Toto je záložní verze starého webu Pedagogické fakulty JU (https://old.pf.jcu.cz), která již nebude dále aktualizována.
 
Od září 2022 funguje nový web fakulty na standardní adrese https://www.pf.jcu.cz.

Symbol PF Opatření děkanky č. 14/2020

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 14/2020
K PROVĚRKÁM BEZPEČNOSTI PRÁCE V ROCE 2020

 

V souladu s Opatřením rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích číslo R 449 k prověrkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2020 (dále jen „Opatření rektora JU číslo R 449“) ukládám prověrkové komisi provést prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „prověrky BOZP“) na všech pracovištích Pedagogické fakulty JU.

Prověrky BOZP v roce 2020 budou provedeny formou dokumentační kontroly a jejím účelem bude souhrnně zjistit odstranění nedostatků v úrazové prevenci za poslední 2 roky na všech pracovištích Pedagogické fakulty JU.

K vlastnímu provedení jmenuji tuto prověrkovou komisi s takto stanovenými úkoly:

  • Ing. Jana Bouzekriová – předseda prověrkové komise
  • Michal Pfeffer – člen prověrkové komise
  • Pavel Čejka – zástupce ZO VOS

Po provedení prověrek BOZP formou dokumentačních kontrol zpracuje prověrková komise závěrečnou zprávu, která bude v termínu do 11. 1. 2021 předložena Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

 

V Českých Budějovicích 9. 12. 2020

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

stáhnout dokument: PDF