Procesor počítače je jeho základní součástí. Je to integrovaný obvod o velmi vysokém stupni integrace (desítky miliónů součástek na čipu), osazený v pouzdře. Procesor vykonává veškeré instrukce programů, matematické výpočty a podílí se na řízení dalších částí počítače. Hlavním parametrem je rychlost procesoru. Udává se v  MHZ (megahertzech), což znamená počet instrukčních cyklů za vteřinu.
   
Každý program se skládá z jednotlivých instrukcí a ty se dále dělí na instrukční cykly. Např. instrukce sčítání má tyto cykly: načtení čísla A z paměti, načtení čísla B z paměti, sečtení a zápis výsledku do paměti. Dnešní nejvýkonnější procesory dosahují frekvencí až 2GHz.

procesor Intel Celeron