problematiky osob se zdravotním znevýhodněním. Teologické studie 1/2006 ročník 7., 2006, s. 32-43. ISSN 1213-5917.

PRÁZDNÁ, R. Bullying at School Among Children. Journal of Health Management and Public Health 1/2007 s. 118-127.  ISSN: 1512-0651.

PRÁZDNÁ, R. Problematics of Domestic Violence against Women. Journal of Health Management and Public Health 2/2007 s. 199-211. ISSN 1512-0651.

PRÁZDNÁ, R. Osoby se zdravotním postižením; antropologické, spirituální a diakonické hledisko. In Pastorální teologie pro sociální pracovníky. Praha: Jabok, 2008, s. 102-109.
ISBN 978-80-904137-2-6.

PRÁZDNÁ, R. Úloha informačních a komunikačních technologií v edukaci žáků s postižením zraku. Kontakt 2/2009 s. 387 – 393. ISSN 1212 – 4117.

PRÁZDNÁ, R. Faktory determinující výuku informatiky u žáků se zrakovým postižením v primárním vzdělávání. Speciální pedagogika. 2013, roč. 23, č. 3, s. 195–204. ISSN 1211-2720.

PRÁZDNÁ, R. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE V PROCESU SOCIÁLNÍ REHABILITACE OSOB SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Speciální pedagogika. 2018, roč. 28. Č. 1, s. 14-26 ISSN 1211-2720

Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na rok 2018-2021
ISBN 978-80-87520-19-2

PRÁZDNÁ, R. Historický vývoj přístupu společnosti k osobám se zdravotním postižením in Sociální práce s osobami se zdravotním postižením. JU v Českých Budějovicích, 2019, s. 23-26, ISBN 978-80-7394-738-5.

PRÁZDNÁ, R. Etické souvislosti fenoménu zdravotního postižení v evropském kontextu. in Sociální práce s osobami se zdravotním postižením. JU v Českých Budějovicích, 2019, s. 32-34, ISBN 978-80-7394-738-5.

PRÁZDNÁ, R . Mezinárodní dokumenty z oblasti lidských práv osob se zdravotním postižením. in Sociální práce s osobami se zdravotním postižením. JU v Českých Budějovicích, 2019, s. 43-48, ISBN 978-80-7394-738-5.

PRÁZDNÁ, R. Problematika osob se sluchovým postižením. in Sociální práce s osobami se zdravotním postižením. JU v Českých Budějovicích, 2019, s. 71-76, ISBN 978-80-7394-738-5.

PRÁZDNÁ, R. Problematika osob se zrakovým postižením. in Sociální práce s osobami se zdravotním postižením. JU v Českých Budějovicích, 2019, s. 77-83, ISBN 978-80-7394-738-5.