Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Opatření děkanky č. 8/2021

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 8/2021
K PROVĚRKÁM BEZPEČNOSTI PRÁCE V ROCE 2021

 

V souladu s Opatřením rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích číslo R 477 k prověrkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2021 ukládám prověrkové komisi provést prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „prověrky BOZP“) na všech pracovištích Pedagogické fakulty JU.

Prověrky BOZP budou zaměřeny na:

  1. prověření stavu v provádění vstupních a opakovaných školení zaměstnanců o BOZP a PO ve stanovených lhůtách po zrušení opatření nouzového stavu,
  2. prověření stavu v provádění lékařských prohlídek zaměstnanců po zrušení opatření nouzového stavu,
  3. určení osob odpovědných za elektrická, zdvihací, plynová a tlaková zařízení,
  4. kontrolu dílen, skladů se zaměřením na dodržování ustanovení NV 101/2005 Sb. (zpracování provozních řádů skladů dle ČSN 26 9030, aktuálnost bezpečnostního značení, bezpečnostních pokynů pro práci s nástroji, atd.).

K vlastnímu provedení prověrek BOZP jmenuji tuto prověrkovou komisi:

Ing. Jana Bouzekriová – předseda prověrkové komise
Michal Pfeffer – člen prověrkové komise
Petr Vejskrab – člen prověrkové komise
Pavel Čejka – zástupce ZO VOS

Po provedení prověrek BOZP zpracuje prověrková komise závěrečnou zprávu, která bude v termínu do 14. 1. 2022 předložena Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

V Českých Budějovicích 4. 11. 2021

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

stáhnout dokument: PDF