Pedagogická fakulta - homepage

 

Katedra výchovy ke zdraví

Aktuality
 

Kontakt

Členové katedry

Informace pro uchazeče

Informace pro studenty

Celoživotní vzdělávání

Univerzita 3. věku

Klinická pracoviště

Projekty

Diagnosticko-edukační laboratoř prevence nadváhy a obezity

Konference

Akademické centrum zdraví

Akreditovaná zařízení

Žádosti - formuláře

 

IS/STAG portál

 

Další katedry PF JU

 

Zkušební komise

 

Bakalářské studium

Předseda zkušební komise
doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.
Členové zkušební komise
MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.
Mgr. Jan Schuster, Ph.D.
PhDr. Petra Zimmelová, Ph.D.
Další přísedící
Vedoucí bakalářské práce

 

Magisterské studium

Předseda zkušební komise
doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc.
Členové zkušební komise
MUDr. Ing. Bc. Markéta Kastnerová, Ph.D.
doc. PaedDr. Vladislav Kukačka, Ph.D.
prof. Ing. Milan Pešek, CSc.
PhDr. Petra Zimmelová, Ph.D.
Další přísedící
Vedoucí a oponent diplomové práce

 

 

Složení komisí bylo schváleno vědeckou radou PF JU v Českých Budějovicích 22. 1. 2015.

 

 

Formátovat stránku pro tisk

 

Katedra výchovy ke zdraví ]

Další katedry PF JU ]

[ Jihočeská univerzita ] [ Pedagogická fakulta ]

© 2015–2024 KZV PF JU       správa webu: Martin Toman