Aktuality

doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D.

doc. PhDr. Jiří Jankovský, Ph.D.

Kontakty

E-mail: jjankov@pf.jcu.cz

Místnost: D 120

Telefon: 387 773 259

Katedra speciální pedagogiky

AKTUÁLNÍ ROZVRH: viz IS/STAG

KONZULTAČNÍ HODINY: viz přehled

OBLASTI PROFESNÍHO ZÁJMU:

 • Somatopedie
 • Problematika koordinované podpory dětí (osob) s tělesným (motorickým) postižením v duchu uceleného systému rehabilitace
 • Speciálně pedagogická diagnostika
 • Etické otázky a problémy spojené s výkonem pomáhajících profesí

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ:

 • Školní integrace - problematika inkluzivního vzdělávání dětí, žáků a studentů s tělesným (motorickým) postižením v hlavním vzdělávacím proudu (předškolní, základní a střední vzdělávání)
 • Koordinovaná podpora (rehabilitace) dětí s tělesným (motorickým) postižením (např. dětí s DMO, neuromuskulárním postižením, atp.)
 • Etické konsekvence v péči rodiny o dítě s tělesným (kombinovaným) postižením 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST: 

 • PETR, P., JANKOVSKÝ, J.: Crohnova nemoc a Ulcerózní kolitida, informace pro dětské pacienty a jejich blízké. České Budějovice: CROCODILE, s 1 – 12, ISBN 80-7040-435-3
 • JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, somatopedická a psychologická hlediska. Praha: TRITON 2001, 158 s., ISBN 80-7254-192-7
 • JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese. Praha: TRITON, 2003, 223 s., ISBN 80- 7254-329-6
 • JANKOVSKÝ, J., PFEIFFER, J., ŠVESTKOVÁ, O.: Vybrané kapitoly z uceleného systému rehabilitace, Č. Budějovice: ZSF JU, 2005, 103 s., ISBN 80-7040-826-X
 • JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením, somatopedická a psychologická hlediska, 2. doplněné vydání. Praha: TRITON 2006, 173 s., ISBN 80-7254-730-5
 • JANKOVSKÝ, J.: Etická dilemata v sociální práci ve vztahu k rodině: in J. Šrajer, L. Musil (eds.) Etické kontexty sociální práce s rodinou. Brno: ALBERT 2008, str. 107-117, ISBN 978-80-7326-145-0
 • JANKOVSKÝ, J. Koordinovaná podpora dětí a mládeže s tělesným (motorickým) a kombinovaným postižením v rámci uceleného systému rehabilitace: in PFEIFFER, J. a kolektiv, Koordinovaná rehabilitace. České Budějovice ZSF JCU, 2014, str. 49 - 113, ISBN 978-80-7394-461-2
 • JANKOVSKÝ, J. Ethical Consequences of Prenatal and Perinatal Psychology. In: Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. Vol. 5, No. 3-4, 2014, str. 154 – 161, ISSN 1804-186
 • JANKOVSKÝ, J. Multidisciplinární tým z hlediska sociálního pracovníka. In Sociální pracovník v multidisciplinárním týmu. Sešit sociální práce 3/2015, Praha MPSV, str. 7 – 13, ISBN 978-80-7421-088-4
 • JANKOVSKÝ, J. Etika pro pomáhající profese, 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha, TRITON 2018, 302 s., ISBN 978-80-7553-414-9

Další publikace

 • Od r. 2003 celkem 20 odborných článků a statí týkající se uceleného systému rehabilitace, etických aspektů práce v pomáhajících profesích, týmové práce, atp. např. ve Speciální pedagogice, ISSN 1211-2720, Predškolská výchova, ISSN 0032-7220, Sociální práce/Sociálna práca, ISSN 1213-624, Učitelské noviny, ISSN 0139-5718, Můžeš, ISSN 1213-8908, časopisy Mentální retardace, Elán a dále v recenzovaných sbornících z mezinárodních a odborných seminářů.

PRACOVNÍ OCENĚNÍ:

 • 1999 Cena města Český Krumlov za sociální práci (usnesení č. 75/6/2000).
 • 2001 Pamětní bronzová medaile rektora JU u příležitosti 10. výročí založení Jihočeské univerzity.
 • 2004 Cena rektora JU za prestižní vědeckou publikaci „Etika pro pomáhající profese“.
 • 2006 Pamětní stříbrná medaile ZSF JU u příležitosti 15. výročí založení Jihočeské univerzity.
 • 2006 Cena kvality v sociálních službách ČR – Osobnost roku v sociálních službách.
 • 2012 Pamětní list děkanky k 20. výročí Zdravotně sociální fakulty JU, za přínos pro rozvoj fakulty.
 • 2012 Medaile Za zásluhy udělená primátorem Českých Budějovic u příležitosti oslav samostatného Československého státu.
 • 2012 Cena Tomáše J. Bati udělená za zásluhy guvernérem distriktu 2240 Rotary International.
 • 2013 Cena hejtmana Jihočeského kraje "Zlatá šupina" udělená za významnou pedagogickou činnost v sociální oblasti a mimořádný přínos v rozvoji jihočeského centra Arpida.