Aktuality

Mgr. Jan Hynek

Mgr. Jan Hynek

Kontakty

E-mail: hynekj00@pf.jcu.cz

Místnost: D 210A

Telefon: 387 773 245

Katedra psychologie

Aktuální rozvrh: viz IS/STAG

Konzultační hodiny: viz přehled

Oblasti profesního zájmu:

  • Represivní copingový styl
  • Agrese a exprese hněvu ve sportu
  • Psychologie emocí
  • Pedagogická psychologie
  • Kognitivní psychologie