Pedagogická fakulta - homepage

 

Katedra výchovy ke zdraví

Aktuality
 

Kontakt

Členové katedry

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Celoživotní vzdělávání

Univerzita 3. věku

Klinická pracoviště

Projekty

Diagnosticko-edukační laboratoř prevence nadváhy a obezity

Konference

Akademické centrum zdraví

Akreditovaná zařízení

Žádosti - formuláře

 

IS/STAG portál

 

Další katedry PF JU

 

Akademické centrum zdraví

 

 

  • zabývá se podporou, rozvojem a výzkumem zdravého životního stylu v duchu obecně přijímané potřeby podpory a obnovy zdraví obyvatelstva ČR
  • Centrum se zabývá zdravotním cvičením, cvičením jógy, poradenskou činností, duševní hygienou, syndromem vyhoření, rizikům pedagogické profese
  • koncepčně řeší podporu zdraví

 

V současné době si klienti mohou vybrat z praktických cvičení a kurzů:

 

Kondiční kruhové cvičení

Jóga

 

Do kurzu se lze přihlásit u Mgr. Pospíšilové (Kondiční kruhové cvičení) či u PhDr. Kornatovské, Ph.D. (Jóga)

Platbu je možné provést převodem na účet číslo: 104725778/0300, pod uvedeným variabilním symbolem. Cena je stanovená dle charakteru cvičení.

 

Kondiční kruhové cvičení (1× v týdnu)

Cena: 500 Kč / semestr

Číslo účtu: 104725778/0300

Variabilní symbol: 91 125

úterý 18.30 - 19.30

 

Jóga

Cena: 450 Kč

Číslo účtu: 104725778/0300

Variabilní symbol: 91 104

pondělí 17.00 – 18.00 (Jógové cvičení)

středa 16.00 – 17.00 (Jógové a rehabilitační cvičení pro zaměstnance JU)

středa 17.00 – 18.00 (Jógové cvičení)

 

Kontakt: Mgr. Michaela Pospíšilová, DiS. (mpospisil@pf.jcu.cz)

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výchovy ke zdraví ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2022 KZV PF JU       správa webu: Martin Toman